Uitnodiging Bijeenkomst onkruidbeheersing 2.0.

Nieuws

Vanuit de innovatiekring (een initiatief van LTO-vakgroep bomen en vaste planten in samenwerking met TCO) is een inventarisatie geweest naar onderwerpen waar vanuit jullie interesse in is. De verschillende soorten maatregelen op onkruidbeheersing en de effecten van die maatregelen is een veel genoemd onderwerp.

Er is daarom besloten om de eerste van de twee bijeenkomsten dit onderwerp te kiezen (zie ook bijgevoegde flyer). In de tweede bijeenkomst (D.V. september/oktober) zal dan het onderwerp gaan over een tweede veel genoemd onderwerp: bodemgezondheid.

Via deze weg nodigen wij u daarom van harte uit om op D.V. 10 juli van 19.30-22.00u aanwezig te zijn. De avond ziet er als volgt uit:

– 19.15-19.30u: Inloop
– 19.30-20.15u: Weed-It (incl. demonstratie)
– 20.15-21.30u: Timo Sprangers (WUR, weet alles over onkruid en hoe je er vanaf komt…)
– 21.30-22.00u: Beantwoording/Discussie omtrent de vooraf aangeleverde vragen/problemen

Het beloofd vooral een hele praktische avond te worden. We hopen dat jullie aan het einde van de avond zicht hebben op de maatregelen die ingezet kunnen worden voor onkruidbeheersing (zoals groenbemesters, pleksgewijze bespuiting, schoffelen, planning enz.) en wat de effecten zijn van deze maatregelen. Denk hierbij ook aan de toekomst van gewasbescherming en te verwachten innovaties.

Marten Willemsen is zo vriendelijk geweest om hun locatie beschikbaar te stellen voor de bijeenkomst. Het adres is Bonegraafseweg 27 in Dodewaard.

Wel belangrijk dat u zich van tevoren even aanmeldt, door een mail te sturen naar Henk van Daalen via info@green-nova.nl of via de volgende link uw deelname met een paar klikken mee te delen: https://forms.gle/9ayPJrRmBF6eV7WA8

We hopen op een grote en betrokken opkomst, zodat we ook op deze manier met elkaar stappen kunnen zetten om de positie van de boomkwekerij te versterken!