FAQ items aan het laden...
Werkgroep Promotie en Handel2019-05-22T06:23:28+00:00

Over de werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep “Promotie en handel” heeft als primair doel: de bevordering van de afzet in boomkwekerijgewassen en de promotie van Tree Centre Opheusden.

Haar kerntaken:

 1. Het stimuleren van de handel.
 2. Het onderhouden, continueren en het verder door ontwikkelen van de handelswebsite.
 3. Het organiseren van een lokale promotie beurs. (Expo TCO)
 4. Het coördineren en begeleiden van persbezoeken
 5. De PR en promotie van Laanboomcentrum Opheusden in de ruimste zin van het woord.
 6. De begeleiding en coördinatie van lokale (groen) aanbestedingen.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Promotie en Handel

 • Nieuwe promotiefilm TCO

 • De handelssite verder ontwikkelingen en draaiende houden

 • De TCO Rotonde

 • Bebording gerealiseerd

 • Kom op de Kwekerij

Speerpunten Werkgroep

 • Bewustwording kostprijs, gezonde bedrijfsvoering en automatisering

 • Lokale groen aanbestedingen via de vereniging TCO

 • Gezamenlijke inkoop/prijsafspraken

 • Fysieke en digitale presentatie om de uitstraling als hèt laanboomcentrum TCO te bevorderen

 • Nieuwe promotiesite

 • Rondetafelgesprekken over o.a. kostprijsbewustzijn.

Jaarplan 2019 werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep Promotie & Handel wil in 2019 jaar de volgende projecten oppakken, acties uitvoeren en doelstellingen bereiken.

 Projecten:

 • Het LP02 Project Marktinnovatie laanboomsector gaat worden opgepakt. Het budget voor dit project is 20.000 euro excl. btw. Een onderdeel van dit project zal het symposium ‘Climate trees’ zijn maar daarnaast zal ook worden gekeken hoe op voor de toekomst marktinnovatie geborgd kan worden binnen TCO.
 • Film TCO is grotendeels afgerond, tijdens IPM 2019 zal de TCO film officieel worden gelanceerd incl. de vertaling.
 • Enquête houden onder leden m.b.t. de tevredenheid en verbetermogelijkheden voor de handelswebsite. Daarnaast zal de berichtgeving m.b.t. de handelswebsite worden verbeterd komend jaar.
 • In 2019 zullen de voorbereidingen voor het Jubileum van de vereniging worden opgestart. Dit wordt waarschijnlijk gekoppeld aan de opening van het laanboomhuis begin 2020
 • Kom op de kwekerij zal ook in 2019 weer worden georganiseerd en aanvullend hierop wordt onderzocht of het mogelijk is om kom op de kwekerij jaarrond aan te bieden aan scholen of andere stakeholders. Dit wordt via kom in de kas ook georganiseerd. Indien mogelijk willen we een kopie hiervan maken voor kom op de kwekerij.

Budget 2019:

opbouw begroting P&H werkgroep 2019
Handelswebsite Hosting  €  2.500
Optimaliseren  €   2.500
Kom op de kwekerij  €  3.000
Promotiewebsite vertalen  €  2.500
Werkkapitaal Werkgroep Film: USB, adverteren, onthullen  € 3.500
werkkapitaal niet gereserveerd  €1.500

Werkgroep Promotie & Handel:

Binnen de werkgroep wordt komend jaar gewerkt aan het nakomen van afspraken, daarnaast zal worden geprobeerd om de werkgroep uit te breiden met 1 of 2 gemotiveerde personen die goed binnen de werkgroep passen.

31-12-2018

Werkgroep Promotie & Handel

Gerard van de Bijl.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Promotie en Handel

 • Nieuwe promotiefilm TCO

 • De handelssite verder ontwikkelingen en draaiende houden

 • De TCO Rotonde

 • Bebording gerealiseerd

 • Kom op de Kwekerij

Werkgroep gerelateerd nieuws

Toekomst Handelswebsite / Beurs Opheusden

De werkgroep Promotie en Handel gaat een subwerkgroep Handelssite oprichten.
Deze werkgroep krijgt de opdracht om de handelswebsite klaar te maken voor de toekomst.
Hierbij wordt gekeken naar bruikbaarheid huidige site, technische mogelijkheden, wensen van gebruikers en bestaande aanbieders van technische oplossingen.
Vanuit de werkgroep promotie en handel nemen Jerphaas Rustenhoven, Herman Mauritz en Harm Willemsen deel in de subwerkgroep, Daarnaast is de werkgroep op zoek naar meer personen die willen deelnemen in deze subwerkgroep.
Het zou mooi zijn als er zowel kwekers als handelsbedrijven deelnemen, op deze manier wordt er brede input geleverd.

