Peter Balk, Roxane Snijders, Bart van der Sluis en Jelle Hiemstra                              14 dec 2021

Vanaf 2019 loopt op een veld bij Arie v.d. Kolk een veldproef in samenwerking met de werkgroep Onderzoek & Innovatie van TCO. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over het effect van groenbemesters op de aanwezigheid van Verticillium dahliae. Het tweede doel is om een moleculaire (dat wil zeggen op DNA-technieken gebaseerde) methode te ontwikkelen waarmee sneller en betrouwbaarder Verticillium in grondmonsters kan worden gedetecteerd dan met de klassieke methode zoals Naktuinbouw die gebruikt.

In het proefveld zijn vóór het inzaaien van de groenbemesters 24 grondmonsters gestoken. In elk van deze monsters is door Naktuinbouw met de huidige klassieke methode het aantal Verticillium microsclerotia per 10 gram grond bepaald. Microsclerotia zijn microscopisch kleine klompjes zeer dikwandige schimmeldraden die functioneren als ruststructuren. Hiermee kan de schimmel jarenlang in de grond kan overleven, ook als er geen waardplanten groeien. In het laboratorium bij WUR Randwijk is in dezelfde grondmonsters met een nieuw ontwikkelde moleculaire detectietoets de hoeveelheid DNA van Verticillium dahliae bepaald. Om de resultaten van beide methoden te kunnen vergelijken en om ze te relateren aan de ziektedruk, is het proefveld in 2021 ingeplant met een gevoelige waardplant, Acer tataricum subsp. ginnala. Deze planten zijn in het najaar van 2021 beoordeeld op ziekteverschijnselen.

Lees meer:
20211214 Beheersen bodempathogenen-Verticillium detectie def