Mogelijk meer keus in op- en zijwaartse spuittechniek

Nieuws

Driftreducerende spuittechnieken uit de fruitteelt kunnen mogelijk toch nog, zonder nieuw onderzoek, worden toegelaten voor op- en zijwaartse bespuitingen in de boomkwekerij

LTO Bomen heeft onlangs, samen met Tree Centre Opheusden, gesproken met de TCT: over de werkwijze van beoordelen, zaken waar kwekers in de praktijk tegenaan lopen, en mogelijkheden voor de toepassing van DRT-technieken uit andere sectoren. Het overleg gaf de nodige verheldering.

In Spillen en opzetter kun je met verschillende type axiaal (blower) spuiten werken en hiermee binnen de DRT (drift reductie techniek klasse) 90% werken. Welke type spuiten en de beschrijving hiervan staan in het informatieblad boomgaardspuit spil en opzetters

Zie Helpdesk water

De spuiten die als voorbeeld op dit informatieblad staan zijn:

  • Foto 1: Axiaalspuit zonder dwarsstroomopbouw
  • Foto 2: Semi dwarsstroomspuit/dwarsstroomspuit met gedeeltelijke luchtuitstroomopbouw
  • Foto 3: Dwarsstroomspuit met volledige luchtuitstroomopbouw

Er is hierbij ook geen merk benoemd, alle spuiten die aan de beschrijving:

“Het betreft een axiaalspuit of dwarsstroomspuit met luchtondersteuning in combinatie met driftreducerende spuitdoppen uit ten minste DRD-klasse 95%. Driftreducerende spuitdoppen geven meer grovere druppels, waardoor de drift wordt verminderd.

Het effect van grovere druppels op de driftreductie is bij op- en zijwaartse bespuitingen alleen voldoende als de driftreducerende spuitdoppen gecombineerd worden met eenzijdige bespuiting van de buitenste bomen-/gewasrij, alleen perceel inwaarts.”

Voldoen hiermee aan de wetgeving in de teelt van spillen en opzetters 90% DRT klasse.

Voor hoge laanbomen zitten er mogelijk ook kansen aan te komen, lee meer hierover https://www.ltobomenenvasteplanten.nl/nieuws/mogelijk-meer-keus-in-op-en-zijwaartse-spuittechniek