Dit jaar begeleidt de werkgroep Onderzoek en Innovatie twee projecten met veldproeven.
Maandag 23 september heeft de werkgroep deze proeven bezocht en de stand van zaken met de onderzoekers doorgesproken. Het project grasbanen in de teelt van laanbomen is gericht op het tegengaan van groeiverlies (irrigatie) en het in kaart brengen van de positieve effecten. Verschillende bedrijven hebben reeds ervaring met grasbanen en kunnen verschillende positieve effecten benoemen, maar ook het opheffen van groeiverlies is een belangrijk onderdeel van het project. Resultaten zijn er nu nog niet omdat de proef deze zomer is aangelegd (Volentis); naar verwachting komen de eerste resultaten in 2020 beschikbaar. Gestreefd wordt om de effecten op de groei meerdere jaren te volgen.
De werkgroep was onder de indruk van de opzet van de proef, deze is zeer professioneel aangepakt.

De werkgroep heeft ook de veldproef ‘Groenbemesters’ bezocht. Hier (perceel v.d. Kolk) liggen verschillende soorten groenbemesters op een perceel met een Verticilium besmetting.
Dit project zijn 2 onderzoeksdoelen:
1. Hebben groenbemesters of (mengsels van groenbemesters) positieve effecten het weren van Verticilium en aaltjes?
2. Het verbeteren van detectiemethodes voor het vaststelling van Verticilium in de grond. De huidige methodes duren lang en zijn niet geheel betrouwbaar.
Ook dit is een meerjarig onderzoek waarbij na komende zomer een Verticilium gevoelig gewas ingeplant gaat worden om te kijken of er verbeteringen zijn.

De werkgroep O&I gaat volgend jaar zomer een veldbezoek voor alle TCO leden organiseren.
Momenteel wordt onderzocht of hier meer bedrijven en scholingsinstellingen bij willen en kunnen aanhaken.