Loading...
Werkgroep Promotie en Handel2019-05-22T06:23:28+00:00

Over de werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep “Promotie en handel” heeft als primair doel: de bevordering van de afzet in boomkwekerijgewassen en de promotie van Tree Centre Opheusden.

Haar kerntaken:

 1. Het stimuleren van de handel.
 2. Het onderhouden, continueren en het verder door ontwikkelen van de handelswebsite.
 3. Het organiseren van een lokale promotie beurs. (Expo TCO)
 4. Het coördineren en begeleiden van persbezoeken
 5. De PR en promotie van Laanboomcentrum Opheusden in de ruimste zin van het woord.
 6. De begeleiding en coördinatie van lokale (groen) aanbestedingen.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Promotie en Handel

 • Nieuwe promotiefilm TCO

 • De handelssite verder ontwikkelingen en draaiende houden

 • De TCO Rotonde

 • Bebording gerealiseerd

 • Kom op de Kwekerij

Speerpunten Werkgroep

 • Bewustwording kostprijs, gezonde bedrijfsvoering en automatisering

 • Lokale groen aanbestedingen via de vereniging TCO

 • Gezamenlijke inkoop/prijsafspraken

 • Fysieke en digitale presentatie om de uitstraling als hèt laanboomcentrum TCO te bevorderen

 • Nieuwe promotiesite

 • Rondetafelgesprekken over o.a. kostprijsbewustzijn.

Jaarplan 2019 werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep Promotie & Handel wil in 2019 jaar de volgende projecten oppakken, acties uitvoeren en doelstellingen bereiken.

 Projecten:

 • Het LP02 Project Marktinnovatie laanboomsector gaat worden opgepakt. Het budget voor dit project is 20.000 euro excl. btw. Een onderdeel van dit project zal het symposium ‘Climate trees’ zijn maar daarnaast zal ook worden gekeken hoe op voor de toekomst marktinnovatie geborgd kan worden binnen TCO.
 • Film TCO is grotendeels afgerond, tijdens IPM 2019 zal de TCO film officieel worden gelanceerd incl. de vertaling.
 • Enquête houden onder leden m.b.t. de tevredenheid en verbetermogelijkheden voor de handelswebsite. Daarnaast zal de berichtgeving m.b.t. de handelswebsite worden verbeterd komend jaar.
 • In 2019 zullen de voorbereidingen voor het Jubileum van de vereniging worden opgestart. Dit wordt waarschijnlijk gekoppeld aan de opening van het laanboomhuis begin 2020
 • Kom op de kwekerij zal ook in 2019 weer worden georganiseerd en aanvullend hierop wordt onderzocht of het mogelijk is om kom op de kwekerij jaarrond aan te bieden aan scholen of andere stakeholders. Dit wordt via kom in de kas ook georganiseerd. Indien mogelijk willen we een kopie hiervan maken voor kom op de kwekerij.

Budget 2019:

opbouw begroting P&H werkgroep 2019
Handelswebsite Hosting  €  2.500
Optimaliseren  €   2.500
Kom op de kwekerij  €  3.000
Promotiewebsite vertalen  €  2.500
Werkkapitaal Werkgroep Film: USB, adverteren, onthullen  € 3.500
werkkapitaal niet gereserveerd  €1.500

Werkgroep Promotie & Handel:

Binnen de werkgroep wordt komend jaar gewerkt aan het nakomen van afspraken, daarnaast zal worden geprobeerd om de werkgroep uit te breiden met 1 of 2 gemotiveerde personen die goed binnen de werkgroep passen.

31-12-2018

Werkgroep Promotie & Handel

Gerard van de Bijl.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Promotie en Handel

