Combinatie Mauritz koos voor een erfemissiescan Henk Mauritz: “Je kunt er altijd wat van leren”

Nieuws

Als je wat kunt bijleren, waarom zou je dat dan niet doen? Henk Mauritz van Combinatie Mauritz meldde zich aan voor de erfemissiescan van Greenport Gelderland en het Waterschap. En ook al is de emissie op het erf van Combinatie Mauritz laag, het bezoek geeft toch nieuwe inzichten. 

Ruim 15 procent van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlakte water ontstaat op het erf. Daarom bieden Greenport Gelderland en het Waterschap een gratis scan aan voor bedrijven. Teeltadviseur Simon van Houwelingen van TCO is betrokken bij de scan en als vereniging boden we de scan aan jullie aan. Bedrijven met enige emissie kunnen door de scan hun proces doelgericht verbeteren. De resultaten worden niet gepubliceerd of doorgespeeld. Het is enkel om inzicht te krijgen en de emissie te verminderen waar nodig.

“Als we vervuiling kunnen tegengaan, staan de meeste boomkwekers meestal vooraan in de rij”, vertelt Henk. “Toen het aanbod van TCO voor een erfscan kwam, waren wij dus wel benieuwd naar wat voor mogelijke afspoeling we via het terrein hebben. Meten is weten en wanneer teeltadviseurs eens meekijken, kun je daar allicht wat van leren.” 

Twee teeltadviseurs kwamen begin oktober langs om het terrein te bekijken. Henk: “De vraag is niet alleen wát spoelt er van je erf af? Maar ook: Als er afspoeling is, waar komt het dan vandaan? De teeltadviseurs lopen rond en bekijken wat er allemaal op je erf staat en gebeurt. Staat de spuit bijvoorbeeld binnen opgeslagen of onder een afdak? Zo niet, dan heb je afspoeling wanneer het regent. Ook wordt er gekeken naar het vullen van de spuit, het schoonmaken van machines en de locatie van de dieselvulplaats.” 

De hoofdzaken blijken op orde te zijn. Het bedrijf doet meer dan voldoende om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Maar er zijn altijd aanbevelingen. “Dat is het mooie ervan”, vindt Henk. “Je kunt er altijd wat van leren. Wij hebben een dieselvulplaats onder een afdak, maar er wordt vaak daarbuiten getankt. Dat was op zich prima, maar het is nog veiliger als je er een speciale plaats op je terrein voor inricht, voorzien van een vloeistofdichte vloer. Dat geldt ook voor het afspuiten van machines die we gebruiken voor onkruidbestrijding of gewasbescherming.” 

Henk is blij met de positieve uitkomst en de inzichten die hij opdeed. “Het heeft een bredere werking. Je gaat weer een keer opnieuw nadenken over gewasbescherming en onkruidbestrijding. De laanboomteelt gebruikt sowieso van sectoren binnen de tuinbouw al het minste kilogram bestrijdingsmiddelen per hectare. Maar de opdracht om goed met de natuur om te gaan blijft. Die geldt voor iedereen, maar we zijn niet voor niets boomkweker. We zijn elke dag met en in de natuur bezig, dus we hebben daar denk ik juist oog voor.”