Onderzoekresultaten: Groenbemester – Boomkwekerij- experiment

Nieuws

Afgelopen jaren heeft de werkgroep Onderzoek en Innovatie van TCO  met Wageningen University & Research samengewerkt in het onderzoek Groenbemester – Boomkwekerij experiment. Dit project was onderdeel van 2 onderzoeken. 

1 TKI (topsector): Kunnen groenbemesters of mixen van groenbemesters ziekten of plagen onderdrukken?
TCO heeft gekozen voor Verticilium dahlia als te onderzoeken ziekte of plaag. Hiervoor is een proefveld aangelegd op een met Verticillium besmet perceel; en hier is drie jaar lang onderzoek uitgevoerd.
Enkele conclusies: Verticilium is niet egaal verspreid door de grond en ook in de diepere lagen komt Verticilium dahlia voor in besmette percelen. Groenbemesters of mixen hiervan leverden in dit project geen aantoonbare vermindering van Verticilium dahlia op. Veel onkruiden kunnen worden aangemerkt als waardplant voor Verticillium dahliae. Onkruid beheersing is essentieel in beheersen van Verticilium.

Groenbemesters kunnen voor verschillende doelen worden ingezet, hiervoor is de groenbemesterkeuzewijzer ontwikkeld. Deze is landbouw breed inzetbaar maar kan wellicht goede inzichten geven in de keuzes die er zijn:
Uitleg over groenbemesterkeuzewijzer https://youtu.be/NzduYHHrnEA
Website https://www.groenbemesterkeuzewijzer.nl/

2 Gelderland (provincie): Kan een moleculaire Verticillium-detectiemethode van grondmonsters een meer betrouwbare uitslag opleveren?
Er is onderzocht of Verticilium dmv qPCR (DNA) methode snel en betrouwbaar aangetoond kan worden.
Door middel van qPCR is Verticilium dahlia aan te tonen, maar de classificering is lastig om 1 op 1 te vergelijken met de huidige uitplaat methode.
Hiervoor is vervolgonderzoek en overleg nodig. Dit wordt de komende periode opgepakt.

De eindpresentatie van Groenbemester – Boomkwekerij- experiment is via deze link https://www.treecentreopheusden.nl/wp-content/uploads/2023/07/20230608-HiemstravdSluis_Groenbemesters_Verticillium_Laanbomen_2.pdf te downloaden.