Bodemscan levert inzicht voor boomkweker!

Bodemscan levert inzicht voor boomkweker! Er zijn verschillende technieken om inzicht te krijgen in je bodem. De bodemscan van Soilmasters is er één van. Hiermee kan op verschillende dieptes de geleidbaarheid van de bodem worden gemeten. De resultaten van deze meting worden per diepte gepresenteerd in een visuele weergave van het perceel. Op basis hiervan [...]

Bodemscan levert inzicht voor boomkweker!2021-03-26T13:14:48+00:00

Welke effecten heeft de corona-pandemie op het laanboomcluster?

Beste stakeholder van het laanboomcluster, Namens het Laanboompact* nodigen wij u uit voor het invullen van een enquête. Deze heeft als doel om te inventariseren wat de effecten zijn van de corona crisis op (middel)lange termijn op het gehele laanboomcluster. Klik hier om de enquête te starten. Het invullen van de enquête neemt maximaal 5 minuten [...]

Welke effecten heeft de corona-pandemie op het laanboomcluster?2020-07-09T19:39:35+00:00

Ontwikkeling plan van aanpak voor de promotie van de laanboomsector

De laanboomsector in de gemeente Neder Betuwe kent een rijke historie en heeft zich de afgelopen jaren als regio onder de naam TCO (Tree Center Opheusden) gepositioneerd. Met de ontwikkeling van het Agro Business Center, bekend onder het ABC terrein, wordt er een bedrijventerrein ontwikkeld welke ruimte biedt aan bedrijven die gerelateerd zijn aan de [...]

Ontwikkeling plan van aanpak voor de promotie van de laanboomsector2020-07-09T19:23:21+00:00

Groenbemesters in de praktijk – Beheersing van bodempathogenen

Net als in de akkerbouw is ook in de boomkwekerij het gebruik van groenbemesters in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Onderzoek heeft laten zien dat de implementatie van groenbemesters kan leiden tot verminderde N input en uitspoeling, verbeterde bodemstructuur en toename van het percentage organische stof in de bodem. Groenbemesters hebben bovendien positieve effecten op [...]

Groenbemesters in de praktijk – Beheersing van bodempathogenen2020-04-03T12:57:04+00:00

Zorgcentrum het Anker zoekt beplanting!

Onderstaande soorten wil men graag aanplanten in de tuin van het Anker, mochten er bedrijven zijn die iets willen sponsoren die kunnen zich melden bij a.fransen@ankerzorg.nl 10800 st haagplantsoen (Fagus sylvatica 60-80 1+2) 700 st bosplantsoen (soorten n.t.b.) maat 100-125 3390 st vaste planten (soorten n.t.b.) maat p9 315 st heesters (soorten en maten n.t.b. [...]

Zorgcentrum het Anker zoekt beplanting!2020-02-15T11:09:54+00:00

Imago boomkwekerij in de lift: “Bomen vormen een groot deel van de oplossing voor het CO2-probleem”

Wie denkt dat werken in de boomkwekerij geestdodend is, loopt een beetje achter. Het imago van de sector zit in de lift. Meer jongeren kozen dit jaar voor de boomkwekerij-opleiding van Helicon, vakblad de Boomkwekerij schrijft dat een opvallend groot aantal studenten het evenement GrootGroenPlus bezocht, ruim 1250 mensen bezochten recent de open dag ‘Kom [...]

Imago boomkwekerij in de lift: “Bomen vormen een groot deel van de oplossing voor het CO2-probleem”2019-10-31T20:52:20+00:00

Kom op de kwekerij 2019 – Betuwe Plant BV – Gelderplant Export BV

Wij mochten dit jaar mee doen aan de tweede editie van kom op de kwekerij. Dit is door ons als zeer leuk en positief ervaren. Samen met onze medewerkers hebben wij geprobeerd onze bezoekers een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van het werk wat er bij ons zoal gedaan wordt. Bij ons is dit [...]

Kom op de kwekerij 2019 – Betuwe Plant BV – Gelderplant Export BV2019-10-17T14:24:53+00:00

Biodiversiteit in boomkwekerij

Biodiversiteit staat mondiaal onder grote druk. Ook in Nederland gaat het niet goed met allerlei diersoorten. Amfibieën, vogels, kleine zoogdieren en allerlei insecten nemen in aantal af. Voor wilde bijen in Nederland geldt dat van de circa 360 soorten, ruim 50% wordt bedreigd. Herstel van biodiversiteit vraagt om gezamenlijke actie: van bewoners en overheid, maar [...]

Biodiversiteit in boomkwekerij2019-10-03T11:43:58+00:00

Veldbezoek werkgroep O&I aan grasbanen en groenbemester projecten

Dit jaar begeleidt de werkgroep Onderzoek en Innovatie twee projecten met veldproeven. Maandag 23 september heeft de werkgroep deze proeven bezocht en de stand van zaken met de onderzoekers doorgesproken. Het project grasbanen in de teelt van laanbomen is gericht op het tegengaan van groeiverlies (irrigatie) en het in kaart brengen van de positieve effecten. [...]

Veldbezoek werkgroep O&I aan grasbanen en groenbemester projecten2019-09-26T12:40:19+00:00