Werkgroep

Werkgroep Onderzoek en innovatie

Innovatie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Steeds slimmer en milieuvriendelijker werken hoort bij het ondernemerschap. Net als zorgen dat je een stap voor blijft op de (internationale) concurrentie. Dat is waar we ons met de werkgroep Onderzoek & Innovatie mee bezighouden.

Thema’s

Met onze werkgroep houden we ons de ene keer bezig met heel specifieke teeltvraagstukken. De andere keer hebben we een meer adviserende rol naar onze leden. Op welke manier kunnen we technologie, kunstmatige intelligentie en robotisering gebruiken en wat zijn de minpunten ervan? De stroomversnelling aan ontwikkelingen geeft ook voor de laanboomkwekerij mogelijkheden.

Innovatie is nodig om duurzaam te produceren, de markt goed te blijven bedienen, economisch perspectief te hebben en nieuwe productiemethodes toe te passen.

Resultaten

  • Ontwikkeling van de Treehug (meetsysteem);
  • Investeren in duurzame onkruidbestrijding;
  • Emissiereductie;
  • Wateronderzoek om inzicht te krijgen in uitspoeling en emissie vanuit de laanboomsector.

Partijen waarmee we samenwerken

  • Bomkwekers
  • Toeleveranciers
  • Markt
  • Onderzoekers

Meer weten?

Heb je vragen over onze werkgroep of de thema’s waarmee we ons bezighouden? Neem gerust contact op met onze werkgroep!