FAQ items aan het laden...
Werkgroep Kennis en innovatie2019-05-22T06:26:13+00:00

Over de werkgroep Kennis en innovatie

Innovatie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Continue ontwikkelen en zorgen dat je een stap voor blijft op de (internationale) concurrentie hoort bij het ondernemerschap. De werkgroep geeft invulling aan de specifieke vraagstukken teelt. Daarnaast heeft de werkgroep ook een adviserende taak naar de leden hebben m.b.t. innovatie. In de technologie verspreid men de gedachte van exponentiële groei. Robotisering is daarvan een symptoom. Door ontwikkeling en innovatie gaat de maatschappij in een stroomversnelling. Op naar de ‘singularity’, waarbij mogelijkheden oneindig lijken te zijn.

De stroomversnelling geeft ook mogelijkheden voor de laanboomkwekerij. Het is nodig om de markt goed te blijven bedienen, economisch perspectief te hebben en nieuwe productiemethodes toe te passen. Innovatie komt tot stand door samenwerking tussen boomkwekers, toeleveranciers, markt, onderzoek en overheid.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Kennis en innovatie

 • Treehug: Eerste versie gebruiksklaar

 • Investeren in duurzame onkruid bestrijding: hierbij zijn 12 schoffels en 4 LVS spuitsystemen aangeschaft en in gebruik genomen.

 • Laanboomkwekers investeren in DAW maatregelen: hierbij zijn 6 schoffels, 1 LVS spuitsysteem en een veegmachine aangevraagd.

 • Duurzaam bemesten voor Bodem & Boom:

 • verbeteren van bodemvruchtbaarheid in de laanboomkwekerij en sluiten van kringlopen is hierbij het doel geweest.

 • Emissie reductie

 • 3x watermonsters genomen die onderzocht zijn op chemische stoffen. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de uitspoeling, en emissie vanuit de laanboomsector.

Speerpunten Werkgroep

 • Bewustwording van belang innovatie voor de individuele boomkweker

 • Stimuleren van interactie en ideeën

 • Investeren voor rendement op de lange termijn

Jaarplan 2019 werkgroep Kennis en innovatie

De werkgroep onderzoek en innovatie wil in 2019 jaar de volgende projecten oppakken, acties uitvoeren en doelstellingen bereiken.

Projecten:

 • Het project groenbemesters wat is PPS is goedgekeurd en waarbij TCO een projectpartner is met een financiële bijdrage van 20.000 euro door middel van een goedgekeurd GGI project gaat begin 2019 van start. Momenteel loopt er al een vooronderzoek (literatuur studie groenbemesters in boomteelt) wat wordt uitgevoerd door Jelle Hiemstra. De werkgroep vindt het belangrijk om dit project goed te volgen en hopelijk praktijkproeven mee op te pakken voor de boomteelt binnen het project.
 • Aanvulgronden is nog geen project maar dit betreft oriënterende gesprekken vanuit de werkgroep met provincie en cultuurtechnisch grondverzetbedrijf om te kijken of er gronden vanuit de provincie als aanvulgrond kunnen dienen voor de boomkwekerij sector. Hierbij is de kwaliteit en borging van deze kwaliteit een belangrijk uitgangspunt voor TCO. Afhankelijk van de ontwikkelingen zou dit een mogelijk project kunnen worden voor de werkgroep.
 • Digitaliseren is een project waar komend jaar onderzoek naar wordt gedaan. Er zijn volgens de werkgroep nog verschillende mogelijkheden om bijvoorbeeld spuitregistratie en tankberekeningen of een soort groepsapp voor de kwekers waarbij vragen kunnen worden gesteld over zaken die voorkomen in de kwekerij. Hiermee kunnen kwekers elkaar helpen en de ‘rol’ van adviseur voor elkaar opnemen.
 • Daarnaast wil de werkgroep in 2019 onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om praktijkonderzoek zoals het in glastuinbouw wordt georganiseerd op te pakken. Dit is dan door middel van probleemeigenaren bij elkaar zetten in een rondetafel gesprek. Mogelijke onderwerpen hierbij zijn logistiek, ketenoptimalisatie en duurzame onkruidbeheersing.

Het project Treehug wordt binnenkort afgerond en dan moet de treehug commercieel beschikbaar zijn voor kwekers. Hierover zal o.a. via de TCO nieuwsbrief gecommuniceerd worden.

Budget 2019:
Het budget van de werkgroep is € 10.000,- voor nieuwe projecten. indien dit budget niet toereikend is dan gaat de werkgroep in overleg met het DB.

Werkgroep Onderzoek & Innovatie:

De belasting voor o.a. de voorzitter van de werkgroep is te groot, daarom wil de werkgroep in 2019 op de volgende manieren de werkwijze en samenstelling van de werkgroep veranderen.

 1. Er worden 2 nieuwe werkgroep leden gezocht, dit moeten indien mogelijk “jonge” innovatieve personen zijn die kennis willen brengen en door deelname aan de werkgroep zichzelf willen versterken.
 2. Er worden aan de leden van de werkgroep projecten toebedeeld zodat er per project een andere projecteigenaar is en niet alles bij enkele personen terecht komt.

