Nieuws2022-08-11T08:17:07+00:00

Nieuws

Vacature voorzitter Raad van Toezicht TCO

De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt binnen afzienbare tijd af en is om statutaire redenen niet herkiesbaar. De Raad is daarom op zoek naar een opvolger voor deze uitdagende functie. De Raad vervult een controlerende, toezichthoudende en adviserende rol binnen de vereniging. Zij vergadert hierover 1 keer per kwartaal met een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast voert zij jaarlijks een functioneringsgesprek met de afzonderlijke bestuursleden. Verder behoort het tot de taken om bij een vacature in de Raad zelf of in het Dagelijks Bestuur een voordracht te doen aan de Algemene Ledenvergadering die daarover dan een stemming houdt. Vereist zijn: Beschikken over bestuurlijke ervaring Van buiten de laanbomensector en geen verwantschap met een TCO lid Affiniteit met de agrarische sector Ervaring met toezichthoudend functie Mocht u belangstelling hebben voor de vacature of op iemand willen attenderen, laat dit dan weten aan het secretariaat (secretariaat@treecentreopheusden.nl) Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de huidige voorzitter Peter van Boheemen (0488 482284).

juli 29th, 2022|

Uitnodiging innovatiedag Boomkwekerij 7 september 2022 bij Mabo

De voorbereidingen voor de Innovatiedag Boomkwekerij 2022 voor Regio Opheusden zijn gestart. Compas Agro zal deze dag samen met AR Plant, Van Tuijl en TCO organiseren bij het gastbedrijf MABO te Randwijk. Op deze dag zullen deelnemers van de Innovatiedag op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen de boomkwekerij sector. Op het bedrijf zijn 10 objecten ingericht waar proeven en resultaten worden toegelicht. U heeft de keuze om deel te nemen in de ochtend of in de middag. Het programma is beide keren hetzelfde. Ieder dagdeel zullen we de deelnemers over het bedrijf begeleiden in groepen van 10 deelnemers. De onderwerpen van de rondgang zijn als volgt: 1. Natuur Inclusief 2. Onkruiddemo 3. Bemesting in pottenteelt 4. Veenreductie in de potgrond 5. Proef Crop Solutions 6. Autonoom rijdend platform 7. Techniek op het gebied van onkruid 8. Beregening in de kwekerij 9. Mogelijkheden bindmaterialen 10. Pauze plek met AR Plant catering – pitches standhouders Indien nodig volgen we de COVID-19 richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Wij hebben een goedkeuring ontvangen vanuit Bureau erkenningen om [...]

juli 29th, 2022|

Aanpak Veilig Buitengebied (2)

Waaraan herken je ondermijning in het buitengebied? Het buitengebied is uitermate kwetsbaar geworden voor ondermijnende criminaliteit en kent veel verschillende vormen. Het buitengebied is groot, soms moeilijk bereikbaar en vaak is ook sprake van slechte verlichting. Randvoorwaarden die het voor criminelen aantrekkelijk maken activiteiten te ontplooien die het daglicht slecht kunnen verdragen. Signalen die op ondermijning wijzen: leegstaande schuren waarin wellicht sprake is van een hennepkwekerij of een lab voor synthetische drugs verdachte auto’s bij lege schuren af- en aanrijden van auto’s op opmerkelijke, afwijkende tijdstippen auto’s die dicht tegen panden gaan staan bij het uitladen ondernemingen waar nooit klanten zijn concentratie van dezelfde soort bedrijvigheid op een beperkte oppervlakte permanente bewoning op vakantieparken bedenkelijke bewegingen bij lege schuren, woningen of bedrijfsruimtes bovenmatig stroomgebruik met een verhoogde kans op kortsluiting en brandgevaar Verdacht Signaal? Wat kun je doen? *Sluit je aan bij WhatsApp-groep in de buurt *Informeer bij gemeente naar regelingen *voor preventieve maatregelen Meld anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000 Folder aanpak veilig buitengebied

juli 29th, 2022|

Voorbereidingen KOM OP DE KWEKERIJ in volle gang!

