Terugblik ALV 5 februari 2024

Nieuws

Op maandag 5 februari 2024 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Mathieu Gremmen is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Er is ingestemd met de financiële verantwoording 2023 het jaarplan en begroting 2024 het contributie voorstel 2024 het inrichting van de werkgroep scholing en met de update van het Huishoudelijk Reglement. Ook was er aandacht voor nieuwe benoemingen.

Benoemingen:
De ALV heeft de volgende benoemingen goedgekeurd.

Raad van Toezicht
Dirk Jager – herbenoemd
Mathieu Gremmen – benoemd tot voorzitter
Gerrit-Jan van de Pol – benoemd

Dagelijks Bestuur
Goos Cardol – herbenoemd tot voorzitter
Jan Dekker – benoemd
Maurice van de Kolk – benoemd
Izak Mauritz – benoemd

TCO bedankt alle aftredende bestuursleden (Gerrit Vlastuin, Erik Stuurbrink, Harm Willemsen) voor al hun inzet de afgelopen jaren en wenst alle nieuwe bestuursleden veel werkplezier toe voor de komende periode(n).

Presentatie ALV
Wil je de presentatie nog eens nalezen? Ze staan op deze pagina.

Verslag ALV
Tijdens de ALV werd ingestemd met het jaarplan en de begroting. Hierin staat hoe TCO in 2024 aan de slag gaat met de 3 pijlers uit het visiedocument 2030.

Contributie 2024
De afspraken van de contributie grondslag zijn nogmaals toegelicht:
De tarieven zijn opgesplitst:
Basistarief 2024       € 295,-
Hectare tarief 2024  incl. inflatie 4,1%   € 123,-

Voorstel werkwijze contributie inning
Voor 1-9-2024 wordt iedereen verzocht de GLB (Gemeenschappelijk landbouwbeleid) / meitelling 2023 aan te leveren.
In 2025 wordt de contributie bepaald aan de hand van de GLB 2023.
Aanvullende info: Vanaf de zomer is het mogelijk om via beursopheusden.nl een formulier te uploaden. De bedoeling is dat je daar de GLB (meitelling) 2023 upload en de hectares doorgeeft. Hierover wordt je later per mail geïnformeerd.
*Bij niet aanleveren voor 1-9-2024 wordt de toegang tot beurs Opheusden geblokkeerd.

Lees het verslag klik hier.

Voor in de agenda: vrijdag 14 juni 2024 BBQ leden en partners TCO
De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 14 juni 2024.
Je krijgt de gelegenheid om bij te praten met je collega kwekers en overige betrokkenen van TCO. De uitnodiging volgt t.z.t. per mail.