FAQ items aan het laden...
Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)2019-05-22T06:29:14+00:00

Over Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)

Het thema kennis en studie wordt binnen TCO ingevuld door de Boomteeltstudieclub. De boomteeltstudieclub heeft haar eigen identiteit. In het achterliggende jaar kende de werkgroep een succesvol jaar met goed bezochte excursies en een groei van het ledenaantal. De kernwoorden van de boomteeltstudieclub zijn soort- en rasechtheid en de economie en kostprijs. De werkgroep verzorgt het taakveld opleidingen. Dit sluit aan met de intern gerichte thema’s van de verschillende werkgroepen.

Lid worden of nog meer info:

Site studieclub

Resultaten en inzet 2018  Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)

 • Kennisavond 4 januari 2018

 • Kennisavond 18 januari 2018

 • Kennisavond 28 juni 2018

 • Kennisavond 13 december 2018

 • Dagexcursie op dinsdag 23 januari 2018

 • Dagexcursie op donderdag 6 september 2018

 • BHV Herhalingscursus op donderdag 11 januari 2018

Speerpunten Werkgroep

 • Kennisvergaring en kennisdeling soort- en rasechtheid

 • Instrumenten bieden inzichtelijk maken kostprijs

 • Verdere uitbouw opleidingen in Opheusden/Dodewaard

Jaarplan 2019 Kennis en Studie (Boomteeltstudieclub)

Werkgroep Boomteeltstudieclub Opheusden – Kennis en scholing – TCO

Werkplan 2019

Terugblik 2018 en Activiteitenplan 2019

Doel/taak van de werkgroep:

Kerntaken werkgroep Boomteeltstudieclub Opheusden – Kennis en scholing – TCO

 • Organiseren van kennisavonden
 • Organiseren van excursies
 • Organiseren van spuitlicentie bijeenkomsten
 • Organiseren van BHV cursussen
 • Opleidingen
 • Stimuleren van kennisoverdracht

Taakverdeling binnen de werkgroep:
Naam:                                                Functie:
1, Jan van den Brandhof                               Voorzitter

 1. Johan Arends Secretaris
 2. Johan Verwoert Penningmeester
 3. Herman van de Bijl Lid


Vergaderfrequentie:
overleg hoofdzakelijk via mail en telefoon.

Kernwoorden voor 2019:

 1. Ziekten en plagen
 2. Bemesting containerteelt. Verhoging bedrijfswinst
 3. Spuitlicentiebijeenkomst

Op basis van bovenstaande kernwoorden heeft de werkgroep de volgende projecten geformuleerd:

Project 1: 

10 januari 2019 bij Damitech in Kesteren

Project 2:

31 januari 2019 bij Camping de Linie

Werkgroep gerelateerd nieuws

Webinar Boomteeltstudieclub Opheusden – 22 juni 2021

Beste leden,

Graag willen we u uitnodigen om de Webinar op D.V. 22 juni 2021 om 20.00 uur bij te wonen.

Het thema is: duurzaam investeren in de boomkwekerij

U ontvangt binnenkort een e-mail met een link om de Webinar bij te kunnen wonen.
De Webinar is tot stand gekomen door samenwerking van Boomteeltstudieclub Opheusden met de gemeente Nederbetuwe en Alfa Accountants en Adviseurs.

De sprekers zijn:

-De heer A.J. Kottelenberg, burgemeester gemeente Nederbetuwe

-De heer S.H.R. van Someren, wethouder gemeente Nederbetuwe

-De heer Dick Kievit, bedrijfskundig adviseur, Alfa Accountants en Adviseurs

-de heer Jan Poppe, senior juridisch adviseur, Alfa Accountants en Adviseurs

Met vriendelijke groet,

Johan Arends (secretaris)
Jan van den Brandhof (voorzitter)

Uitnodiging Bijeenkomst Boomteeltstudieclub Opheusden voor 19 december 2019

Lienden, 11 december 2019

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor een bijeenkomst op

D.V. donderdag 19 december 2019 om 20.00 uur
in de zaal van Camping ’De Linie’ (fam. H. Brienissen), Markstraat 3A, 4043 JK Opheusden. T 0488-481214

 

Spreker voor de pauze is:
Albert Dortmans van Orgapower

Hij spreekt over o.a.: Onderwerp:Toegepaste biologie zoals het biofungicide Trichoderma harzianum t22 en over de Kernmix dompelmethode voor blote wortels

Albert Dortmans is manager van Orgapower. Orgapower is landelijk actief in productie en verkoop van diverse soorten compost en toegepaste biologie. Als producent van Trichoderma harzianum t22 op vaste stof zijn ze erin geslaagd om grote hoeveelheden van deze door ctgb erkende biofungicide te vermeerderen op hout. Dit wordt inmiddels breed toegepast om potgrond en aanplantgrond schimmeldominant te maken. Een nieuwe toepassing is de Kernmix dompelmethode voor blote wortels.


Na de pauze spreken: 
Johan van den Broek en Cees Oele van Delphy en Ton Baltissen van CropEye

Ze bespreken de resultaten van 2 demo’s in het kader van het project Bodem&Boom zoals die de afgelopen 2 jaar zijn uitgevoerd op het bedrijf van Combinatie Mauritz

Het project is gefinancierd door de provincie Gelderland in het kader van  de regeling Toplaag Bodem.

Johan van den Broek (senior adviseur boomteelt) zal de teeltresultaten presenteren van een demo met plantgat behandelingen in Carpinus met bodemverbeterende materialen als tuinturf, organische meststoffen en stabiele mengsel als kokos. Daarnaast zullen de resultaten van een demo in Quercus en Sorbus (drie-jarige opzetters) worden gepresenteerd waarin grasbanen zijn aangelegd in combinatie met zwartstrook behandelingen met compost, een stromengsel en grasbedekking (maaisel). In de demo’s  zijn waterbalansen opgesteld, naast een aantal nieuwe analyses over bodemorganische stof.

Cees Oele ( projectmanager) zal wat dieper ingaan op de kwaliteiten van de bodemorganische stof in makkelijk afbreekbare en moeilijk afbreekbare organische stof in relatie tot de weerbaarheid van de bodem en tot de fysische eigenschappen van de bodem.

Ton Baltissen van CropEye zal kort  iets vertellen over een demo met grasbanen.

 

Deze avond worden u drankjes en hapjes aangeboden door Boomteeltstudieclub Opheusden.

We hopen op een leerzame avond en een goede opkomst.

 

Met vriendelijke groet,
Johan Arends (secretaris)

 

 

Leren en innoveren in de boomteelt, ook voor u in Gelderland!

Goed opgeleiden medewerkers zorgen voor een hoger rendement op uw bedrijf. Dit heeft u waarschijnlijk al eerder gehoord. Goed opgeleide medewerkers werken efficiënter en maken minder fouten.

Besteedt u als ondernemer al aandacht aan de kennisontwikkeling van uw medewerkers? Opleiden kost geld en tijd en dat is niet altijd beschikbaar, maar bedenk dat de juiste scholing zich eigenlijk altijd terugverdiend.

Het hoeft gelukkig niet lastig te zijn om hierin een stap te maken. Greenport Gelderland heeft hiervoor namelijk een project opgezet binnen de tuinbouwsector. In dit project, waarin de scholingsconsulenten boomkwekerij, Tree Centre Opheusden, Boomteeltstudieclub Opheusden, HAS Kennistransfer, Rabobank West Betuwe, WEA en Alfa Accountants samenwerken, is er onder andere een overzicht gemaakt van beschikbare opleidingstrajecten en aanbieders. Daarnaast biedt Greenport Gelderland ook subsidiemogelijkheden voor opleidingen en coachingstrajecten aan. Dit geldt voor zowel (toekomstige) ondernemers als medewerkers. Door samen met de scholingsconsulenten een bedrijfsopleidingsplan te maken, kunt u gebruikmaken van deze subsidie.