Aanmelden voor de subwerkgroep kan via: secretariaat@treecentreopheusden.nl
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Harm, Herman of Jerphaas.

Autorisatie NAKT van enkele bedrijven ingetrokken!

Recent zijn er naar aanleiding van notificaties (meldingen van Engelse overheid/Defra naar Nederlandse overheid/NVWA) uit UK controles (door NAKT) geweest bij boomkwekerij bedrijven. Zo ook bij leden van TCO.

Bij enkele van deze controles is het verkeerd gebruiken van ZP-a16 (ZP code voor Eikenprocesierups) opgemerkt. Naktuinbouw heeft de bedrijven waarbij dit naar voren is gekomen de bedrijfsautorisatie voor het gebruik van plantenpaspoorten afgenomen.

Deze bedrijven moeten een verbeterplan indienen en de verbetermaatregelen doorvoeren, als deze maatregelen akkoord zijn bevonden krijgen de bedrijven hun autorisatie terug maar blijven ze onder verscherpt toezicht staan. Deze maatregel heeft dus een hele impact voor de betreffende bedrijven.

 

TCO heeft intensief contact met NAKT om er voor te zorgen dat de bedrijven zo snel mogelijk hun autorisatie weer terug krijgen. Daarnaast wil TCO haar leden zo goed mogelijk informeren over het gebruik van plantenpaspoorten en ZP codes om in de toekomst deze problemen te voorkomen.
TCO zal komende maanden uitgebreid en op verschillende manieren informatie verspreiden naar haar leden over dit onderwerp.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Bjorn Kohlmann 06-24948191

 

Werkgroep Promotie & Handel, Gerard van de Bijl voorzitter

Het is bijna zover… INTERNATIONALE SEMINAR CLIMATRE TREES

Volgende week donderdag 27 juni is het zover, voor de 2e maal in TCO gebied het INTERNATIONALE SEMINAR CLIMATRE TREES.

TCO en enkele kwekers hebben dit evenement omarmt en zorgen er voor dat de link tussen de kwekers in het gebied en klimaatbomen wordt gelegd.

We hopen dat iedereen na het evenement weet dat de leden van TCO de wereld kunnen vergroenen met klimaatbomen.

Om dit duidelijk te maken heeft TCO een klimaatbomen brochure ontwikkeld die samen met de ‘WUR klimaat soortentabel’ wordt uitgereikt aan de bezoekers van het seminar.

 

Via TCO zijn er ook 18 Chinese aanmeldingen voor een dagdeel van het evenement binnengekomen, daarnaast gaat deze Chinese delegatie op donderdag middag enkele kwekers in het gebied bezoeken.

Mocht je nog interesse hebben in deelname aan het Seminar meld je dan aan via: https://www.boom-in-business.nl/article/30106/climate-trees-27-juni-meld-je-nu-aan

 

Koningspaar heeft grote interesse voor innovatieve boomkwekerijsector

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgden woensdag met grote interesse een rondleiding door boomkwekerij Volentis uit Opheusden. De kwekerij is één van de honderdvijftig leden van Tree Centre Opheusden (TCO), een organisatie waarin boomkwekers uit het rivierengebied zich verenigen.

Dat Provincie Gelderland juist Tree Centre Opheusden naar voren heeft geschoven voor het koninklijk bezoek, is niet toevallig. De boomkwekerijsector in Opheusden en omgeving heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en heeft een heel goed jaar achter de rug. De kwekers uit het gebied hebben zich verenigd in een sterke organisatie, veel processen zijn met innovatieve systemen gemechaniseerd en de kwekers spelen een grote rol bij de zogenoemde climate trees. Bij het veranderende klimaat -warmer, hevigere regenval en verhitting van steden- passen andere bomen. Onze kwekers helpen bij het verspreiden van kennis hierover.

Goed op de hoogte
De boomkwekers van TCO zijn bescheiden over hun werk, maar hun bomen zijn in Europa en ver daarbuiten gewild. Harm Willemsen (25), adjunct-directeur van boomkwekerij Volentis legt koning Willem-Alexander en koningin Máxima in een rondleiding van zo’n twintig minuten uit waar het door komt dat de Betuwse bomen overal ter wereld zijn te vinden. ,,Ik liet ze bijvoorbeeld ons gotensysteem zien. De koningin vroeg wat daar zo speciaal aan was. Ik heb verteld dat we het systeem samen met boomkwekerij J.W. Crum B.V. hebben ontwikkeld en ik heb het systeem uitgelegd. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel biedt de meeste kans op doorgroei wanneer de boom verplant wordt. We laten enten daarom eerst groeien in een gootvormig systeem, Airpot heet dat. Airpot heeft aan de binnen- en buitenkant nopjes. Alleen de nopjes die naar buiten uitsteken, zijn open, waardoor de wortels naar buiten groeien. Als de groeipunt van een wortel in de buitenlucht terecht komt, stopt deze met groeien en maakt de wortel door de natuurlijke reactie van de plant automatisch zijscheuten aan. Hierdoor ontstaat een fijn vertakt wortelgestel. De koning zei dat hij het prachtig vond om zo de natuur zijn werk te laten doen.”
Het viel Willemsen op dat het koningspaar goed op de hoogte was van wat er speelt in bomenwereld. ,,De koning begon zelf over climate trees. Hij wist dat de juiste bomen in een stad hittestress tegen kunnen gaan.”

Ontspannen
Hoewel Willemsen van tevoren wat gezonde spanning had, was hij die direct kwijt toen de rondleiding begon. ,,Zo gauw ze er waren, was het heel ontspannen. Ze stellen je echt op je gemak.”
Dat ervoeren ook Floris van der Wekken en Cor Willemsen, twee mbo-leerlingen van het Helicon. ,,Wij lieten tijdens de rondleiding zien hoe de diktemeter voor bomen werkt, die TCO ontwikkeld heeft. Het was best spannend, vooral toen er zoveel mensen van de pers kwamen aanstormen. Maar de koning en koningin hadden veel interesse. De koning wist dat de diktemeter een TreeHug heet en wat de kleurcoderingen betekenden. Eerder moest de stamdikte met een meetbandje opgemeten worden en op papier geschreven worden. Dit apparaat meet de dikte en verwerkt het direct in het informatiesysteem van de kweker. Het was echt een speciale ervaring om ze dit te mogen uitleggen.”

Familiesfeer
Het bezoek van de koning en koningin is voor TCO een bekroning van de vele ontwikkelingen die de sector de afgelopen jaren doormaakte. Voorzitter Kees van Rooijen, die het koningspaar welkom heette met een speech, is blij dat hij de boodschap van TCO, de wereld vergroenen, heeft kunnen overbrengen op het koningspaar. ,,Het was best wel spannend om ze toe te spreken, dat doe ik niet dagelijks. Maar ik was er verguld mee dat ze samen kwamen, als echtpaar. Die familiesfeer past bij de familiebedrijven die ze hier in de regio bezoeken.”
Vaktechnisch adviseur van TCO, Björn Kohlmann, is blij dat de provincie en nu ook de koning en koningin hebben gezien dat de sector grote stappen heeft gemaakt. ,,Dat betekent dat ze het belang van onze sector inzien en dat het opgemerkt wordt dat we hard in ontwikkeling zijn.”

Oranje linde
Het koningspaar ging natuurlijk niet met lege handen naar huis. Van voorzitter Van Rooijen en secretaresse Gerdine Dekker kregen ze namens TCO en Volentis drie enten mee van de winter orange, een variëteit van de lindeboom, die zo genoemd wordt vanwege de oranje gloed die de twijgen ’s winters krijgen. ,,Voor iedere prinses één”, legt Dekker uit. ,,Ik merkte dat ze het leuk vonden dat het een cadeautje voor hun dochters was.”

De TCO climatetrees soortentabel

Op 27 juni 2019 organiseert NWST NeWSTories bv en internationaal symposium over klimaatbomen. Dit wordt gehouden bij Batouwe Boomkwekerij te Dodewaard.
Tree Centre Opheusden presenteert tijdens climatetrees symposium “De TCO climatetrees soortentabel”.

Selectie van stedelijke boomsoorten in een veranderend klimaat
Het klimaat in onze steden is de afgelopen jaren veranderd en zal de komende jaren nog meer veranderen.
Bijgevolg zullen we in de toekomst verschillende bomen moeten planten, die beter zijn aangepast aan het rigide stadsklimaat.
Maar hoe bepalen we welke soorten en cultivars het best zijn aangepast en hoe kunnen we er zeker van zijn dat die bomen in kwekerijen worden gekweekt?

De volgende thema’s worden tijdens het symposium behandelt:
– Bomensoorten (en cultivars) die het meest geschikt zijn voor de voorziene klimaatverandering.
– De relatie tussen ziekten en plagen in bomen en klimaatverandering.
– De relatie tussen biodiversiteit en risicobeoordeling van (nieuwe) ziekten.
– Hoe de complete keten van de groene industrie aan te moedigen om de juiste boomsoort te gebruiken:
– Boomkwekerijen
– Landschapsarchitecten
– Beleid en beheer
– Belangrijke factoren om de tolerantie voor klimaatverandering in te schatten:
– Bijvoorbeeld: vorst, warmtestraling, droogte, infrastructuur, enz. .
– Welke gegevens kunnen worden gebruikt als indicatoren?

Wil je erbij zijn? Meldt je aan via de website.
Kijk voor het programma en de sprekers op
https://www.climatetrees.eu/