Excursie Fieldlab

Nieuws

Samen met Wageningen University & Research, adviesbureau Delphi en de fruitteeltsector dingen we als laanboomsector mee naar overheidssteun in de vorm van een Fieldlab. 

Een Fieldlab is een samenwerking tussen minimaal twee sectoren en onderzoeksorganisaties. Op 7 mei waren de eerste twee excursies, waarbij we hebben laten zien waarom steun in de vorm van onderzoek en kennis nodig is voor onze sector. Hierbij richtten we ons met name op de bodem en emissiestromen.

Voorzitter Goos Cardol gaf hierover namens TCO een presentatie. Kort samengevat: Met betrekking tot de bodem en verdere verduurzaming komen er zulke grote vraagstukken op ons af die we niet anders kunnen oplossen dan door samenwerking met kennisinstellingen en financiële ondersteuning door de overheid. Die steun is in ieders belang. Want door meer kennis van de bodem kweken we niet alleen vitalere bomen, maar met vitalere bomen hebben we op termijn ook minder gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Boomkweker Niels Mauritz liet de aanwezige partijen hiervan wat in de praktijk zien bij zijn bedrijf Mabo boomkwekerijen.

Kenniswerkplaats
Een medewerker van de HAS green academy heeft de afgelopen weken een 12-tal leden bevraagd over belangrijke vraagstukken zijn waarmee zij in de bedrijfsvoering worstelen. Deze vraagstukken worden op 22 mei 2024 gepresenteerd bij de Kenniswerkplaats in het Laanboomhuis. Op deze manier hopen we de uitkomst van de  Kenniswerkplaats te gebruiken als mooie opstap naar het Fieldlab.