Nieuws2019-05-07T08:51:45+00:00

Nieuws

Tree Centre Opheusden en Social media

Zoals reeds eerder gemeld is TCO sinds 2 maanden actiever op enkele social media kanalen. Op Facebook, Instagram en Linked-in zijn verschillende berichten en filmpjes geplaats waarbij we veel positieve reacties hebben ontvangen.De korte filmpjes met luchtige onderwerpen over onze sector doen het heel goed. Na deze eerste proefperiode heeft de werkgroep Promotie en Handel besloten om de rest van dit jaar door te gaan op de ingeslagen weg en aan het einde van het jaar de resultaten nogmaals te evalueren. Wellicht hebben jullie de filmpjes van Arie, Tim of Ruth ook voorbij zien komen, mochten jullie nog tips, onderwerpen, filmpjes of foto’s hebben die we kunnen gebruiken op social media dan ontvangen we die graag om te gebruiken!  

juni 26th, 2020|

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor de agrarische en groene sector

Met de RIE van Stigas breng je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op je bedrijf in kaart. En je geeft aan wat je gaat doen om ze onder controle te krijgen. Een goed opgestelde RIE helpt ongelukken en gezondheidsklachten te voorkomen. Wat is een RIE? Met een risico-inventarisatie en -evaluatie zet je de veiligheidsrisico’s in je bedrijf op een rij. Zo kun je op een overzichtelijke manier maatregelen nemen die zorgen voor een veiligere en betere werkplek. Het gebruik van de digitale RIE van Stigas is gratis voor bedrijven die premie betalen bij Colland en de RIE zelf uitvoeren. Voor de begeleiding daarbij door een adviseur en de eventuele toetsing betaal je een sterk gereduceerd tarief. Wat heb je aan een risico-inventarisatie en -evaluatie? • Je hebt in kaart welke risico’s je loopt. • Minder kans op ongevallen en verzuim • Zicht op de maatregelen die je het best als eerste kunt nemen • Je voldoet aan de wettelijke verplichting en voorkomt boetes. • Met de RIE van Stigas heb je een RIE die is afgestemd op je sector. • Je kunt [...]

juni 18th, 2020|

Herkennen van bacterievuur is erg belangrijk! 

Herkennen van bacterievuur is erg belangrijk!  Het is heel erg belangrijk dat boomkwekers, maar ook hun werknemers bacterievuur goed kunnen herkennen en weten waar de gevaren liggen. Naktuinbouw ontwikkelde hiervoor een één daagse training die alle facetten van bacterievuur behandelt. Denk daarbij aan: opsporen, voorkomen van besmettingen veilig opruimen en een stukje regelgeving. Bij voldoende deelnemers gaat deze training (mits dit mogelijk is door de coronamaatregelen) door. Op de website van Naktuinbouw staat deze training en andere interessante trainingen voor de boomkwekerijsector.

mei 29th, 2020|

Bacterievuurcontroles starten binnenkort weer

De bacterievuurcontroles beginnen afhankelijk van de weersomstandigheden en daarmee de ontwikkeling van bacterievuur in principe in juli tot en met september. Waarom is dit van belang, wie voeren dit uit en hoe ziet het gebied eruit? Naktuinbouw geeft ons een kijkje in de keuken van de inspecties. Zij is namelijk degene die de inspecties op bacterievuur (Erwinia amylovora) uitvoert in alle bufferzones in Nederland. Zij doet dit in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij. In ons gebied hebben we gekozen voor een collectieve aanpak om de inspecties uit te voeren en te betalen. Wat is een bufferzone? De Nederlandse  regelgeving voorziet in maatregelen die in bepaalde gebieden (bufferzones) verspreiding van bacterievuur in Nederland moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten uit deze gebieden verhandelbaar in de Europese Unie. Deze bufferzones zijn wettelijk vastgesteld. Binnen de bufferzone is de bestrijding van bacterievuur verplicht en is het aanplanten van een aantal voor bacterievuur gevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus) verboden. Wordt er binnen een bufferzone bacterievuur aangetroffen in de omgeving van boomkwekerijen, dan beperkt dit de verhandelbaarheid van producten door deze kwekerijen. Bacterievuur [...]

mei 22nd, 2020|

Save the date! Boomteelt Kennisdag 2 september 2020

Met mogelijkheid tot verlening spuitlicentie Op woensdagmiddag 2 september organiseren Compas Agro, AR Plant, van Tuijl, Boomteelt studieclub Opheusden en Tree Centre Opheusden samen met Helicon een boomteelt kennismiddag. Tijdens deze middag worden verschillende actuele thema’s gepresenteerd en toegelicht. Het is mogelijk om deze bijeenkomst voor de verlenging spuitlicentie mee te laten tellen. Uiteraard worden de geldende RIVM maatregelen in acht genomen, hierover volgt later meer. Locatie: Volentis Wijenburgsestraat 8 4054 JE Echteld   PDF document: Save the date Boomteelt kennisdag 2 juli 2020

mei 22nd, 2020|

Per 15-8-2020 Handel in Ailanthus altissima verboden

Ailanthus is per 15 augustus 2019 toegevoegd aan de unie exoten lijst. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten Er is vanaf die datum een overgangsregeling (tot 15-8-2020) zie onderstaande link. https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/invasieve-exoten   Unielijst Invasieve exoten komen door, bewust of onbewust, menselijk handelen in ons land terecht. Sommige exoten voelen zich prima thuis in hun nieuwe omgeving. Ze vestigen zich in onze natuur en kunnen zich snel vermeerderen.   De schade die invasieve exoten veroorzaken, is een Europees probleem. Om dit probleem zo effectief mogelijk aan te pakken is een Europese verordening ontwikkeld. Hierin staan een aantal ge- en verboden om schade in de Europese Unie zoveel mogelijk te voorkomen. Onderdeel van de verordening is de Unielijst. Hierop staan soorten die al in delen van de Europese Unie voorkomen en schade toebrengen of dit in de toekomst waarschijnlijk gaan doen. Soorten op deze lijst mag u niet: houden kweken, telen of laten voortplanten verhandelen gebruiken invoeren, uitvoeren of doorvoeren vrijlaten U vindt de Unielijst op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Nieuwe soorten op Unielijst Op 15 augustus 2019 is de Unielijst aangepast, er [...]

mei 22nd, 2020|

Agenda

TypeOnderdeelDatum
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 21 mei 2019
VergaderingBestuur DBmaandag 27 mei 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 18 juni 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 27 juni 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 11 juli 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 23 juli 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 5 september 2019
VergaderingRVTdinsdag 10 september 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 17 september 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 26 september 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 10 oktober 2019
VergaderingWG Promotie en Handeldonderdag 17 oktober 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 22 oktober 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 31 oktober 2019
VergaderingRVTdinsdag 3 december 2019
VergaderingWG Belangenbehartigingdinsdag 10 december 2019
VergaderingWG Promotie en Handeldonderdag 12 december 2019
VergaderingWG Onderzoek en Innovatiedonderdag 12 december 2019
VergaderingBestuur DBdonderdag 19 december 2019

Social media