Jan van Lavieren: ‘’Het is geweldig om voor de opleiding met boomkwekers uit de regio samen te werken’’

Nieuws

Ruim veertig leerlingen volgen vanaf aanstaande woensdag de bbl-bedrijfsopleidingen Medewerker Teelt en Vakbekwaam Medewerker Teelt. Voor het realiseren van de opleiding sloegen we de handen ineen met Hoornbeeck Connect. Het lesprogramma staat inmiddels en iedereen is er klaar voor om te beginnen. Docent Jan van Lavieren stelde de inhoud van de lessen grotendeels samen.

Hoe ben je van start gegaan met het vormgeven van de opleidingen?
‘’Er zijn bepaalde kaders voor wat je aan het einde van de opleiding moet kunnen. Je moet bijvoorbeeld kennis hebben van bemesting. Ik vertaal dat naar wat dat betekent voor de boomkwekerij en kijk vervolgens naar hoe we dit in lessen gieten. Het liefst begin ik bij het vakgebied en niet bij de kaders. We doen het voor het vakgebied en die lesstof moet je kunnen uitleggen en borgen binnen de kaders.’’

Kun je wat voorbeelden geven van wat de teeltmedewerkers in opleiding gaan leren?
‘’Een belangrijk onderdeel is sortimentskennis. Boomkwekers hier in de regio hebben enorm veel soorten bomen staan. Ik weet van een kweker hier die maar zo 560 verschillende soorten bomen heeft staan. We beginnen met de Latijnse familienamen en in de tweede klas komen daar al wat variëteiten bij. Roodbladig of groenbladig bijvoorbeeld. Verder leren we veel teelthandelingen. Snoeien, aanbinden, knopen en vermeerderen bijvoorbeeld. Maar ook werken op een hoogwerker, bemesting en leren over wat er allemaal in de grond zit. Eigenlijk alles wat te maken heeft met het afleveren van een goede kwaliteit product aan het einde van de teelt.’’

Zijn er dingen anders dan voorgaande jaren?
‘’Ja, de samenwerking is anders. Hoornbeeck levert maatwerk voor TCO. Daardoor is het mogelijk dat vakexperts een actieve rol spelen in de opleiding. Zij zijn naar voren geschoven in overleg met een stuurgroep van boomkwekers. En het zijn niet alleen kwekers, maar ook medewerkers van toeleveranciers. Zij zijn allemaal adviseurs die op hun vakgebied een bijdrage leveren aan de opleiding. Zij verzorgen gastlessen, maar we gaan ook langs bij bedrijven. Zo kunnen leerlingen ruiken, voelen en proeven wat er gebeurt in de sector.’’

Hoe ziet de startdag eruit?
‘’De introductiedag bestaat uit teambuildingsactiviteiten. Een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is biedt die activiteiten aan. De klassen haken bij bepaalde delen ook wat bij elkaar aan. We hebben namelijk bedacht dat de mensen van niveau 3 de mensen van niveau 1 tijdens de opleiding af en toe gaan instrueren en helpen wanneer er activiteiten zijn. Bijvoorbeeld bij het maken van oculaties. Dat doen we binnenkort meteen zodat we er volgend jaar het resultaat van zien.’’

Heb je al zin om van start te gaan?
‘’Ja, van mij mag het lesjaar beginnen! Het is geweldig om deze leerlingen het vak mee te geven en al net zo geweldig om met de boomkwekers uit de regio samen te werken. Wanneer je hen mee hebt bij je ideeën, scharen ze zich achter je en gaan er 300% voor. Mede daardoor is het lesprogramma helemaal afgestemd op de praktijk en kunnen we kennis ook opdoen in de praktijk. We hopen dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de medewerkers in opleiding. Zij gaan één dag per week naar school en de rest werken ze. Bedrijven zijn ook verantwoordelijk voor wat de leerlingen leren. En als zij hen bij de hand nemen, ontstaat er een prachtige wisselwerking tussen opleiding en praktijk.’’