Tree Centre Opheusden

De kracht van onze vereniging zit hem in de samenwerking. Met de meer dan 160 vakkundige bedrijven aangesloten bij TCO kunnen we onszelf steeds blijven verbeteren. We delen veel kennis en zijn goed op de hoogte van ontwikkelingen in onze branche. We hebben een stem in brancheorganisaties en bij overheden. Ook geven we onze kennis door met onze boomteeltopleidingen. En natuurlijk blijven we ondernemers, dus we houden elkaar lekker scherp!

Bekijk ledenlijst

Structuur Tree Centre Opheusden

In onderstaand organogram zie je waaruit onze vereniging is opgebouwd. Een beetje toelichting:

De leden vormen het belangrijkste onderdeel van Tree Centre Opheusden. Zij kiezen de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit leden van TCO en mensen van buiten onze vereniging. Die externe personen zijn altijd mensen met kennis van de bestuurscultuur of vakinhoudelijke kennis.

Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat alles binnen onze vereniging soepel verloopt.

De werkgroepen zijn het kloppende hart van de vereniging. Met deze werkgroepen zorgen we voor innovaties en kennisoverdracht, het onderhouden van een relevant netwerk en zo nodig voor het op gang brengen van veranderingen binnen onze sector.

De Boomteelt Studieclub is een eigen vereniging, maar we hebben vaak dezelfde belangen en er is overlap in wat we doen. We werken op het gebied van kennis en scholing dus nauw samen. Wel zo efficiënt!

TCO is daarnaast voor honderd procent aandeelhouder van de holding Laanboomhuis B.V. Het Laanboomhuis is dé plek waar wij elkaar ontmoeten.

Laanboomhuis en demotuin

In het leslokaal in het Laanboomhuis leiden we nieuw boomteelttalent op bij onze eigen opleidingen Medewerker teelt en Vakbekwaam medewerker teelt. En natuurlijk vinden die lessen niet alleen in het leslokaal plaats. Bij het Laanboomhuis hebben we een prachtige demotuin waar de boomkwekers van de toekomst het vak in de praktijk kunnen leren.

Lees meer >

Laanboompact en Greenport

Met TCO zijn we vertegenwoordigd in zowel het Laanboompact als Greenport Gelderland. Dit zijn allebei samenwerkingsverbanden tussen overheid, ondernemers en onderzoekers. Het doel van deze samenwerkingen is verduurzaming en het verder bouwen aan een toekomstbestendige sector.

Greenport Gelderland
Greenport Gelderland is één van de sectoren binnen het Nederlandse topsectorenbeleid. In Nederland hebben meerdere gebieden zo’n topsectorenstatus. Schiphol of de haven van Rotterdam bijvoorbeeld, maar ook de land- en tuinbouwsector in Gelderland. In onze provincie bevinden zich namelijk meerdere clusters met land- en tuinbouwbedrijven. Deze topsector heeft de naam Greenport Gelderland gekregen.

Laanboompact
Greenport Gelderland is een landelijk samenwerkingsverband. Om ook op provinciale schaal handige netwerken op te bouwen zijn er vijf pacten in het leven geroepen. Wij als laanboomkwekers zijn verenigd in het Laanboompact.

Waarom we samenwerken
Binnen zowel het Laanboompact als Greenport Gelderland vertegenwoordigen we met TCO de boomkwekers uit onze regio. We kunnen met de samenwerkende partijen:

– onderwerpen delen die voor ons belangrijk zijn;
– problemen vroegtijdig signaleren en gezamenlijk oplossen;
– ideeën of innovaties delen en daarvoor subsidie aanvragen;
– ondersteuning vragen bij projecten waaraan we werken.