De werkgroep KODK (kom op de kwekerij) is volop bezig met de organisatie van KODK 2022. We trekken dit jaar samen op met de ondernemers op het ABC terrein (Tree Valley Business Centre per 9-9-2022) Op vrijdag 9 september houden de ondernemers op het ABC gezamenlijk een opendag voor de klanten en relaties, dit zijn boomkwekers en vakgenoten uit binnen en buitenland. Op die dag wordt het Laanboomhuis officieel geopend en het ABC terrein omgedoopt van ABC naar Tree Valley Business Centre. Alle TCO leden worden uitgenodigd voor een hapje, drankje en rondleiding door Laanboomhuis en tuin. Verdere info volgt. Op zaterdag 10 september wordt KODK gehouden, deze editie van KODK vindt ook plaats op het Tree Valley Business Centre, waarbij de andere ondernemers, Laanboomhuis en TCO gezamenlijk optrekken in de organisatie. Tijdens deze dagen worden allerlei activiteiten in en rond het Laanboomhuis georganiseerd, hierbij willen we de leden van TCO graag betrekken. Voor o.a. de volgende activiteiten zoeken we nog leden die willen helpen. Rondleidingen door tuin en Laanboomhuis Uitleg bij demonstraties met machines Enten demonstraties Machine demonstraties Catering Ben [...]

juli 18th, 2022|

Aanpak Veilig Buitengebied (1)

Een mooi buitengebied is aantrekkelijk dus: ‘Kijk (mee) uit!’ Wij zijn trots op ons buitengebied. Aantrekkelijk om er te wandelen of te fietsen. Heerlijk om er te wonen en te ondernemen. Soms is dat enorme buitengebied in onze veertien gemeenten óók een inspiratiebron voor duistere zaken, oftewel voor ondermijnende criminaliteit. De georganiseerde misdaad laat maar wat graag zijn oog vallen op onze prachtige omgeving. Dat willen de gemeenten in Gelderland-Zuid graag samen voorkomen. Daarom zijn we gestart met een overkoepelende aanpak Veilig Buitengebied om alert te zijn, om kwetsbare plekken in beeld te hebben en te houden en om het groeiende probleem van ondermijning in het buitengebied hanteerbaar te maken. En als het even kan natuurlijk helemaal weren. Wij, dat zijn de veertien gemeenten van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid *. Samen werken we aan meer veiligheid in het buitengebied, door maatregelen te nemen, door zo nodig te handhaven. Dat kunnen onze veertien gemeenten niet alleen. Wij hebben ú nodig! Inwoners, publieke partijen, private partijen. Op die manier vergroten we samen de Veiligheid. Het doel is om de inwoners en ondernemers in het buitengebied [...]

juli 18th, 2022|

27 professionals openen en testen speeltuin bij Laanboomhuis!

Donderdag 16 juni hebben 27 kinderen van groep 1 van de hervormde school in Opheusden samen met Wethouder van Dijkhuizen de Speeltuin bij het Laanboomhuis feestelijk geopend. Afgelopen weken is er door veel verschillende kinderen al volop gebruik gemaakt van de Speeltoestellen in de tuin. Maar de officiële opening is vandaag door de kinderen van groep 1 voltooid na het oplossen van 4 moeilijke vragen over bomen. Gelukkig wisten ze al heel veel van bomen waardoor het oplossen van deze puzzel snel ging en ze snel aan het spelen konden. Met een glas ranja en een ijsje was de pret compleet, Op de vraag wie er later misschien wel boomkweker wilde worden gingen veel handen omhoog, dus de jeugd staat klaar om met ons mooie vak in aanraking te komen. Bij het naar huis gaan hebben de kinderen allemaal nog een mooie lavendel plant meegekregen, welke door Betuws Planten Centrum beschikbaar zijn gesteld. De speeltuin is mede mogelijk gemaakt door: Door de bijdrage van de LIF (Lokaal Investering Fonds) subsidie van de gemeente Neder-Betuwe. Van de Bijl en Heierman VDBH  

juni 21st, 2022|