Werkgroep

Werkgroep Scholing

Op welke manier zien wij onze boomkwekers het liefst geschoold worden? Dat is een vraag waar we met de werkgroep Scholing vanaf 2022 volop mee bezig waren. Samen met opleider Hoornbeeck Connect ontwikkelden we met Tree Centre Opheusden aan de hand van wensen van laanboomkwekers een eigen boomteeltopleiding. Met als prachtig resultaat dat we boomkwekers van de toekomst precies dat leren wat zij nodig hebben om een goede boomkweker te worden.

De leerlingen krijgen les in ons eigen Laanboomhuis. Bij het Laanboomhuis hoort ook een tuin, waar de boomkwekers in opleiding zich het vak eigen kunnen maken.

Samenstelling Werkgroep

Huidige werkzaamheden van onze werkgroep

De TCO-opleiding in zijn huidige vorm ging in 2023 van start. Ook na de succesvolle start, blijft de opleiding de verantwoordelijkheid van onze werkgroep. We denken zo nodig mee en zijn de link tussen opleiding en praktijk. De kwaliteit en relevantie van de opleiding blijven onze aandacht houden. Steeds blijven we ons afvragen: Wat moeten de jongeren kennen en kunnen om een goede boomkweker te zijn?

Een voorbeeld hiervan is dat we zorgen voor een flexibele schil van ervaringsdeskundigen, buiten het onderwijsteam om. Deze ervaringsdeskundigen geven gastlessen die toegespitst zijn op wat er nu en in de toekomst speelt. Denk hierbij aan een les waarbij iemand uit de praktijk uitleg geeft over trekkers met gps. Dit sluit helemaal aan bij de ontwikkeling van mechanisatie in de kwekerij en het stijgende aantal gps-gestuurde landbouwmachines.

 

Bekendheid van de opleiding

Maar er is nu ook meer tijd om ons te richten op promotie. Concreet betekent dit dat we actief bezig zijn met leerlingen werven en bekendheid geven aan onze opleiding. Bijvoorbeeld door scholingsmarkten te bezoeken. Ook zijn we te vinden op PPO Doe dagen: sectorgerelateerde scholingsdagen. We hopen zoveel mogelijk jeugd warm te maken voor ons prachtige vak!

Toekomst van de werkgroep

Waar onze eigen boomteeltopleiding voor nu het speerpunt blijft van onze werkgroep, hebben we ook meer dan genoeg ideeën voor de verdere toekomst. Denk hierbij aan trainingen voor onze eigen leden of onderwerpen als natuureducatie.

Meer weten?

Heb je vragen over onze werkgroep of de thema’s waarmee we ons bezighouden? Neem gerust contact op met onze werkgroep!