Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling beleeft een drukke herfst

Hierbij een greep uit de verschillende onderwerpen die we aan de orde hebben: A) Eerder meldde ik al dat we samen met de NFO, het waterschap en de provincie druk doende zijn de BWT te herstarten. Bij voorkeur zouden we die herstart willen koppelen aan de provinciale plannen ten aanzien van het Vitaal Landelijk Gebied [...]

Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling beleeft een drukke herfst2023-10-30T20:51:28+00:00

Aziatische essenprachtkever: klein beestje met grote gevolgen

“Het is niet de vraag of ie komt, maar wanneer ie komt.” Volgens Associate Professor Rimvydis Vasaitas is het vrijwel onmogelijk om de opkomst van de Aziatische essenprachtkever (Agrilus planipennis) te stoppen. De Litouwse onderzoeker van de Swedish University of Agricultural Sciences deed jarenlang onderzoek naar de verspreiding van de Aziatische essenprachtkever. Dit zeer [...]

Aziatische essenprachtkever: klein beestje met grote gevolgen2023-07-21T09:51:52+00:00

Schade door bevers?

De schade door bevers neemt flink toe de laatste tijd. Om inzicht te krijgen in aantal schadegevallen, maar ook in omvang van schade is het van belang dat schades worden gemeld. Dit kan bij het waterschap Rivierenland. Schade melden kan bij Ingeborg Mulder via i.mulder@wsrl.nl Vermeld: NAW gegevens bedrijfsnaam Locatie Moment van ontstaan van schade [...]

Schade door bevers?2022-07-29T20:42:57+00:00

TCO neemt deel aan onderzoek naar weerbare groeimedia (substraat)!

Project / onderzoek informatie In nauw overleg met de industrie worden kansrijke groeimedia geselecteerd, gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen. Kansrijk worden beschouwd, groeimedia die in voldoende mate en in een stabiele samenstelling jaarlijks beschikbaar zijn, vrij zijn van pathogenen, onkruiden, verontreinigingen en toxische verbindingen, en die fysisch-chemische eigenschappen hebben waarvan bekend is dat deze van belang [...]

TCO neemt deel aan onderzoek naar weerbare groeimedia (substraat)!2022-02-03T09:31:10+00:00

Pop3 projecten met mogelijke kansen voor de sector.

Subsidie: Professionalisering Korte Ketens De openstelling Professionalisering korte voorzienings-ketens Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor: het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie door professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen, en/of; de uitvoering van een innovatieproject gericht op professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen. Deze tenderregeling staat open van 4 april tot en met 11 [...]

Pop3 projecten met mogelijke kansen voor de sector.2022-02-03T09:00:29+00:00

Scholingswerkgroep TCO / Yuverta

Momenteel zitten er een kleine 40 Boomteelt studenten in de BBL (deeltijd) boomteelt opleiding. De opleiding wordt vanuit het Laanboomhuis verzorgd. TCO is al jaren de gesprekspartner voor Yuverta (voorheen Helicon) om Yuverta van feedback te voorzien m.b.t. deze opleiding. Op deze manier proberen TCO en Yuverta deze opleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten [...]

Scholingswerkgroep TCO / Yuverta2022-02-03T08:50:00+00:00

Ontheffing stoken in gevaar!

Momenteel kunnen de boomkwekers in Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe nog gebruik maken van een ontheffing voor het verbranden van resthout/snoeihout. Door klachten en overlast tijdens dit verbranden lopen we de kans deze ontheffing te verliezen. Boomkwekers volg de voorschriften/voorwaarden zoals opgenomen in de opheffing op anders verliezen we deze optie binnenkort! De regels en voorwaarden [...]

Ontheffing stoken in gevaar!2022-02-03T08:39:19+00:00

Beheersen bodempathogenen – Verticillium detectie

Peter Balk, Roxane Snijders, Bart van der Sluis en Jelle Hiemstra                              14 dec 2021 Vanaf 2019 loopt op een veld bij Arie v.d. Kolk een veldproef in samenwerking met de werkgroep Onderzoek & Innovatie van TCO. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over het effect van groenbemesters op de aanwezigheid van Verticillium dahliae. Het tweede [...]

Beheersen bodempathogenen – Verticillium detectie2021-12-28T20:12:29+00:00

Opwaarts spuiten, zorg voor juiste apparatuur, doppen en druk in 2022!

Als sector moeten we voldoen aan de juiste driftreductie, dit kan door het gebruik van de juiste dop en druk. Spillen en opzetters: In de DRT lijst (drift reducerende technieken lijst) staat voor op en zijwaartse spuittechnieken ‘Laanbomen – spillen en opzetters’ dat je bij een Axiaal spuit of dwarsstroomspuit doppen uit de 95% driftreductie [...]

Opwaarts spuiten, zorg voor juiste apparatuur, doppen en druk in 2022!2021-12-28T19:44:09+00:00

CEMP: terugblik op 2021 en vooruitblik naar toekomst

De CEMP Coöperatie moet steeds meer werk verzetten om gewasbeschermingsmiddelen te behouden voor de sector. Wat heeft de CEMP afgelopen jaar bereikt, wat helaas niet? Waarop zet de CEMP nu in? Een interview met Peter van ’t Westeinde, Coördinator Effectief Middelen Pakket. CEMP_terugblik_2021_en_vooruitblik

CEMP: terugblik op 2021 en vooruitblik naar toekomst2021-12-28T15:24:10+00:00