Nieuws2019-05-07T08:51:45+00:00

Nieuws

Kwekersrecht WENR klonen

Verschillende leden hebben dit voorjaar en mogelijk vorig jaar een schrijven ontvangen van Wageningen Environmental Research “WENR” (onderdeel va Stichting Wageningen Research) over kwekers recht op klonen. In het schrijven van dit voorjaar (zie bijlage) heeft WENR duidelijk proberen te maken hoe de systematiek omtrent kwekersrecht werkt m.b.t. de klonen van WENR. Kort samengevat: Per exemplaar hoeven maar 1x royalties betaald te worden maar wel de gehele keten (alle bedrijven die klonen kweken of verhandelen) moeten licentiehouder zijn om dit te kunnen doen. TCO heeft aan WENR de vraag gesteld of dit niet eenvoudiger kan, de vraag of er 1x aan het begin van de keten royalties betaald kunnen worden is voorgelegd aan WENR. Het Juridische antwoord is dat dit niet kan volgens artikel 57.1 en 57.2 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, de werkgroep promotie en handel zal dit onderwerp bespreken met de LTO vakgroep, mogelijk dat er bij een wijziging van de wetgeving een eenvoudigere systematiek in te voeren is. Bijlage: aanvullende_info_kwekersrechten

juli 11th, 2019|

Handelsdelegaties op jou bedrijf?

TCO wordt steeds beter gevonden door mogelijke klanten van over de gehele wereld. Afgelopen maand is er een Japanse en een Chinese delegatie op bezoek geweest bij TCO. In de nieuwsbrieven hebben we oproepen gedaan voor bedrijven die deze delegaties een rondleiding wilde geven op hun bedrijf. Hierop hebben we goede reacties ontvangen en hiermee hebben we een goede indruk achter gelaten bij deze partijen. Voor de toekomst willen we de organisatie van deze delegaties eenvoudiger organiseren. Hiervoor willen we via dit artikel een oproep doen bij alle leden: Wie wil er (indien het zich voordoet) zijn bedrijf aanmelden als te bezoeken bedrijf voor een delegatie? Dit rondleiden duurt +- 1 tot 2 uur, alle bedrijven zijn welkom. groot, klein, containerteelt, vollegrond, 2xv, 3xv, fruit, etc. Mocht je als bedrijf interesse hebben meld je dan nu aan. Indien zich een delegatie meld dan stemmen we dit alsnog met de bedrijven af die zich hebben aangemeld, maar op deze manier kunnen we sneller schakelen als het zover is. Afhankelijk van het aantal en interesse van de delegatie zullen wij dan de aangemelde [...]

juli 11th, 2019|

TCO overhandigt film aan Gemeente Buren

Op dinsdag 9 juli hebben Kees van Rooijen en Gerard van de Bijl de film overhandigt aan het College van de Gemeente Buren. De tijd was krap maar desondanks hebben we goed de gelegenheid gekregen om de sector positief voor het voetlicht te brengen. Gerard heeft de knelpunten grondverwerving en arbeid benoemd en verteld over de samenwerkingsprojecten Climate Trees en het project de Groene Etalage. Naast de promotiefilm heeft hij ook de TCO lijst met de beschikbare klimaatbomen en de opleidingsfolder ‘Leren en innoveren’ overhandigd. Het college was vooral geïnteresseerd in wat het succes is van het centrum en hoe de sector sterker uit de crisis is gekomen. Ze wilden ook weten hoe de ontwikkeling nu loopt en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. De drie wethouders hebben met hun portefeuilles allen raakvlakken met de ontwikkeling van de boomkwekerij. TCO heeft het voltallige college daarom uitgenodigd voor een tegenbezoek op een van de kwekerijen in de gemeente Buren. Gerard van de Bijl, voorzitter werkgroep Promotie en Handel TCO

