Nieuws2021-07-08T10:28:34+00:00

Nieuws

Korte nieuwsbrief Cemp Coöperatie

25 juni 2021 Nieuws van het CTGB Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 23 juni 2021 voor onze sector enkele besluiten genomen. Nieuw Toelatingen/uitbreidingen: CTGB geeft uitbreidingen af voor middelen in onze sector: Het bacteriebestrijdingsmiddel Chrysal RVB op basis van Aluminiumsulfeen heeft een uitbreiding van de toelating gekregen. Dit middel van Chrysal International B.V. is nu ook toegelaten in de teelt van Astilbe. Het middel Naturalis-L op basis van Beauveria bassiana ATCC74040 van CBC (Europe) Srl is nu ook toegelaten in de bedekte en onbedekte teelt van bessen, druiven en frambozen. Naturalis-L werkt tegen o.a. Witte Vlieg. Het middel Corzal SE op basis van fenmedifam van UPL Europe Ltd is nu ook toegelaten in de onbedekte teelt van Boomkwekerijgewassen en Vaste planten. Het fungicide Pitcher van Adama op basis van fludioxonil en folpet is nu ook toegelaten in o.a. de onbedekte teelt van Vaste planten, Bos- en haagplantsoen, Vruchtbomen- en struiken, Sierheesters (inclusief Rozen), Coniferen, kerstbomen en de bloemenzaadteelt. Pitcher is o.a. sterk op fusarium en rhizoctonia.

juli 2nd, 2021|

Webinar Boomteeltstudieclub Opheusden – 22 juni 2021

Beste leden, Graag willen we u uitnodigen om de Webinar op D.V. 22 juni 2021 om 20.00 uur bij te wonen. Het thema is: duurzaam investeren in de boomkwekerij U ontvangt binnenkort een e-mail met een link om de Webinar bij te kunnen wonen. De Webinar is tot stand gekomen door samenwerking van Boomteeltstudieclub Opheusden met de gemeente Nederbetuwe en Alfa Accountants en Adviseurs. De sprekers zijn: -De heer A.J. Kottelenberg, burgemeester gemeente Nederbetuwe -De heer S.H.R. van Someren, wethouder gemeente Nederbetuwe -De heer Dick Kievit, bedrijfskundig adviseur, Alfa Accountants en Adviseurs -de heer Jan Poppe, senior juridisch adviseur, Alfa Accountants en Adviseurs Met vriendelijke groet, Johan Arends (secretaris) Jan van den Brandhof (voorzitter)

juni 18th, 2021|

Bijeenkomst Raad van Toezicht – 25 mei 2021

Dit keer is vergaderd in het gereed gekomen Laanboomhuis, een prachtige multifunctionele locatie waar TCO trots op mag zijn. Dat was ook de constatering van het college van Burgemeester en Wethouders die de voorafgaande middag een werkbezoek aan TCO bracht. Kort is terug gekeken op de digitale Algemene Ledenvergadering van 8 februari, die vlot is verlopen en waarin een groot draagvlak bleek voor de gang van zaken. Niettemin gaat de voorkeur uit naar een fysieke ledenbijeenkomst, omdat dan veel meer ruimte is voor discussie. De Raad van Toezicht heeft met name gesproken over een aantal fiscale en juridische aspecten van de Holding Laanboomhuis BV en de daaronder hangende Laanboomhuis BV. Op dit moment heeft TCO nog een vordering van 50.000 euro op de nieuwe BV’s vanwege de voorbereidingskosten. Besloten is de vordering om te zetten in een storting als eigen vermogen, waardoor de Laanboomhuis BV over enig werkkapitaal kan beschikken. Afgesproken is, dat de Raad van Toezicht de beschikking krijgt over de begrotingen en de jaarrekeningen van de beide BV’s, alsmede de verslagen van de aandeelhoudersvergaderingen. Op die manier kan [...]

