Nieuws2022-08-11T08:17:07+00:00

Nieuws

Goede opbrengst Innovatiedag!

Afgelopen woensdag 6-9-2023 hebben ruim 140 boomkwekers de innovatiedag in Lienden bezocht. Tijdens een zonnige dag zijn ruim 140 boomkwekers bijgepraat over de nieuwste innovaties op het gebied van duurzame laanboomteelt. Veenvervangers, Entrobot, Onderzoeksresultaten van verschillende onderzoeken, Quarantaine organisme update Scanner die boomdiktes meer, Natuur inclusief en verschillende demonstraties zijn de revue gepasseerd. Ook 40 studenten van de BBL-boomteelt opleiding hebben deze dag bezocht om helemaal up te date te zijn over deze onderwerpen. De innovatie dag is afgesloten met een bomenveiling voor het goede doel ”praktijkgelden voor BBL-boomteelt opleiding” De bomen die geveild zijn waren afkomstig van de tuin bij het Laanboomhuis en zijn afgelopen jaar opgekweekt door de BBL studenten. Uiteindelijk heeft de veiling ruim 4500,- euro opgebracht voor dit goed doel! Al met al een zeer geslaagde dag!

september 13th, 2023|

Symposium over start samenwerking tussen TCO en Hoornbeeck Connect

‘ ’ Het symposium over de start van de samenwerking tussen TCO en Hoornbeeck Connect ging op 24 mei jl. om 14.30 uur van start. Voorzitter Goos Cardol sprak in het Laanboomhuis vol lof over ontwikkelingen en de samenwerking tussen Hoornbeeck Connect – de nieuwe aanbieder van de boomteeltopleiding – en TCO. Wethouder Marien Klein van Gemeente Neder-Betuwe nam ons mee in de geschiedenis van ons gebied, hij citeerde uit een scriptie van de heer J. Dorenbos, die het typische karakter van de boomkweker omschreef, als ‘een zeer eigenzinnig volkje’. Wethouder Klein vervolgde: ‘De laanboomsector is de spil van deze lokale economie. De bedrijven in Neder-Betuwe, Buren en Over-Betuwe zijn springlevend. Dit moeten we wel zo zien te houden door ervoor te zorgen dat een nieuwe ge\neratie boomkwekers klaarstaat. Met het aantrekken van een opleider van hoog niveau, Hoornbeeck Connect, zet Tree Centre Opheusden op dit gebied een grote stap’. Jan van Lavieren, door menigeen becommentarieerd als architect en begeleider van het scholingstraject, stelde vragen aan de 16-jarige Arjen van Binsbergen en laanboomondernemer Leen Ruijgrok, over het nut en de inhoud [...]

juni 2nd, 2023|

Van de Raadstafel

Een kort verslagje naar aanleiding van de RvT vergadering op 25 mei jl. De RvT heeft uit haar midden een tijdelijke voorzitter aangewezen; Gerrit Vlastuin is de waarnemer totdat er een nieuwe kandidaat is aangesteld. De werving voor een RvT voorzitter is in volle gang. Financiën: Tijdens deze avond zijn de Jaarcijfers TCO 2022 goedgekeurd, de jaarcijfers van Laanboomhuis B.V. zijn ter kennisgeving aangenomen. De RvT heeft kennis genomen van de eerste kwartaalrapportage, dit loopt financieel volgens budget. Projecten: De RvT heeft met elkaar de projecten goed in detail doorgenomen. Op deze manier proberen ze daarmee ook de betrokkenheid vanuit de RVT richting het Dagelijks Bestuur te vergroten.  

juni 2nd, 2023|

André Hubregtse scholingsconsulent vanuit Talentboom voor TCO bedrijven

Dit voorjaar startte André Hubregtse als scholingsconsulent en kunnen ondernemers en medewerkers in de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen teelt bij hem terecht over alle vragen m.b.t. scholing, ontwikkeling, binden en boeien en ook subsidievragen vanuit het Colland fonds. André zijn dienstverlening is kostenloos omdat Talentboom wordt betaald vanuit het Colland Arbeidsmarkt fonds zijnde het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds voor de Agrarische en Groene sector. Medewerkers die werken volgens de cao open teelten boomkwekerij betalen premie aan Colland arbeidsmarkt en via die premie worden activiteiten van Talentboom betaald. Wat doe de scholingsconsulent? André help werkgevers en werknemers in hun scholingsvragen en persoonlijke ontwikkeling maar ook met vragen over subsidiemogelijkheden. Zo kan hij bijv. helpen bij het in kaart brengen van leerbehoeftes van medewerkers. Dit kan onder andere door 1 op 1 gesprekken met medewerkers en ondernemers. Hieruit maakt hij een bedrijfsopleidingsplan met daarin advies over opleidingen, goed werkgeverschap, leermogelijkheden en subsidies. Leren is meer dan volgen van een opleiding of cursus. Investeren in goed gekwalificeerde medewerkers zorgt voor een betere gezondheid, meer werktevredenheid en meer betrokkenheid. Ook voor concrete opleidingsvragen kun je bij [...]

juni 2nd, 2023|

Betaaldagen 2023 – 2024

  Betaaldagen 2023 – 2024 Het Dagelijks Bestuur van Tree Centre Opheusden adviseert voor het seizoen 2023-2024, geheel vrijblijvend, de onderstaande betaaldagen: Periode Bomen geleverd Uiterste factuurdatum Betaaldag 1 t/m za 18 november 2023 ma 4 december 2023 do 14 december 2023 2 t/m za 20 januari 2024 ma 29 januari 2024 do 8 februari 2024 3 vanaf ma 22 januari 2024 ma 6 mei 2024 do  16 mei 2024 Deze regeling is een regeling binnen het werkgebied van Tree Centre Opheusden en deze regeling komt bovenop de bepalingen in de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij (HBN) 2008. Het is u bekend dat in de laatste wijziging van de HBN 2008 geen betalingstermijnen meer zijn opgenomen. Het bestuur adviseert u om hiermee rekening te houden als u offertes uitbrengt voor uw bomen.  

juni 2nd, 2023|

Nieuws vanuit de Werkgroep Promotie en Handel

Nieuws vanuit de Werkgroep Promotie en Handel De werkgroep promotie en handel heeft 25-5-23 een werkgroep vergadering gehad, Ruth Verwoert van JWR Boomkwekerij heeft ter oriëntatie deelgenomen aan deze vergadering. De werkwijze en onderlinge sfeer zijn hem goed bevallen, hij wil de komende maanden als aspirant lid deelnemen aan deze werkgroep om echt te ervaren of dit goed bij hem past. Welkom Ruth, namens de Werkgroep Promotie en Handel. Website: Verder is de planning van de vernieuwing website www.treecentreopheusden.nl besproken. De voorbereidingen hiervoor gaan nu van start, het technisch bouwen staat vanaf september in de agenda. De vormgeving en tekstuele inhoud worden vanaf deze zomer ook voorbereid zodat we hopelijk eind dit jaar de site in een nieuw jasje hebben zitten.

mei 31st, 2023|