11-12-2018

Werkgroep Onderzoek en Innovatie

Kees van Schenkhof.

Werkgroep gerelateerd nieuws

Ken je kostprijs!

Ken je kostprijs!

 

De kostprijs van een boom, wie weet hem en wat kun je ermee?
Door je kostprijs te kennen, krijg je niet direct meer geld voor je product.
Maar je kunt wel beter afwegingen en keuzes maken en je gevoel bij een bepaalde teelt wordt inzichtelijk.

 In de ledenvergadering van 1 juli is door de leden aangegeven dat TCO dit onderwerp maar eens op moet pakken.
Peter Cuppen heeft TCO aangeboden om zijn kennis hiervoor in te zetten, Peter wil samen met TCO en een aantal bedrijven een basis leggen voor dit onderwerp.

Ben jij als ondernemer nieuwsgierig geworden naar dit onderwerp of wil jij bedrijf hier meer van weten?
Meld je dan nu aan voor de projectgroep die dit onderwerp gaat oppakken.
secretariaat@treecentreopheusden.nl

 

Werkgroep Onderzoek & Innovatie

 

Koningspaar heeft grote interesse voor innovatieve boomkwekerijsector

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgden woensdag met grote interesse een rondleiding door boomkwekerij Volentis uit Opheusden. De kwekerij is één van de honderdvijftig leden van Tree Centre Opheusden (TCO), een organisatie waarin boomkwekers uit het rivierengebied zich verenigen.

Dat Provincie Gelderland juist Tree Centre Opheusden naar voren heeft geschoven voor het koninklijk bezoek, is niet toevallig. De boomkwekerijsector in Opheusden en omgeving heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en heeft een heel goed jaar achter de rug. De kwekers uit het gebied hebben zich verenigd in een sterke organisatie, veel processen zijn met innovatieve systemen gemechaniseerd en de kwekers spelen een grote rol bij de zogenoemde climate trees. Bij het veranderende klimaat -warmer, hevigere regenval en verhitting van steden- passen andere bomen. Onze kwekers helpen bij het verspreiden van kennis hierover.

Goed op de hoogte
De boomkwekers van TCO zijn bescheiden over hun werk, maar hun bomen zijn in Europa en ver daarbuiten gewild. Harm Willemsen (25), adjunct-directeur van boomkwekerij Volentis legt koning Willem-Alexander en koningin Máxima in een rondleiding van zo’n twintig minuten uit waar het door komt dat de Betuwse bomen overal ter wereld zijn te vinden. ,,Ik liet ze bijvoorbeeld ons gotensysteem zien. De koningin vroeg wat daar zo speciaal aan was. Ik heb verteld dat we het systeem samen met boomkwekerij J.W. Crum B.V. hebben ontwikkeld en ik heb het systeem uitgelegd. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel biedt de meeste kans op doorgroei wanneer de boom verplant wordt. We laten enten daarom eerst groeien in een gootvormig systeem, Airpot heet dat. Airpot heeft aan de binnen- en buitenkant nopjes. Alleen de nopjes die naar buiten uitsteken, zijn open, waardoor de wortels naar buiten groeien. Als de groeipunt van een wortel in de buitenlucht terecht komt, stopt deze met groeien en maakt de wortel door de natuurlijke reactie van de plant automatisch zijscheuten aan. Hierdoor ontstaat een fijn vertakt wortelgestel. De koning zei dat hij het prachtig vond om zo de natuur zijn werk te laten doen.”
Het viel Willemsen op dat het koningspaar goed op de hoogte was van wat er speelt in bomenwereld. ,,De koning begon zelf over climate trees. Hij wist dat de juiste bomen in een stad hittestress tegen kunnen gaan.”

Ontspannen
Hoewel Willemsen van tevoren wat gezonde spanning had, was hij die direct kwijt toen de rondleiding begon. ,,Zo gauw ze er waren, was het heel ontspannen. Ze stellen je echt op je gemak.”
Dat ervoeren ook Floris van der Wekken en Cor Willemsen, twee mbo-leerlingen van het Helicon. ,,Wij lieten tijdens de rondleiding zien hoe de diktemeter voor bomen werkt, die TCO ontwikkeld heeft. Het was best spannend, vooral toen er zoveel mensen van de pers kwamen aanstormen. Maar de koning en koningin hadden veel interesse. De koning wist dat de diktemeter een TreeHug heet en wat de kleurcoderingen betekenden. Eerder moest de stamdikte met een meetbandje opgemeten worden en op papier geschreven worden. Dit apparaat meet de dikte en verwerkt het direct in het informatiesysteem van de kweker. Het was echt een speciale ervaring om ze dit te mogen uitleggen.”

