Naktuinbouw voert zelftest bacterievuur uit bij kweker

De Naktuinbouw heeft een test gedaan met de nieuwe zelftest voor bacterievuur. Die zelftest blijkt goed en simpel te werken. Dit zal ook zeker bij velen bekend zijn. Bijgaand de testresultaten met foto's. Zelftest bacterievuur uitgevoerd door Naktuinbouw

Naktuinbouw voert zelftest bacterievuur uit bij kweker2021-07-13T09:21:15+00:00

Sneltest op bacterievuur dit seizoen beschikbaar

Op de ledenvergadering van TCO in september 2020 heeft Henk Mauritz sr. het gebruik van de sneltest op bacterievuur (Erwinia amylora) in de teelt van laanbomen naar voren gebracht. Met een sneltest kan binnen tien minuten op eenvoudige wijze worden getoetst of een verdacht ziektebeeld (op blad of hout) wordt veroorzaakt door bacterievuur. TCO [...]

Sneltest op bacterievuur dit seizoen beschikbaar2021-06-10T22:06:00+00:00

Officieel bezoek voor Tree Centre Opheusden in het Laanboomhuis

Dinsdag 25 mei heeft een afvaardiging van het college van Neder-Betuwe een bezoek gebracht aan het Laanboomhuis. Burgemeester Kottelenberg en Wethouders Van Wolfswinkel en Van Someren zijn door het dagelijks bestuur van Tree Centre Opheusden en het bestuur van het Laanboomhuis ontvangen in het nieuwe gebouw. De bezoekers hebben een rondleiding gekregen in het [...]

Officieel bezoek voor Tree Centre Opheusden in het Laanboomhuis2021-06-10T22:02:42+00:00

IMAGO: Duurzaam ondernemen en rekening houden met de omgeving!

Als boomkwekerij liggen we net als veel andere sectoren regelmatig onder een (maatschappelijk) vergrootglas. Het gesprek met onze omgeving (buren) zullen we vanuit de aanstaande omgevingswet steeds vaker moeten aangaan om te kunnen blijven ondernemen. Dit vergt een andere manier van communiceren, één manier van communicatie is werken aan ons imago, met een positief [...]

IMAGO: Duurzaam ondernemen en rekening houden met de omgeving!2021-06-02T18:29:38+00:00

Voorkom klachten door stoken van boomkwekers!

Voorkom klachten door stoken van boomkwekers! Het stookseizoen is weer aangebroken, voorkom klachten of boetes De gemeente geeft aan dat iedereen die gebruik wil maken van de ontheffing zoals hieronder benoemd de voorschriften van deze ontheffing moet naleven. Gebeurd dit niet dan is de gemeente genoodzaakt de ontheffing in te trekken. Het is dus in [...]

Voorkom klachten door stoken van boomkwekers!2021-05-25T13:20:41+00:00

Bodemscan levert inzicht voor boomkweker!

Bodemscan levert inzicht voor boomkweker! Er zijn verschillende technieken om inzicht te krijgen in je bodem. De bodemscan van Soilmasters is er één van. Hiermee kan op verschillende dieptes de geleidbaarheid van de bodem worden gemeten. De resultaten van deze meting worden per diepte gepresenteerd in een visuele weergave van het perceel. Op basis hiervan [...]

Bodemscan levert inzicht voor boomkweker!2021-03-26T13:14:48+00:00

Welke effecten heeft de corona-pandemie op het laanboomcluster?

Beste stakeholder van het laanboomcluster, Namens het Laanboompact* nodigen wij u uit voor het invullen van een enquête. Deze heeft als doel om te inventariseren wat de effecten zijn van de corona crisis op (middel)lange termijn op het gehele laanboomcluster. Klik hier om de enquête te starten. Het invullen van de enquête neemt maximaal 5 minuten [...]

Welke effecten heeft de corona-pandemie op het laanboomcluster?2020-07-09T19:39:35+00:00

Ontwikkeling plan van aanpak voor de promotie van de laanboomsector

De laanboomsector in de gemeente Neder Betuwe kent een rijke historie en heeft zich de afgelopen jaren als regio onder de naam TCO (Tree Center Opheusden) gepositioneerd. Met de ontwikkeling van het Agro Business Center, bekend onder het ABC terrein, wordt er een bedrijventerrein ontwikkeld welke ruimte biedt aan bedrijven die gerelateerd zijn aan de [...]

Ontwikkeling plan van aanpak voor de promotie van de laanboomsector2020-07-09T19:23:21+00:00