Recent zijn er naar aanleiding van notificaties (meldingen van Engelse overheid/Defra naar Nederlandse overheid/NVWA) uit UK controles (door NAKT) geweest bij boomkwekerij bedrijven. Zo ook bij leden van TCO.

Bij enkele van deze controles is het verkeerd gebruiken van ZP-a16 (ZP code voor Eikenprocesierups) opgemerkt. Naktuinbouw heeft de bedrijven waarbij dit naar voren is gekomen de bedrijfsautorisatie voor het gebruik van plantenpaspoorten afgenomen.

Deze bedrijven moeten een verbeterplan indienen en de verbetermaatregelen doorvoeren, als deze maatregelen akkoord zijn bevonden krijgen de bedrijven hun autorisatie terug maar blijven ze onder verscherpt toezicht staan. Deze maatregel heeft dus een hele impact voor de betreffende bedrijven.

 

TCO heeft intensief contact met NAKT om er voor te zorgen dat de bedrijven zo snel mogelijk hun autorisatie weer terug krijgen. Daarnaast wil TCO haar leden zo goed mogelijk informeren over het gebruik van plantenpaspoorten en ZP codes om in de toekomst deze problemen te voorkomen.
TCO zal komende maanden uitgebreid en op verschillende manieren informatie verspreiden naar haar leden over dit onderwerp.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Bjorn Kohlmann 06-24948191

 

Werkgroep Promotie & Handel, Gerard van de Bijl voorzitter