Mathieu, voorzitter van de rvt, wil proactief voorbereiden op de toekomst: “Juist als het schuurt, moet je het gesprek aangaan”

Nieuws

Dienstbaar kunnen zijn, dát is wat hem aantrekt in de rol als voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van TCO. Mathieu Gremmen (68) heeft een achtergrond in zowel de fruitsector als het waterschap en hij is sinds januari voorzitter van de rvt van onze vereniging. De hoogste tijd om hem beter te leren kennen!

Hij is pas kortgeleden voor de állereerste keer in zijn leven verhuisd, want hij groeide op op een fruitbedrijf in Horssen en bleef daar ook wonen toen hij het familiebedrijf overnam. Na 36 jaar verkocht hij het familiebedrijf en ondertussen heeft hij samen met zijn vrouw José een ander mooi plekje in Horssen gevonden. Dochters Noor en Sophieke vlogen inmiddels uit.

Naast fruitteler was Mathieu ook jarenlang heemraad bij Waterschap Rivierenland. Ook dat werk zit erop. Maar helemaal niets meer doen, dat past niet bij Mathieu. “Het is fijn dat je niet meer elke dag moét. Maar ik doe nog steeds weleens een klusje mee bij het fruitbedrijf van een goede kennis van me. Het is nog lang geen tijd om achter de geraniums te gaan zitten, dus toen ik gevraagd werd als voorzitter van de rvt was ik daar meteen enthousiast over!”

Groei TCO

Mathieu kende namelijk onze vereniging al een stukje langer dan vandaag. “Vanuit mijn functie bij het waterschap was ik regelmatig in contact met boomkwekers. Maar ik weet nog dat wijlen Frans Moree destijds al bezig was alle boomkwekers bij elkaar te brengen en dat het eerder nog moeizaam ging, maar uiteindelijk lukte. Toen ik een aantal jaar later bij de opening van het Laanboomhuis was, was ik echt verrast door hoe TCO in korte tijd zo gegroeid was.”

En aan de andere kant had Mathieu ook weer niet anders verwacht, want hij weet hoe toegewijd boomkwekers zijn aan hun werk en hoeveel ze samen kunnen bereiken. “Ik heb veel respect voor hun hoge arbeidsmoraal. Dat inspireert mij echt. Ik weet nog dat de boomkwekers bij de evacuatie van 1995 de hele dag hun werkzaamheden uitvoerden en ‘s avonds en ‘s nachts zandzakken aan het leggen waren. Dat is veelzeggend.”

Ondersteunen waar nodig

Om TCO in zijn huidige vorm zo snel mogelijk te leren kennen, schuift Mathieu graag bij de werkgroepen aan en sprak hij zoveel mogelijk mensen. “Ook wil ik graag verder kennismaken met het dagelijks bestuur en heb ik gesprekken gevoerd met alle rvt-leden en andere leden of medewerkers van TCO. Ik wilde luisteren, horen en voelen wat er leeft. De rol van de raad van toezicht is advies geven aan het bestuur. Het meebepalen over beleidszaken, maar vooral ondersteunen waar nodig. Het is de linking pin tussen leden en bestuur. Dan moet je weten waar de vereniging staat.”

En dat hij er is om te ondersteunen is wat Mathieu het allerbelangrijkst vindt om te benoemen. “Ik ben dienstbaar en inzetbaar en doe dat graag. Roep me als ik ergens een bijdrage aan kan leveren.”

Visie voor de lange termijn

Verder hoopt Mathieu de komende tijd bij te dragen aan de groei van TCO in onder andere nog meer professionaliteit. “TCO is enorm gegroeid. Hoe kun je nu zo’n vereniging nog verder brengen qua professionaliteit en organisatie? Met veel respect voor wat er tot nu toe is bereikt, denk ik dat er nu wel nog meer visie en beleid voor op de lange termijn mag komen. Zonder statisch te worden, moeten we bepalen waar we heen willen, wat de volgende stappen zijn.”

De maatschappij is steeds kritischer, weet Mathieu. “Het is goed voor de sector om ons proactief voor te bereiden op de toekomst. Niet alleen door contacten met gemeenten en andere overheden, maar ook met maatschappelijke partijen. Kom op de Kwekerij vind ik een fantastisch voorbeeld van hoe je proactief je verhaal vertelt en meer betrokkenheid creëert. Er zullen altijd mensen blijven die geen begrip hebben voor bepaalde situaties, maar voor alle anderen moeten we toch zoveel mogelijk het gesprek aangaan en uitdragen wat wij doen. Juist als iets schuurt, moet je het gesprek aangaan.”

Samen kom je verder

Iets waar TCO volgens Mathieu sterk in gegroeid is de afgelopen jaren. “Het is niet altijd makkelijk geweest voor boomkwekers om zich te verenigen, maar door het toch met elkaar te doen, kom je verder.” En of het nu gaat om de grotere beleidsthema’s of een prangende vraag, Mathieu is bereikbaar en beschikbaar voor TCO. “Ik draag heel graag mijn steentje bij aan deze prachtige vereniging.”