Werkgroep

Werkgroep Belangenbehartiging

Met de werkgroep Belangenbehartiging laten we onze stem horen bij overheden en brancheverenigingen. Alle contacten zijn gericht op het behouden en creëren van ondernemersruimte voor onze boomkwekers.

Met deze partijen werken we samen

Overheden
In de gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe beslaan boomkwekerijen bij elkaar zo’n 1500 hectare grond. Het is van belang dat wij goed omgaan met die grond. Duurzaam kweken betekent onder andere de bodem gezond houden. Gemeenten, provincies, waterschappen en de landelijke overheid houden zich bezig met regelgeving hierover. Met onze werkgroep zorgen we ervoor dat zij weten wat wij doen en wat voor ons nodig is om ons werk met oog voor duurzaamheid kunnen blijven uitvoeren.

Brancheverenigingen
Dat je samen sterker bent en meer kunt bereiken, weten we bij TCO als geen anders. Daarom onderhouden we met de werkgroep Belangenbehartiging ook de contacten met verenigingen en organisaties binnen onze branche. Bijvoorbeeld met Naktuinbouw, Anthos en LTO. We wisselen kennis uit met deze organisaties en de contacten met hen ondersteunen en stimuleren innovatie.

– Naktuinbouw onderzoekt rassen en keurt en inspecteert zaad- en plantmateriaal. Ook toetst deze organisatie op ziekten en plagen.
– Anthos is de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten. Deze bond vertegenwoordigt wereldwijde de handelsbedrijven in boomkwekerijproducen en bloembollen.
– LTO is een ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Deze organisatie werkt aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs.

Thema’s
Als het goed is, heb je ondertussen een beetje een idee waar onze werkgroep zich mee bezighoudt. Maar om het meer concreet te maken, wat thema’s op een rij:

Zichtbaarheid van onze vereniging – Duurzame teelt – Grondwater – Gewasbeschermingsmiddelen – Ziekten en plagen – Ruimte om te ondernemen en innoveren – Uitwisselen van kennis

Tegenstrijdige belangen
Goede contacten onderhouden is makkelijk als je dezelfde belangen hebt. Maar als werkgroep hebben we natuurlijk ook te maken met partijen met tegenstrijdige belangen. Het komt soms bijvoorbeeld voor dat de overheid niet haalbare richtlijnen opstelt. Juist dan springen wij in de bres voor onze branche.

Wij zijn als boomkwekers de experts in ons vakgebied en we delen deze expertise graag om op een haalbare en werkbare manier samen met overheden te zorgen voor duurzame, toekomstbestendige boomteelt. Soms is daarvoor een wat langere adem nodig dan we als ondernemers gewend zijn. En juist daarom is onze werkgroep er.

Meer weten?

Heb je vragen over onze werkgroep of de thema’s waarmee we ons bezighouden? Neem gerust contact op met onze werkgroep!