Subsidie: Professionalisering Korte Ketens

De openstelling Professionalisering korte voorzienings-ketens Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor:

het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie door professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen, en/of;

de uitvoering van een innovatieproject gericht op professionalisering van een bestaande korte voorzieningsketen.

Deze tenderregeling staat open van 4 april tot en met 11 mei 2022.

 

Subsidie: Innovatieve Concepten

De openstelling Innovatieve Concepten Gelderland 2022 biedt subsidiemogelijkheden voor:

de oprichting van een samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie, en/of;

de uitvoering van een innovatieproject ten behoeve van duurzame landbouw.

Deze tenderregeling staat open van 4 mei tot en met 15 juni 2022.

 

Meer informatie over bovenstaande regelingen kunt u vinden op: https://www.gelderland.nl/Europese-subsidies