juni 17th, 2021|

Officieel bezoek voor Tree Centre Opheusden in het Laanboomhuis

Dinsdag 25 mei heeft een afvaardiging van het college van Neder-Betuwe een bezoek gebracht aan het Laanboomhuis. Burgemeester Kottelenberg en Wethouders Van Wolfswinkel en Van Someren zijn door het dagelijks bestuur van Tree Centre Opheusden en het bestuur van het Laanboomhuis ontvangen in het nieuwe gebouw. De bezoekers hebben een rondleiding gekregen in het Laanboomhuis en zijn bijgepraat over de tuinplannen en het gebruik van het Laanboomhuis. “Functioneel, mooi en degelijk” waren termen die genoemd zijn door de bezoekers. De besturen van het Laanboomhuis en Tree Centre Opheusden werden verrast met een geschenk van het College. Inhoudelijk is gesproken over de officiële opening van het Laanboomhuis, ruimtelijke ontwikkelingen en de omgevingswet. Daarnaast zijn het ABC terrein en groenonderhoud in gemeente Neder-Betuwe besproken. Vervolg afspraken m.b.t. het ABC terrein en input voor de gemeentelijke omgevingsvisie worden gemaakt. Alle betrokkenen kijken terug op een prettig geslaagd werkbezoek.

juni 10th, 2021|

Mastspuit laat nog even op zich wachten

Het nieuwste prototype van de mastspuit voor hoge boomkwekerijgewassen laat nog even op zich wachten. Dit als gevolg van coronaproblemen bij de fabrikant. Het prototype zou dit voorjaar in Nederland worden verwacht. Damcon had hiervoor een jaar geleden afspraken gemaakt met de Dragone-fabriek in Italië. Toen is het experimentele prototype dat Damcon jaren geleden met DLV, PPO en Plant Research International had ontwikkeld voor de laanboomsector, met onderdelen van Dragone, naar Italië gegaan om daar – met de kennis en ervaring van Damcon – verder afgebouwd te worden tot een nieuwe machine die voldoet aan de nieuwste (driftreductie-)eisen. Vorig jaar had Damcon de Italiaanse fabriek nog kunnen bezoeken, maar met name door coronaproblemen op de afdeling engineering in de afgelopen periode kan Dragone het nieuwste prototype nog niet leveren. „Dit is erg spijtig voor alle betrokkenen”, laten Anne Koster en Leendert Scheurwater van het mechanisatiebedrijf in Opheusden weten. Damcon werkt eraan om de komende periode meer duidelijkheid te krijgen over de voortgang en de levering. De werkgroep waarin Damcon zit om mogelijkheden te inventariseren voor het spuiten in hoge laanbomen, is op de hoogte gebracht. [...]

juni 2nd, 2021|

Schrijf nu in voor: 8 september 2021 spuitlicentie innovatiedag boomkwekerij

Innovatiedag Boomkwekerij Tree Centre Opheusden 8 september 2021 Met mogelijkheid tot verlenging spuitlicentie De voorbereidingen voor de Innovatiedag Boomkwekerij 2021 voor Regio Opheusden zijn gestart. Compas Agro zal deze dag samen met AR Plant, Van Tuijl en TCO organiseren bij het gastbedrijf G&M Groen te Dodewaard. Locatie: Paardendreef 2 a 6669 CR Dodewaard Op deze dag zullen deelnemers van de Innovatiedag op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de boomkwekerij sector. Op het bedrijf zijn 10 locaties ingericht waar proeven en resultaten worden toegelicht. U heeft de keuze om deel te nemen in de ochtend of in de middag. Het programma is beide keren hetzelfde. Ieder dagdeel ontvangen we 50 personen en de rondgang zal plaatsvinden in groepen van 5 personen. Indien nodig volgen we de COVID-19 richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Wij hebben een goedkeuring ontvangen vanuit Bureau erkenningen om deze bijeenkomst te mogen organiseren voor u. De dag telt mee als verlengingsbijeenkomst voor het Bewijs van Vakbekwaamheid: uitvoeren en bedrijfsvoeren onder het onderdeel teelt. We verwelkomen u graag op 8 september in [...]

juni 1st, 2021|

Agenda

New wpDataTable

wdt_ID Onderdeel Datum
1 WG BB 19/01/2021
2 WG P&H 21/01/2021
3 WG RO 26/01/2021
4 DB 28/01/2021
5 RvT 04/02/2021
6 Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 08/02/2021
7 WG O&I 15/02/2021
8 WG P&H 18/02/2021
9 WG RO 22/02/2021
10 WG BB 23/02/2021