Werkgroep

Werkgroep Ruimtelijke ontwikkeling

Tree Centre Opheusden bestaat uit ruim 160 boomkwekers. We zijn stuk voor stuk gedreven ondernemers én we zijn heel trots op het product dat we maken. Bomen zijn niet alleen een prachtige aankleding van het landschap, ze zijn onmisbaar voor een goed klimaat. Ze zetten natuurlijk CO2 om in zuurstof. Maar daarnaast remmen ze bijvoorbeeld ook het effect van clusterbuien, houden ze grondwater vast en verminderen ze de hittestress in steden.

Om onze bomen op een ambachtelijke en duurzame manier te kweken, hebben we ruimte nodig om te ondernemen. Letterlijk en figuurlijk. En daarvoor is steeds afstemming nodig. Bijvoorbeeld met overheden over het gebruik van de ruimte en over duurzaamheid, met cultuurhistorische organisaties over archeologische vondsten in de bodem en met burgers over de rol van onze sector in de regio.

Wanneer we die ruimte hebben, kunnen we niet alleen vitale laanbomen produceren, maar ook het belang van deze bomen onder de aandacht blijven brengen. Bovendien zorgt ondernemersruimte ervoor dat we ons als sector sterk kunnen blijven positioneren. Als ambassadeurs in onze eigen regio en als belangrijke handelspartner in Nederland en Europa.

Samenstelling Werkgroep

De aanpak van onze werkgroep

Ruimtelijke ontwikkeling is nogal een breed begrip. Daarom maken we graag concreet wat wij als werkgroep doen.

We zijn veel in gesprek met overheden en de samenleving. Soms op eigen initiatief, maar regelmatig ook omdat we gevraagd worden onze expertise te delen. We ondersteunen de overheid en de samenleving bij het nemen van de juiste beslissingen in relatie tot de boomteelt.

Een voorbeeld hiervan is dat we proberen te voorkomen dat we als kwekers steeds meer vergunningen nodig hebben. Natuurlijk zijn juist wij voor duurzaam, maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen ons dus zeker houden aan regels die daarvoor gemaakt zijn. Maar wanneer je veel vergunningen moet aanvragen, beperkt dat soms juist de ruimte om te innoveren.

In het verlengde hiervan ligt dat we politiek-maatschappelijke ontwikkelingen signaleren en hier zo nodig op reageren. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het imago van de boomteelt. Wanneer we merken dat er een onjuist beeld bestaat over onze sector maken we ons sterk voor het delen van kennis over het belang van bomen en inzicht te geven in onze werkwijze.

 

Concrete thema’s

Ruimtelijke ontwikkeling blijft een breed begrip. Om het zo concreet mogelijk te maken, vind je hieronder nog een lijstje met thema’s waar we op dit moment bezig zijn.

Omgevingsvisie – Omgevingsplannen – Beschikbaarheid van grondwater en oppervlaktewater – Natura 2000-gebieden – Archeologische en cultuurhistorische parapluplannen – Huisvesting van arbeidsmigranten – Teeltvrije zones

Meer weten?

Heb je vragen over onze werkgroep of de thema’s waarmee we ons bezighouden? Neem gerust contact op met onze werkgroep!