Het bedrijfsopleidingsplan maken wij op basis van gesprekken met u en uw medewerkers over ontwikkelingen op het bedrijf, en de wensen en behoeftes. In dit plan geven wij advies over de diverse leertrajecten die mogelijk zijn. Daarbij geven wij ook advies over de diverse subsidiemogelijkheden zoals de cursusgroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt of de subsidieregeling van Greenport Gelderland: Leren en Innoveren in de Tuinbouw. In totaal kunt u tot 50% subsidie krijgen over gemaakte kosten voor scholing.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak via info@talentboom.nl of door te bellen naar Mariëlle Mulder: 06-57643458 of Piet Verhoeven: 06-30108049.

Koningspaar heeft grote interesse voor innovatieve boomkwekerijsector

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgden woensdag met grote interesse een rondleiding door boomkwekerij Volentis uit Opheusden. De kwekerij is één van de honderdvijftig leden van Tree Centre Opheusden (TCO), een organisatie waarin boomkwekers uit het rivierengebied zich verenigen.

Dat Provincie Gelderland juist Tree Centre Opheusden naar voren heeft geschoven voor het koninklijk bezoek, is niet toevallig. De boomkwekerijsector in Opheusden en omgeving heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en heeft een heel goed jaar achter de rug. De kwekers uit het gebied hebben zich verenigd in een sterke organisatie, veel processen zijn met innovatieve systemen gemechaniseerd en de kwekers spelen een grote rol bij de zogenoemde climate trees. Bij het veranderende klimaat -warmer, hevigere regenval en verhitting van steden- passen andere bomen. Onze kwekers helpen bij het verspreiden van kennis hierover.

Goed op de hoogte
De boomkwekers van TCO zijn bescheiden over hun werk, maar hun bomen zijn in Europa en ver daarbuiten gewild. Harm Willemsen (25), adjunct-directeur van boomkwekerij Volentis legt koning Willem-Alexander en koningin Máxima in een rondleiding van zo’n twintig minuten uit waar het door komt dat de Betuwse bomen overal ter wereld zijn te vinden. ,,Ik liet ze bijvoorbeeld ons gotensysteem zien. De koningin vroeg wat daar zo speciaal aan was. Ik heb verteld dat we het systeem samen met boomkwekerij J.W. Crum B.V. hebben ontwikkeld en ik heb het systeem uitgelegd. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel biedt de meeste kans op doorgroei wanneer de boom verplant wordt. We laten enten daarom eerst groeien in een gootvormig systeem, Airpot heet dat. Airpot heeft aan de binnen- en buitenkant nopjes. Alleen de nopjes die naar buiten uitsteken, zijn open, waardoor de wortels naar buiten groeien. Als de groeipunt van een wortel in de buitenlucht terecht komt, stopt deze met groeien en maakt de wortel door de natuurlijke reactie van de plant automatisch zijscheuten aan. Hierdoor ontstaat een fijn vertakt wortelgestel. De koning zei dat hij het prachtig vond om zo de natuur zijn werk te laten doen.”
Het viel Willemsen op dat het koningspaar goed op de hoogte was van wat er speelt in bomenwereld. ,,De koning begon zelf over climate trees. Hij wist dat de juiste bomen in een stad hittestress tegen kunnen gaan.”

Ontspannen
Hoewel Willemsen van tevoren wat gezonde spanning had, was hij die direct kwijt toen de rondleiding begon. ,,Zo gauw ze er waren, was het heel ontspannen. Ze stellen je echt op je gemak.”
Dat ervoeren ook Floris van der Wekken en Cor Willemsen, twee mbo-leerlingen van het Helicon. ,,Wij lieten tijdens de rondleiding zien hoe de diktemeter voor bomen werkt, die TCO ontwikkeld heeft. Het was best spannend, vooral toen er zoveel mensen van de pers kwamen aanstormen. Maar de koning en koningin hadden veel interesse. De koning wist dat de diktemeter een TreeHug heet en wat de kleurcoderingen betekenden. Eerder moest de stamdikte met een meetbandje opgemeten worden en op papier geschreven worden. Dit apparaat meet de dikte en verwerkt het direct in het informatiesysteem van de kweker. Het was echt een speciale ervaring om ze dit te mogen uitleggen.”

