Terugblik vergadering Raad van toezicht

Nieuws

Op 20 maart kwam de raad van toezicht bij elkaar. Het was de eerste vergadering met de nieuwe voorzitter Mathieu Gremmen en ook nieuw lid Gerrit-Jan van de Pol schoof voor het eerst aan.
De Raad van toezicht heeft tijdens een informele setting afscheid genomen van Gerrit Vlastuin. Er werd teruggeblikt op een fijne manier en waardevolle bijdrage die Gerrit al sinds het begin van de vereniging heeft geleverd.

Waar hebben we het verder over gehad?
Lees verder over de evaluatiegesprekken met het dagelijks bestuur, een nieuw systeem voor projectmonitoring en de beleidsvisie van TCO

  • Evaluatiegesprekken met het dagelijks bestuur
    Elk jaar heeft de raad van toezicht evaluatiegesprekken met leden van het dagelijks bestuur. Dit heeft in januari plaatsgevonden. Zowel voor de raad van toezicht als voor het dagelijks bestuur zijn deze evaluatiegesprekken een fijn moment om het te hebben over TCO als vereniging en ons persoonlijk functioneren voor de vereniging. We kijken positief terug op deze gesprekken.
  • Nieuwe projectmonitoring
    We hebben als raad van toezicht kennisgenomen van de nieuwe projectmonitoring. Het is een mooi en overzichtelijk systeem. Binnen de vereniging zijn er altijd veel goede idee├źn die uitgewerkt worden in een project. Bijvoorbeeld door het dagelijks bestuur, de werkgroepen en mensen die in dienst zijn van de vereniging. Het is fijn dat er een goede manier is om deze projecten in kaart te brengen en overzichtelijk de stand van zaken per project te kunnen inzien.
  • Beleidsvisie TCO
    TCO is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een solide vereniging die op veel plaatsen een stem heeft en blijvend de belangen van boomkwekers in onze regio behartigt. De raad van toezicht heeft het visiedocument van het DB bekeken, het Dagelijks Bestuur zal de komende periode verder kijken: Welke doelen willen we als vereniging in de toekomst nog behalen en waar willen we over een langere periode staan? Deze vragen hopen we in de toekomst te beantwoorden met een beleidsvisie voor onze vereniging.