FAQ items aan het laden...
Werkgroep belangenbehartiging2019-05-22T06:19:16+00:00

Over de werkgroep Belangenbehartiging

De diversiteit aan bedrijven in de laanboomteelt is groot. Van professionele organisatie met buitenlandse vestigingen tot eenmanszaak gerund door de kwekersfamilie. Toch bestaat er een gemene deler in de verschillende behoeften rondom belangenbehartiging. De TCO vertegenwoordigt haar leden in diverse commissies en vakgroepen en verdiept de huidige samenwerkingen met belangbehartigende organisaties als NAK tuinbouw , Anthos en LTO.
De werkgroep Belangenbehartiging is een voortzetting vanuit de Kring Opheusden. De werkwijze van vertegenwoordiging is veranderd met de samenvoeging binnen TCO. Het vraagt om belangbehartiging in een nieuwe stijl, met name op gebied van beleid en belangen. De werkgroep Belangenbehartiging signaleren mogelijkheden of beperking m.b.t. beleid vanuit overheden.
De werkgroep creëert bedrijfseconomische mogelijkheden en ruimte voor de kwekers.
De interne thema’s die centraal staan zijn voor iedere boomkweker van betekenis.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Belangenbehartiging

 • Opening Laanboomroute 22-09 en route verder realiseren

 • Contact Waterschap

 • Bespreken regels bij een uitbraak van Eikenproccesierups

 • CEMP

 • Uitbreiding bufferzone

 • Intentieverklaring ondertekend met Gemeente Neder-Betuwe

Speerpunten Werkgroep

 • Commitment verkrijgen bij aanbelangen sectoren

 • Bijdragen aan de realisering van het Laanboomcentrum/ABC

 • Ruimtelijke ontwikkeling

 • Fytosanitaire zaken

 • Milieuzaken

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Infra, water en archeologie

Jaarplan 2019 werkgroep Belangenbehartiging

 De werkgroep belangenbehartiging wil in 2019 jaar de volgende projecten oppakken, acties uitvoeren en doelstellingen bereiken.

 Projecten:

 • Het laanboomhuis is het grootste project voor de werkgroep in 2019, de huidige project structuur zal worden voortgezet. Waarbij de verschillende werkgroepen de inzet leveren op de toegewezen onderwerpen.
 • De met de gemeente Neder-betuwe getekende intentieverklaring uitwerken in het project Groene etalage. Hiervoor wordt begin 2019 een projectplan geschreven waarbij een finaciele bijdrage van €20.000,- wordt gevraagd van het Greenport Gelderland Innovatiefonds.
 • Het project Gebiedsgerichte ziekte en plagen wordt ook begin 2019 uitgewerkt en in februari bij het Greenport Gelderland Innovatiefonds ingediend. Hierbij wordt een financiële bijdrage van €32.400,- gevraagd.
 • Het project emissie water, heeft in 2018 onderzoek resultaten opgeleverd maar deze moeten in 2019 worden geanalyseerd en worden gecommuniceerd. Dit project heeft een goedgekeurde financiële bijdrage van €18.000,- van het Greenport Gelderland Innovatiefonds.

Vanuit dit project zal ook het overleg met het waterschap worden opgestart om de GBM en Nutriënten uit en afspoeling zo veel mogelijk te voorkomen.

 • De groenbeleidsvisie van de gemeente op het ABC terrein zal in 2019 worden besproken met de gemeente. Mogelijk komt dit onder het project groene etalage te hangen.
 • Het project uitbreiding Bacterievuur bufferzone is in 2018 opgepakt en zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2019 worden afgerond.
 • Daarnaast is het CEMP project in 2018 opgestart en is TCO hier als deelnemer ingestapt. Dit project zal in 2019 worden vervolgt en TCO zal hier een actieve bijdrage blijven leveren.
 • De Laanboomroute is in september 2018 virtueel geopend, in 2019 zal de route ook een fysieke uitstraling krijgen, waarmee dit project dan is afgerond.

Budget 2019:
Het budget van de werkgroep is € 22.000,-  waarvan 15.00 euro is gereserveerd voor LTO/CEMP en of Anthos. 5000.- bijdrage is voor het laanboompact en 2000.- werkkapitaal beschikbaar is.

Werkgroep Belangenbehartiging:

Binnen de werkgroep belangenbehartiging kost het onderwerp Laanboomhuis veel energie. Indien dit in 2019 zo blijft dan moet hier een oplossing voor worden gezocht.

Daarnaast moet de werkgroep proberen de lasten te verdelen m.b.t. de overige onderwerpen.

09-01-2019

Werkgroep Belangenbehartiging

Erik Stuurbrink.

Werkgroep gerelateerd nieuws

NIEUWSBericht CEMP COÖPERATIE – juni 2019

Vanuit de Cemp Coöperatie waarvan u direct of via uw aangesloten organisatie lid bent zult u regelmatig, waarschijnlijk maandelijks, korte nieuwsberichten ontvangen over nieuwe toelatingen en aanvragen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast ontvangt u afhankelijk van de ontwikkelingen ongeveer 3 keer per jaar een uitgebreidere Nieuwsbrief. Als Cemp Coöperatie vinden we het belangrijk dat u regelmatig en tijdig wordt geïnformeerd door de Cemp Coöperatie.

Afgelopen woensdag heeft het CTGB haar maandelijkse vergadering gehad. Hieruit zijn de volgende resultaten gekomen:

 • Het middel Luna care op basis van fosetyl-aluminium en fluopyram is hier toegelaten in de teelt van appel en peer.
 • Het middel Previcur Energy op basis van propamocarb en fosetyl heeft een uitbreiding gekregen in o.a. de bedekte teelt van trekheesters, snijgroen, laanbomen, klimplanten, rozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en struiken en de vaste plantenteelt.
 • Er is een herregistratie afgegeven voor het middel Spruzit-R op basis van pyrethrinen en koolzaadolie in de teelten van o.a. de bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Er zullen hierbij enkele aanvullende restricties op het etiket komen i.v.m. driftreductie.
 • Voor het middel Previcur Energy heeft de CEMP contact gehad met de toelatingshouder.

Koningspaar heeft grote interesse voor innovatieve boomkwekerijsector

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgden woensdag met grote interesse een rondleiding door boomkwekerij Volentis uit Opheusden. De kwekerij is één van de honderdvijftig leden van Tree Centre Opheusden (TCO), een organisatie waarin boomkwekers uit het rivierengebied zich verenigen.

Dat Provincie Gelderland juist Tree Centre Opheusden naar voren heeft geschoven voor het koninklijk bezoek, is niet toevallig. De boomkwekerijsector in Opheusden en omgeving heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en heeft een heel goed jaar achter de rug. De kwekers uit het gebied hebben zich verenigd in een sterke organisatie, veel processen zijn met innovatieve systemen gemechaniseerd en de kwekers spelen een grote rol bij de zogenoemde climate trees. Bij het veranderende klimaat -warmer, hevigere regenval en verhitting van steden- passen andere bomen. Onze kwekers helpen bij het verspreiden van kennis hierover.

Goed op de hoogte
De boomkwekers van TCO zijn bescheiden over hun werk, maar hun bomen zijn in Europa en ver daarbuiten gewild. Harm Willemsen (25), adjunct-directeur van boomkwekerij Volentis legt koning Willem-Alexander en koningin Máxima in een rondleiding van zo’n twintig minuten uit waar het door komt dat de Betuwse bomen overal ter wereld zijn te vinden. ,,Ik liet ze bijvoorbeeld ons gotensysteem zien. De koningin vroeg wat daar zo speciaal aan was. Ik heb verteld dat we het systeem samen met boomkwekerij J.W. Crum B.V. hebben ontwikkeld en ik heb het systeem uitgelegd. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel biedt de meeste kans op doorgroei wanneer de boom verplant wordt. We laten enten daarom eerst groeien in een gootvormig systeem, Airpot heet dat. Airpot heeft aan de binnen- en buitenkant nopjes. Alleen de nopjes die naar buiten uitsteken, zijn open, waardoor de wortels naar buiten groeien. Als de groeipunt van een wortel in de buitenlucht terecht komt, stopt deze met groeien en maakt de wortel door de natuurlijke reactie van de plant automatisch zijscheuten aan. Hierdoor ontstaat een fijn vertakt wortelgestel. De koning zei dat hij het prachtig vond om zo de natuur zijn werk te laten doen.”
Het viel Willemsen op dat het koningspaar goed op de hoogte was van wat er speelt in bomenwereld. ,,De koning begon zelf over climate trees. Hij wist dat de juiste bomen in een stad hittestress tegen kunnen gaan.”

Ontspannen
Hoewel Willemsen van tevoren wat gezonde spanning had, was hij die direct kwijt toen de rondleiding begon. ,,Zo gauw ze er waren, was het heel ontspannen. Ze stellen je echt op je gemak.”
Dat ervoeren ook Floris van der Wekken en Cor Willemsen, twee mbo-leerlingen van het Helicon. ,,Wij lieten tijdens de rondleiding zien hoe de diktemeter voor bomen werkt, die TCO ontwikkeld heeft. Het was best spannend, vooral toen er zoveel mensen van de pers kwamen aanstormen. Maar de koning en koningin hadden veel interesse. De koning wist dat de diktemeter een TreeHug heet en wat de kleurcoderingen betekenden. Eerder moest de stamdikte met een meetbandje opgemeten worden en op papier geschreven worden. Dit apparaat meet de dikte en verwerkt het direct in het informatiesysteem van de kweker. Het was echt een speciale ervaring om ze dit te mogen uitleggen.”

Familiesfeer
Het bezoek van de koning en koningin is voor TCO een bekroning van de vele ontwikkelingen die de sector de afgelopen jaren doormaakte. Voorzitter Kees van Rooijen, die het koningspaar welkom heette met een speech, is blij dat hij de boodschap van TCO, de wereld vergroenen, heeft kunnen overbrengen op het koningspaar. ,,Het was best wel spannend om ze toe te spreken, dat doe ik niet dagelijks. Maar ik was er verguld mee dat ze samen kwamen, als echtpaar. Die familiesfeer past bij de familiebedrijven die ze hier in de regio bezoeken.”
Vaktechnisch adviseur van TCO, Björn Kohlmann, is blij dat de provincie en nu ook de koning en koningin hebben gezien dat de sector grote stappen heeft gemaakt. ,,Dat betekent dat ze het belang van onze sector inzien en dat het opgemerkt wordt dat we hard in ontwikkeling zijn.”

Oranje linde
Het koningspaar ging natuurlijk niet met lege handen naar huis. Van voorzitter Van Rooijen en secretaresse Gerdine Dekker kregen ze namens TCO en Volentis drie enten mee van de winter orange, een variëteit van de lindeboom, die zo genoemd wordt vanwege de oranje gloed die de twijgen ’s winters krijgen. ,,Voor iedere prinses één”, legt Dekker uit. ,,Ik merkte dat ze het leuk vonden dat het een cadeautje voor hun dochters was.”

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden

Frank van Helvert namens TCO in LTO werkgeverscommissie

Frank van Helvert heeft laten weten dat hij bereid is TCO te vertegenwoordigen in de LTO werkgeverscommissie voor de boomkwekerij. Daar zijn wij bijzonder blij mee. De commissie staat onder voorzitterschap van Jan van Leeuwen en bestaat uit 3 vertegenwoordigers uit het werkgebied van LTO Noord, 2 vertegenwoordigers van de ZLTO en 1 vertegenwoordiger van de LLTB en 1 vertegenwoordiger van Anthos.
Frank zal voor de terugkoppeling zorgen naar de TCO werkgroep Belangenbehartiging.

 

Bezoek Waterschap Rivierenland aan TCO

Bezoek Waterschap Rivierenland aan TCO

Een delegatie van het DB van het waterschap en enkele ambtenaren zijn op bezoek geweest bij TCO. Tijdens deze bijeenkomst zijn mogelijke knelpunten besproken, een belangrijk item is het lozingenbesluit voor bedekte teelten (kas of tunnelkas, ook ondersteunend) dat per 1-1-2018 ingaat.

TCO waardeert de betrokkenheid van Waterschap Rivierenland, en is vereerd met het bezoek.