Nieuws2019-05-07T08:51:45+00:00

Nieuws

Laat het ons weten

De werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen vraagt een ieder door de gemeente of de ODR(A) wordt aangeschreven of een straf of een bepaalde verplichting krijgt opgelegd dit aan TCO te laten weten, dan kan de werkgroep eventueel en desgewenst met je mee denken of in afstemming met jou actie ondernemen. Voor alle duidelijkheid: TCO wil en kan natuurlijk niet optreden als jouw particuliere adviseur. Het gaat voor de werkgroep RO erom tijdig op de hoogte te zijn van bepaalde ontwikkelingen en te bezien of er algemene belangen in het geding kunnen zijn.

februari 25th, 2021|

Warm gevoel van de sneeuwruimte actie kwekers

Enkele weken geleden werden we verrast op een flink pak sneeuw. Compleet met stuifduinen. TCO leden staken spontaan de koppen bij elkaar om een sneeuwruimte actie te organiseren. Gratis en voor niks. In het bijzonder voor de medeburgers die daar zelf niet meer zo goed toe in staat zijn. En passant werd ook nog het terrein bij een aantal kerken en winkels ‘meegepikt’. De noeste werkers werden onthaald op woorden en ogen van dankbaarheid van de inwoners, maar ook op allerlei lekkers. Vanuit TCO willen we onze dank over zoveel belangeloze inzet uitspreken naar allen die hieraan in welke vorm dan ook aan hebben meegedaan. Een groot compliment! Er werd niet alleen geveegd, maar ook gestrooid opdat een ieder veilig de deur uit kon. Overigens hadden de sneeuwruimers onder elkaar ook veel plezier in het werk, ze vonden het gezellig en het gaf zoals een van het zei “saamhorigheid om eens op een andere manier met elkaar om te gaan”. Voorzitter, Goos Cardol

februari 24th, 2021|

Succesvolle Online ALV van TCO

Maandag 8 februari is de eerste Tree Centre Opheusden Algemene ledenvergadering van 2021 gehouden. Door de coronamaatregelen was het helaas niet mogelijk om zoals gebruikelijk bij elkaar te komen, de ALV is dan ook online gehouden. Ondanks de online omgeving was de opkomst vergelijkbaar met andere ALV vergaderingen. TCO heeft bewust meer energie gestopt in het informeren van de leden over de onderwerpen. Zo is er een nieuwjaarsboodschap op film verstuurd aan de leden en is er een schuurbijeenkomst geweest met enkele leden, waarvan ook een filmpje is gemaakt en verstuurd. Daarnaast is er een brochure met de onderwerpen gemaakt en digitaal en op papier aan de leden verstuurd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de aanwezige leden goed geinformeerd worden over de onderwerpen die besproken werden en hebben ze zich ook goed kunnen voorbereiden op de onderwerpen waarover gestemd moest worden. De bestuurders die verkiesbaar en herkiesbaar waren zijn alle met overgrote meerderheid gekozen door de leden. Gefeliciteerd Gerrit, Dirk, Jan en Wim. Ook de begroting en plannen voor komende jaar zijn zoals gepresenteerd tijdens de ALV vastgesteld en [...]

februari 23rd, 2021|

Wij staan klaar om uw oprit sneeuw vrij te maken

Wij staan klaar om uw oprit sneeuw vrij te maken Tree centre Opheusden dit zijn de boomkwekers die klaar staan in de gemeente Buren (vanaf Lienden tot het Amsterdam-Rijnkanaal) , Neder-Betuwe en Overbetuwe (vanaf Randwijk tot aan de A50) om u te helpen met sneeuw ruimen. Een ieder die niet in staat is om dit zelf te doen, kunnen bellen naar onderstaand contactpersonen. Dan komen wij gratis helpen een paadje te schuiven, de oprit schoon te maken etc. Onze bedrijven staan klaar om aan de slag te gaan (VANAF HEDEN TOT DINSDAG 9/2/2021 EINDE VAN DE MIDDAG) Bel ons meteen Contactpersoon per gemeente Buren:                               Jan van de Bijl                 06 2054 1245 Neder-Betuwe:                Henk Mauritz                  06  5581 0103 Overbetuwe:                    Herman Mauritz             06 5151 0178 Wij hebben voldoende mensen om te helpen. Maak u op deze manier kennis met Tree Centre Opheusden de boomkwekers vereniging van 160 bedrijven? https://www.treecentreopheusden.nl/

februari 8th, 2021|

CEMP Projectplan 2021

De komende 10 jaar staat de sector voor een grote uitdaging om de teelt verder te verduurzamen en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Tijdens deze (korte) transitieperiode blijft het van belang om over voldoende en essentiële, (nog) onmisbare gewasbeschermingsmiddelen te beschikken voor een rendabele teelt. Daarbij is het van belang in te spelen op ontwikkelingen van (nieuwe en/of groene) gewasbeschermingsmiddelen en nadrukkelijk ook de toepassingsmogelijkheden in de sector bomen & vaste planten onder de aandacht te brengen van fabrikanten en toelatingshouders. Daarmee kunnen ook voor deze sector gewasbeschermingsmiddelen worden behouden en nieuwe toelatingen worden gerealiseerd. Met het project ‘effectief middelenpakket’ wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen in het middelenpakket, waar mogelijk in combinatie met het verder verduurzamen van de teelt en het verder verlagen van de milieulast.   CEMP projectplan 2021

januari 8th, 2021|

Bijeenkomst Raad van Toezicht 22 december 2020

Op dinsdag 22 december vond een bijeenkomst van de Raad van Toezicht plaats. Een gesprekspunt vormde de invulling van de vacatures. Jan van der Bijl die nu ad interim de Werkgroep Ruimtelijke Ordening leidt, zal worden voorgedragen als opvolger van Erik Stuurbrink. Hij blijft voorzitter van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Zittend DB-lid Wim Crum is beschikbaar als voorzitter van de Werkgroep Belangenbehartiging. Jan van der Bijl zal vanwege de voordracht stoppen als lid van de Raad van Toezicht. Als zijn opvolger wordt Dirk Jager voorgedragen. Aan de orde is ook het aflopen van de tweede zittingstermijn van Gerrit van Vlastuin in de Raad van Toezicht. Hij zal worden voorgedragen voor een derde termijn. Mocht een bezwaar bestaan tegen een voordracht, dan kan dit tot 1 februari kenbaar worden gemaakt bij een lid van de Raad van Toezicht. Een ander gesprekspunt vormde de realisatie van het Laanboomhuis. Deze nadert haar voltooiing. Gelukkig hebben zich geen onaangename verrassingen voorgedaan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de juridische vormgeving. De Raad van Toezicht vindt het een goede keuze om de exploitatie van het [...]

januari 8th, 2021|

Agenda

TypeOnderdeelDatum
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 21 mei 2019
VergaderingBestuur DBmaandag 27 mei 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 18 juni 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 27 juni 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 11 juli 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 23 juli 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 5 september 2019
VergaderingRVTdinsdag 10 september 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 17 september 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 26 september 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 10 oktober 2019
VergaderingWG Promotie en Handeldonderdag 17 oktober 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 22 oktober 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 31 oktober 2019
VergaderingRVTdinsdag 3 december 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 10 december 2019
VergaderingWG Promotie en Handeldonderdag 12 december 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 12 december 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 19 december 2019

Social media