Familiesfeer
Het bezoek van de koning en koningin is voor TCO een bekroning van de vele ontwikkelingen die de sector de afgelopen jaren doormaakte. Voorzitter Kees van Rooijen, die het koningspaar welkom heette met een speech, is blij dat hij de boodschap van TCO, de wereld vergroenen, heeft kunnen overbrengen op het koningspaar. ,,Het was best wel spannend om ze toe te spreken, dat doe ik niet dagelijks. Maar ik was er verguld mee dat ze samen kwamen, als echtpaar. Die familiesfeer past bij de familiebedrijven die ze hier in de regio bezoeken.”
Vaktechnisch adviseur van TCO, Björn Kohlmann, is blij dat de provincie en nu ook de koning en koningin hebben gezien dat de sector grote stappen heeft gemaakt. ,,Dat betekent dat ze het belang van onze sector inzien en dat het opgemerkt wordt dat we hard in ontwikkeling zijn.”

Oranje linde
Het koningspaar ging natuurlijk niet met lege handen naar huis. Van voorzitter Van Rooijen en secretaresse Gerdine Dekker kregen ze namens TCO en Volentis drie enten mee van de winter orange, een variëteit van de lindeboom, die zo genoemd wordt vanwege de oranje gloed die de twijgen ’s winters krijgen. ,,Voor iedere prinses één”, legt Dekker uit. ,,Ik merkte dat ze het leuk vonden dat het een cadeautje voor hun dochters was.”

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk

Tree Centre Opheusden en vakblad Boom-In-Business slaan de handen ineen voor tweede editie Climate Trees Conference

In 2018 organiseerden de vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business Climatetrees.EU, een kennisdag over klimaatbomen voor boombeheerders, architecten en boomkwekers. Het thema van deze internationale conferentie was Urban trees species selection in a changing climate. Het doel van het symposium was kwekers, beheerders en architecten er bewust van te maken dat we door het veranderende klimaat andere bomen moeten gaan planten in onze steden. Boomkwekers spelen in dat proces een cruciale rol, omdat zij nu al die soorten in productie moeten nemen die over vijf, tien of vijftien jaar worden aangeplant in de stad. Voor boomkwekers in het teeltgebied rondom Opheusden geldt dat des te meer, omdat dit gebied internationaal wordt gezien als dé kraamkamer van de Europese boomteeltsector.

 

De tweede editie van het Climate Trees Symposium zal worden gehouden op donderdag 27 juni 2019. De locatie is net als vorig jaar Batouwe Boomkwekerijen in Dodewaard.

Kees van Schenkhof, voorzitter van de werkgroep Onderzoek & Innovatie van Tree Centre Opheusden: ‘Het is belangrijk voor Opheusden om te laten zien waar ze staan in de discussie over klimaatbomen. Het is cruciaal dat er meer bomen geplant worden in onze steden. Opheusden is er vast van overtuigd in dat proces en Europees gezien een cruciale rol te kunnen spelen. Onze leden hebben de kennis én de bomen daarvoor. Het is belangrijk dat dit internationale symposium daaraan bijdraagt.’

Hoofdredacteur Hein van Iersel: ‘Wij hebben vorig jaar samen met Batouwe onze nek uitgestoken om dit belangrijke symposium te organiseren. Ik denk dat we samen met Tree Centre Opheusden een nog beter symposium kunnen organiseren.’

Het symposium ClimateTrees.EU wordt mede mogelijk gemaakt door een groot aantal boomkwekers uit het gebied die als founding partners kunnen optreden. Kwekers die zich nu al hebben aangemeld, zijn Clmbinatie Mauritz, Batouwe Boomkwekerijen, …………………………….

De aftrap van Climatetrees.EU zal plaatsvinden op de IPM Essen (22-25 januari 2019).

 

Meer informatie kunt u vinden op www.climatetrees.eu

Demonstraties project Schop de Grond in | 5 juli 2018

Kwekers van Tree Centre Opheusden raken steeds enthousiaster over de schoffelmachine die Damcon voor zware grond bouwt, zo werd donderdag 5 juli jl. duidelijk tijdens demonstraties met zowel het prototype als een nieuwe, verbeterde constructie.

Donderdagavond werden diverse machines gedemonstreerd bij Boomkwekerijen De Drie in Opheusden, in het kader van het project ’Samen de schop de grond in’.

Daaronder het prototype van de schoffelmachine, met torsiewieders erop, waarmee Letteland al een tijdje goede ervaringen heeft. Kweker Gijs van Setten van dit bedrijf demonstreerde dat de machine met vrij hoge snelheid goed is in te zetten: 18 km/uur.

Kweker Marinus Verwoert demonstreerde de verbeterde constructie die Damcon nu bouwt voor meerdere kwekers. De constructie is versterkt en de schoffels hangen aan meer starre houders, waardoor ze onkruid, ook zwaar onkruid, goed afsnijden.

Ook aandacht voor lvs en Verti Drain
Bij De Drie werden ook nog onkruidbestrijding met lvs gedemonstreerd, en de Verti Drain: een machine die de grond van golfbanen belucht door deze met pennen te breken. Mogelijk biedt het principe ook perspectief voor de (laan)boomteelt. „Het principe werkt goed”, aldus Baltissen. „Nog dit seizoen leggen we binnen TCO er een proef mee aan.”

®De Boomkwekerij

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden