Over de raad van Toezicht

Raad van toezicht TCO:

Het controlerende, toezichthoudende, adviserende en onafhankelijke orgaan binnen de vereniging. De raad ziet er op toe dat het Dagelijks Bestuur e.e.a. op de juiste wijze oppakt en uitvoert. De raad van toezicht zal een controlerende en sturende rol hebben.