Laanboomkwekers dragen steentje bij aan archeologiebeleid gemeente Buren

Nieuws

In februari van dit jaar stelde de gemeenteraad van Buren haar archeologiebeleid vast. Onderdeel van discussie in de Raad vormde nog wel de verstoring van percelen door laanboomkwekers en de noodzaak van archeologisch onderzoek daarop.  

Het College legde uiteindelijk de Raad een zogenaamde verstoringskaart voor met daarop percelen die in de periode 2009-2022 door de laanboomkwekers waren gebruikt. De Raad bepaalde dat voor deze percelen geen archeologische onderzoeksplicht bestond.

De PCG fractie, die deze kaart aan de magere kant vond, diende daarop een motie in. De motie bepaalde dat kwekers de mogelijkheid moest worden gegeven alsnog percelen aan te melden, uiteraard met een bewijslast, dat hun percelen verstoord waren en dus op de verstoringskaart moest komen. De motie werd door de Raad aangenomen.

Tree Centre Opheusden (TCO) heeft daarop de handschoen opgepakt en onderzoek laten uitvoeren op welke wijze de verstoringskaart completer en beter kon worden gemaakt. Dit onderzoek werd uitgevoerd door A=M Adviespraktijk voor archeologie, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie.

Alle leden van TCO met grond in bezit of in pacht in Buren werden 12 april in het Laanboomhuis te Opheusden uitgenodigd om hun percelen aan te melden.

De bijeenkomst werd uitermate goed bezocht, wat aangeeft dat dit onderwerp leeft bij Burense kwekers.

In totaal werden 149 percelen aangemeld. Een aantal viel af (dubbeltelling/onduidelijke kadastrale aanduiding) of stonden al op de verstoringskaart maar er bleven uiteindelijk nog 99 percelen over. Bij nader onderzoek en controle blijken van de 99 percelen er 73 in aanmerking te komen, overeenkomstig de motie van de PCG, om alsnog opgenomen te worden op de verstoringskaart van de gemeente.

Een bijzonder hoog aantal en een prachtig resultaat, zo vindt Goos Cardol, voorzitter van Tree Centre Opheusden. De bijeenkomst werd bezocht door 35 Burense kwekers of kwekers actief in de gemeente Buren.

TCO zal in de week van 12 juni het rapport ‘Een nadere inventarisatie van laanboomteelt-percelen in de gemeente Buren’ opsturen naar wethouder Neven en hem daarbij vragen deze percelen toe te voegen aan de huidige verstoringskaart.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘archeologie’ later dit jaar worden dan zowel de oude geïnventariseerde laanboomteelt percelen alsook de nieuw aangemelde percelen door de gemeente vrijgesteld van archeologisch onderzoek.

Tree Centre Opheusden is van mening dat met deze bijdrage de gemeente een evenwichtiger en meer proportioneel archeologiebeleid tot stand brengt.

Voor meer informatie en/of foto over dit onderwerp?
Bel of mail: