Q-organismen: test je kennis via e-learning

Nieuws

De essenprachtkever komt waarschijnlijk door natuurlijke verspreiding naar Nederland: waar of niet waar? Test je kennis van Q-organismen door middel van e-learning op FytoCompass.

Je kunt je kennis eenvoudig testen (of verrijken) op de site van FytoCompass, met het beantwoorden van een aantal vragen over deze quarantaine-organismen: Aziatische essenprachtkever (Agrilus planipennnis), Japanse kever (Popillia japonica), Oost-Aziatische boktor (Anoplophora chinensis) en de nauw verwante Aziatische boktor (Anoplophora glabripennis).

De e-learning module is één van de opbrengsten van het project Kennis op Maat: ‘Bewustwording en preventie Q-organismen in de boomkwekerij’. De module is bedoeld voor ondernemers, medewerkers en studenten in de sector.

Het project is afgerond. Hierin werkten deze vakorganisaties samen aan verhoging van het risicobewustzijn: LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen, Greenport Boskoop, Tree Centre Opheusden, Treeport Zundert, Boomteeltstudieclub Horst a/d Maas, handelsbond Anthos, Naktuinbouw, NVWA en Wageningen University & Research.

FytoCompass is een samenwerking van landelijke standsorganisaties land- en tuinbouw: GroentenFruit Huis, Glastuinbouw Nederland, KAVB, LTO Nederland, Nederlandse Aardappel Organisatie, Plantum, Vereniging Bloemenveilingen Nederland, VGB en LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen. FytoCompass brengt bestaande en nieuwe informatie over fytosanitaire risico’s inzichtelijk samen.

Test je kennis: FytoCompass