Momenteel kunnen de boomkwekers in Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe nog gebruik maken van een ontheffing voor het verbranden van resthout/snoeihout.

Door klachten en overlast tijdens dit verbranden lopen we de kans deze ontheffing te verliezen.

Boomkwekers volg de voorschriften/voorwaarden zoals opgenomen in de opheffing op anders verliezen we deze optie binnenkort!

De regels en voorwaarden verschillen per gemeente, kijk dus goed in de ontheffing wat wel en niet mag.

Informatie:

Buren: https://www.buren.nl/onderwerp/stookontheffing/

Neder-Betuwe: https://www.nederbetuwe.nl/klimaat-en-duurzaamheid/stookontheffing

Overbetuwe: https://www.overbetuwe.nl/Digitaal_loket/Producten_op_alfabet/V/Toestemming_nodig_voor_vuur_stoken