De schade door bevers neemt flink toe de laatste tijd.
Om inzicht te krijgen in aantal schadegevallen, maar ook in omvang van schade is het van belang dat schades worden gemeld.
Dit kan bij het waterschap Rivierenland.

Schade melden kan bij Ingeborg Mulder via i.mulder@wsrl.nl
Vermeld:

  • NAW gegevens
  • bedrijfsnaam
  • Locatie
  • Moment van ontstaan van schade
  • Inschatting financiele schade
  • Voeg foto’s toe

Onder voorwaarden is het mogelijk om een tegemoetkoming in de schade in te dienen.
Dit kan via https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/tegemoetkoming-aanvragen/

Één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding is het voldoen aan de voorwaarden die vermeld staan in het Bever preventiekit https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-bevers-en-beverratten/