 • Nieuwe promotiefilm TCO

 • De handelssite verder ontwikkelingen en draaiende houden

 • De TCO Rotonde

 • Bebording gerealiseerd

 • Kom op de Kwekerij

Werkgroep gerelateerd nieuws

TCO overhandigt film aan Gemeente Buren

Op dinsdag 9 juli hebben Kees van Rooijen en Gerard van de Bijl de film overhandigt aan het College van de Gemeente Buren.
De tijd was krap maar desondanks hebben we goed de gelegenheid gekregen om de sector positief voor het voetlicht te brengen. Gerard heeft de knelpunten grondverwerving en arbeid benoemd en verteld over de samenwerkingsprojecten Climate Trees en het project de Groene Etalage. Naast de promotiefilm heeft hij ook de TCO lijst met de beschikbare klimaatbomen en de opleidingsfolder ‘Leren en innoveren’ overhandigd. Het college was vooral geïnteresseerd in wat het succes is van het centrum en hoe de sector sterker uit de crisis is gekomen. Ze wilden ook weten hoe de ontwikkeling nu loopt en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. De drie wethouders hebben met hun portefeuilles allen raakvlakken met de ontwikkeling van de boomkwekerij. TCO heeft het voltallige college daarom uitgenodigd voor een tegenbezoek op een van de kwekerijen in de gemeente Buren.

Gerard van de Bijl, voorzitter werkgroep Promotie en Handel TCO

Het is bijna zover… INTERNATIONALE SEMINAR CLIMATRE TREES

Volgende week donderdag 27 juni is het zover, voor de 2e maal in TCO gebied het INTERNATIONALE SEMINAR CLIMATRE TREES.

TCO en enkele kwekers hebben dit evenement omarmt en zorgen er voor dat de link tussen de kwekers in het gebied en klimaatbomen wordt gelegd.

We hopen dat iedereen na het evenement weet dat de leden van TCO de wereld kunnen vergroenen met klimaatbomen.

Om dit duidelijk te maken heeft TCO een klimaatbomen brochure ontwikkeld die samen met de ‘WUR klimaat soortentabel’ wordt uitgereikt aan de bezoekers van het seminar.

 

Via TCO zijn er ook 18 Chinese aanmeldingen voor een dagdeel van het evenement binnengekomen, daarnaast gaat deze Chinese delegatie op donderdag middag enkele kwekers in het gebied bezoeken.

Mocht je nog interesse hebben in deelname aan het Seminar meld je dan aan via: https://www.boom-in-business.nl/article/30106/climate-trees-27-juni-meld-je-nu-aan

 

Koningspaar heeft grote interesse voor innovatieve boomkwekerijsector

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgden woensdag met grote interesse een rondleiding door boomkwekerij Volentis uit Opheusden. De kwekerij is één van de honderdvijftig leden van Tree Centre Opheusden (TCO), een organisatie waarin boomkwekers uit het rivierengebied zich verenigen.

Dat Provincie Gelderland juist Tree Centre Opheusden naar voren heeft geschoven voor het koninklijk bezoek, is niet toevallig. De boomkwekerijsector in Opheusden en omgeving heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt en heeft een heel goed jaar achter de rug. De kwekers uit het gebied hebben zich verenigd in een sterke organisatie, veel processen zijn met innovatieve systemen gemechaniseerd en de kwekers spelen een grote rol bij de zogenoemde climate trees. Bij het veranderende klimaat -warmer, hevigere regenval en verhitting van steden- passen andere bomen. Onze kwekers helpen bij het verspreiden van kennis hierover.

Goed op de hoogte
De boomkwekers van TCO zijn bescheiden over hun werk, maar hun bomen zijn in Europa en ver daarbuiten gewild. Harm Willemsen (25), adjunct-directeur van boomkwekerij Volentis legt koning Willem-Alexander en koningin Máxima in een rondleiding van zo’n twintig minuten uit waar het door komt dat de Betuwse bomen overal ter wereld zijn te vinden. ,,Ik liet ze bijvoorbeeld ons gotensysteem zien. De koningin vroeg wat daar zo speciaal aan was. Ik heb verteld dat we het systeem samen met boomkwekerij J.W. Crum B.V. hebben ontwikkeld en ik heb het systeem uitgelegd. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel biedt de meeste kans op doorgroei wanneer de boom verplant wordt. We laten enten daarom eerst groeien in een gootvormig systeem, Airpot heet dat. Airpot heeft aan de binnen- en buitenkant nopjes. Alleen de nopjes die naar buiten uitsteken, zijn open, waardoor de wortels naar buiten groeien. Als de groeipunt van een wortel in de buitenlucht terecht komt, stopt deze met groeien en maakt de wortel door de natuurlijke reactie van de plant automatisch zijscheuten aan. Hierdoor ontstaat een fijn vertakt wortelgestel. De koning zei dat hij het prachtig vond om zo de natuur zijn werk te laten doen.”
Het viel Willemsen op dat het koningspaar goed op de hoogte was van wat er speelt in bomenwereld. ,,De koning begon zelf over climate trees. Hij wist dat de juiste bomen in een stad hittestress tegen kunnen gaan.”

Ontspannen
Hoewel Willemsen van tevoren wat gezonde spanning had, was hij die direct kwijt toen de rondleiding begon. ,,Zo gauw ze er waren, was het heel ontspannen. Ze stellen je echt op je gemak.”
Dat ervoeren ook Floris van der Wekken en Cor Willemsen, twee mbo-leerlingen van het Helicon. ,,Wij lieten tijdens de rondleiding zien hoe de diktemeter voor bomen werkt, die TCO ontwikkeld heeft. Het was best spannend, vooral toen er zoveel mensen van de pers kwamen aanstormen. Maar de koning en koningin hadden veel interesse. De koning wist dat de diktemeter een TreeHug heet en wat de kleurcoderingen betekenden. Eerder moest de stamdikte met een meetbandje opgemeten worden en op papier geschreven worden. Dit apparaat meet de dikte en verwerkt het direct in het informatiesysteem van de kweker. Het was echt een speciale ervaring om ze dit te mogen uitleggen.”

Familiesfeer
Het bezoek van de koning en koningin is voor TCO een bekroning van de vele ontwikkelingen die de sector de afgelopen jaren doormaakte. Voorzitter Kees van Rooijen, die het koningspaar welkom heette met een speech, is blij dat hij de boodschap van TCO, de wereld vergroenen, heeft kunnen overbrengen op het koningspaar. ,,Het was best wel spannend om ze toe te spreken, dat doe ik niet dagelijks. Maar ik was er verguld mee dat ze samen kwamen, als echtpaar. Die familiesfeer past bij de familiebedrijven die ze hier in de regio bezoeken.”
Vaktechnisch adviseur van TCO, Björn Kohlmann, is blij dat de provincie en nu ook de koning en koningin hebben gezien dat de sector grote stappen heeft gemaakt. ,,Dat betekent dat ze het belang van onze sector inzien en dat het opgemerkt wordt dat we hard in ontwikkeling zijn.”

Oranje linde
Het koningspaar ging natuurlijk niet met lege handen naar huis. Van voorzitter Van Rooijen en secretaresse Gerdine Dekker kregen ze namens TCO en Volentis drie enten mee van de winter orange, een variëteit van de lindeboom, die zo genoemd wordt vanwege de oranje gloed die de twijgen ’s winters krijgen. ,,Voor iedere prinses één”, legt Dekker uit. ,,Ik merkte dat ze het leuk vonden dat het een cadeautje voor hun dochters was.”

De TCO climatetrees soortentabel

Op 27 juni 2019 organiseert NWST NeWSTories bv en internationaal symposium over klimaatbomen. Dit wordt gehouden bij Batouwe Boomkwekerij te Dodewaard.
Tree Centre Opheusden presenteert tijdens climatetrees symposium “De TCO climatetrees soortentabel”.

Selectie van stedelijke boomsoorten in een veranderend klimaat
Het klimaat in onze steden is de afgelopen jaren veranderd en zal de komende jaren nog meer veranderen.
Bijgevolg zullen we in de toekomst verschillende bomen moeten planten, die beter zijn aangepast aan het rigide stadsklimaat.
Maar hoe bepalen we welke soorten en cultivars het best zijn aangepast en hoe kunnen we er zeker van zijn dat die bomen in kwekerijen worden gekweekt?

De volgende thema’s worden tijdens het symposium behandelt:
– Bomensoorten (en cultivars) die het meest geschikt zijn voor de voorziene klimaatverandering.
– De relatie tussen ziekten en plagen in bomen en klimaatverandering.
– De relatie tussen biodiversiteit en risicobeoordeling van (nieuwe) ziekten.
– Hoe de complete keten van de groene industrie aan te moedigen om de juiste boomsoort te gebruiken:
– Boomkwekerijen
– Landschapsarchitecten
– Beleid en beheer
– Belangrijke factoren om de tolerantie voor klimaatverandering in te schatten:
– Bijvoorbeeld: vorst, warmtestraling, droogte, infrastructuur, enz. .
– Welke gegevens kunnen worden gebruikt als indicatoren?

Wil je erbij zijn? Meldt je aan via de website.
Kijk voor het programma en de sprekers op
https://www.climatetrees.eu/

 

De BosBattle prijs: 15 bomen van 15 jaar oud, gedoneerd door TCO

De Stichting Voedselbos heeft de Gelderse BosBattle gewonnen. De jury bestaande uit prof. Louise Vet, prof. Hans de Kroon, prof. Pier Vellinga, Jaap Dirkmaat directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en directeur Lena Euwens van Trees for All  kozen voor de ambitieuze plannen van de Stichting Voedselbosbouw vanwege de grote positieve impact op biodiversiteit en klimaat. Het Gelderse Tree Centre Opheusden leverde de prijs voor de Bos Battle: 15 bomen van 15 jaar oud. Marc Buiter van de stichting als reactie op de prijs: “Voedselbossen zijn zo’n grote kans voor landbouw en natuur. De prijs gaan we benutten voor het aankopen van laanbomen voor een nieuw voedselbos”.  

 

Ambitie Stichting Voedselbosbouw

De ambitie van Voedselbosbouw is minimaal 150 hectare voedselbos op landbouwgronden in Nederland in de komende vijf jaar. Een voedselbos is een bos met verschillende lagen vegetatie waarvan een groot deel van de planten eetbaar zijn. Na zo’n vijf jaar na de aanleg van een voedselbos begint de oogst geld op te brengen -van bessen, tot noten tot bladeren tot stengels. Het bekendste voedselbos Ketelbroek levert inmiddels bijna tien keer meer opbrengst op per hectare dan maisland, en bovendien levert het veel meer biodiversiteit, gezond eten en koolstofopslag.

 

Een inspirerende avond

De jury was vol lof over alle plannen van de aanwezigen, want alle initiatieven -groot en klein- zijn nodig om de natuur te helpen. Dertien organisaties, burgers en gemeenten pitchten mooie plannen die de biodiversiteit versterken. Zo waren er twee landgoedeigenaren met plannen voor meer bos en bomen, wil energie coöperatie Betuwewind een voedselbos met de winst van de windturbines en waren er organisaties die meer groen in de stedelijke omgeving willen. Zoals Operatie Steenbreek dat al in 130 gemeenten stenen vervangt voor planten en Rooftop Revolution dat haar werkgebied gaat uitbreiden van de Randstad naar Nijmegen. Ook waren er gemeenten met mooie vergroeningsplannen: gemeente Bronckhorst wil meer bos, gemeente Scherpenzeel realiseert twee hectare aan bloemenbermen en gemeente Berkelland heeft het ambitieuze plan om ruim 100 hectare aan bermen terug te geven aan de natuur. Biologisch tuinbouwbedrijf Klein Broekhuizen start een klimaatbos voor mensen met vliegschaamte, de Stichting Nieuwe Natuur wil natuur creëren door natuurbegraafplaatsen, een ondernemer wil met pellets van herfstbladeren in plaats van hout het kappen van bomen voorkomen en energiebedrijf Engie wil zonnepanelen combineren met fruitteelt.

 

Bos Battle Campagne

De Bos Battle campagne is een nieuw initiatief van Urgenda met als doel ruimte te vinden voor nieuwe natuur. Want nieuwe natuur is onontbeerlijk om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Iedereen kan hierbij helpen: gemeenten door meer bomen te planten in de openbare ruimte of wijken te vergroenen, bedrijven door groene bedrijven terreinen en groene daken aan te leggen, burgers door tegels uit de tuin te halen en ook bij boeren liggen vele kansen voor natuur door bloemenbermen, agro-forestry of voedselbossen. Tijdens de Regiotour Gelderland vond de eerste Bos Battle plaats. Landelijke uitrol staat op het programma.

 

Lees meer over de campagne: www.urgenda.nl/bos-battle

De Gelderse Bos Battle avond is onderdeel van de Regiotour Gelderland: www.urgenda.nl/regiotour

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=la7qZVYleLM

 

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk