Bezoek Waterschap Rivierenland aan TCO

Een delegatie van het DB van het waterschap en enkele ambtenaren zijn op bezoek geweest bij TCO. Tijdens deze bijeenkomst zijn mogelijke knelpunten besproken, een belangrijk item is het lozingenbesluit voor bedekte teelten (kas of tunnelkas, ook ondersteunend) dat per 1-1-2018 ingaat.

TCO waardeert de betrokkenheid van Waterschap Rivierenland, en is vereerd met het bezoek.