juli 11th, 2019|

Verslag ALV 1 juli 2019, TCO maakt sites beter toegankelijk

Tree Centre Opheusden gaat zijn websites beter toegankelijk maken voor de internationale afzetketen. Dat is dinsdag besloten op de jaarvergadering van TCO. TCO heeft twee sites in de lucht. De ene site is bedoeld voor promotie van de aangesloten bedrijven en de laanboomregio en is openlijk toegankelijk. „Als je nu googelt op TCO, kom je bij onze ledenlijst terecht”, zegt voorzitter Kees van Rooijen. Die lijst is puur een opsomming van leden, groot en klein door elkaar, kwekers, handelaren en toeleveranciers. Middels filters wordt de site nu beter toegankelijk gemaakt. „Zodat we het klanten zo makkelijk mogelijk maken.” De andere site is de handelssite, de online-opvolger van de Opheusdense beurs, die alleen voor TCO-leden toegankelijk is. „Als we kijken naar ontwikkelingen in de markt en in de keten, voldoet de handelssite dan nog de komende jaren? Daar hebben we nog geen eenduidig antwoord op. De site is nu afgeschermd voor de regio, is het misschien beter om de site ook voor externen te openen?” Ontwikkelingen in de markt en in de keten waren één van de drie hoofdonderwerpen op de TCO-jaarvergadering. [...]

juli 6th, 2019|

In 2018 veel bacterievuur aantastingen in kwekerijen TCO

In 2018 veel bacterievuur aantastingen in kwekerijen TCO Afgelopen jaar zijn er veel aantastingen geweest bij boomkwekerijen in bufferzone 5 (Opheusden) In totaal zijn er in de 11 bufferzones 30 bacterievuur vondsten op kwekerijen aangetroffen, hiervan zijn er 15 in zone 5 (Opheusden) aangetroffen! Tips voorkomen verspreiding bacterievuur Verklein aangetaste planten op de plek waar u ze aantreft. Stop aangetaste planten in plastic zakken of in de groencontainer, voer ze af en laat ze: vernietigen verbranden (dit mag alleen met gemeentelijke ontheffing) versnipperen of composteren Vervoer aangetaste planten nooit op een open wagen zonder gesloten dekzeil. Maak vervoermiddelen die u gebruikt goed schoon met bijvoorbeeld een stoomcleaner of hogedrukspuit. Laat aangetaste planten na het afzagen enkele dagen drogen voor u ze versnippert. Breng de snippers alleen terug in de beplanting als u alle waardplanten (planten die gevoelig zijn voor de ziekte) uit die beplanting heeft verwijderd. Composteer aangetaste planten alleen in composthopen van minimaal 60° C. Werk aangetaste planten altijd diep naar binnen in de composthoop en laat ze helemaal composteren. Ontsmet uw gereedschap door het te borstelen met bijvoorbeeld alcohol [...]

juli 4th, 2019|

Ken je kostprijs!

Ken je kostprijs!   De kostprijs van een boom, wie weet hem en wat kun je ermee? Door je kostprijs te kennen, krijg je niet direct meer geld voor je product. Maar je kunt wel beter afwegingen en keuzes maken en je gevoel bij een bepaalde teelt wordt inzichtelijk.  In de ledenvergadering van 1 juli is door de leden aangegeven dat TCO dit onderwerp maar eens op moet pakken. Peter Cuppen heeft TCO aangeboden om zijn kennis hiervoor in te zetten, Peter wil samen met TCO en een aantal bedrijven een basis leggen voor dit onderwerp. Ben jij als ondernemer nieuwsgierig geworden naar dit onderwerp of wil jij bedrijf hier meer van weten? Meld je dan nu aan voor de projectgroep die dit onderwerp gaat oppakken. secretariaat@treecentreopheusden.nl   Werkgroep Onderzoek & Innovatie  

juli 2nd, 2019|

Agenda

TypeOnderdeelDatum
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 21 mei 2019
VergaderingBestuur DBmaandag 27 mei 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 18 juni 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 27 juni 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 11 juli 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 23 juli 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 5 september 2019
VergaderingRVTdinsdag 10 september 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 17 september 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 26 september 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 10 oktober 2019
VergaderingWG Promotie en Handeldonderdag 17 oktober 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 22 oktober 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 31 oktober 2019
VergaderingRVTdinsdag 3 december 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 10 december 2019
VergaderingWG Promotie en Handeldonderdag 12 december 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 12 december 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 19 december 2019

Social media