Familiesfeer
Het bezoek van de koning en koningin is voor TCO een bekroning van de vele ontwikkelingen die de sector de afgelopen jaren doormaakte. Voorzitter Kees van Rooijen, die het koningspaar welkom heette met een speech, is blij dat hij de boodschap van TCO, de wereld vergroenen, heeft kunnen overbrengen op het koningspaar. ,,Het was best wel spannend om ze toe te spreken, dat doe ik niet dagelijks. Maar ik was er verguld mee dat ze samen kwamen, als echtpaar. Die familiesfeer past bij de familiebedrijven die ze hier in de regio bezoeken.”
Vaktechnisch adviseur van TCO, Björn Kohlmann, is blij dat de provincie en nu ook de koning en koningin hebben gezien dat de sector grote stappen heeft gemaakt. ,,Dat betekent dat ze het belang van onze sector inzien en dat het opgemerkt wordt dat we hard in ontwikkeling zijn.”

Oranje linde
Het koningspaar ging natuurlijk niet met lege handen naar huis. Van voorzitter Van Rooijen en secretaresse Gerdine Dekker kregen ze namens TCO en Volentis drie enten mee van de winter orange, een variëteit van de lindeboom, die zo genoemd wordt vanwege de oranje gloed die de twijgen ’s winters krijgen. ,,Voor iedere prinses één”, legt Dekker uit. ,,Ik merkte dat ze het leuk vonden dat het een cadeautje voor hun dochters was.”

Leren en innoveren in de boomteelt, ook voor u!

Goed opgeleiden medewerkers zorgen voor een hoger rendement op uw bedrijf. Dit heeft u waarschijnlijk al eerder gehoord. Goed opgeleide medewerkers werken efficiënter en maken minder fouten. Besteed u als ondernemer al aandacht aan de kennisontwikkeling van uw medewerkers? Opleiden kost geld en tijd en dat is niet altijd beschikbaar, maar bedenk dat de juiste scholing zich eigenlijk altijd terugverdiend.

Het hoeft gelukkig niet lastig te zijn om hierin een stap te maken. Greenport Gelderland heeft hiervoor namelijk een project opgezet binnen de tuinbouwsector. In dit project, waarin de scholingsconsulenten boomkwekerij, Tree Centre Opheusden, Boomteeltstudieclub Opheusden, HAS Kennistransfer, Rabobank West Betuwe, WEA en Alfa Accountants samenwerken, is er onder andere een overzicht gemaakt van beschikbare opleidingstrajecten en aanbieders. Daarnaast biedt Greenport Gelderland ook subsidiemogelijkheden voor opleidingen en coachingstrajecten aan. Dit geldt voor zowel (toekomstige) ondernemers als medewerkers. Door samen met de scholingsconsulenten een bedrijfsopleidingsplan te maken kunt u gebruik maken van deze subsidie.

Het bedrijfsopleidingsplan maken wij op basis van gesprekken met u en uw medewerkers over ontwikkelingen op het bedrijf, en de wensen en behoeftes. In dit plan geven wij advies over de diverse leertrajecten die mogelijk zijn. Daarbij geven wij ook advies over de diverse subsidiemogelijkheden zoals de cursusgroepenregeling van Colland Arbeidsmarkt of de subsidieregeling van Greenport Gelderland: Leren en Innoveren in de Tuinbouw. In totaal kunt u tot 50% subsidie krijgen over gemaakte kosten voor scholing.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Dan kunt u contact met ons opnemen voor een afspraak via info@talentboom.nl of door te bellen naar Mariëlle Mulder 06-57643458 of Piet Verhoeven 06-30108049.

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk