Sinds 2019 is er een subwerk groep opgericht onder de werkgroep Belangenbehartiging van Tree Centre Opheusden.
Omdat we als vereniging zien dat er op het ruimtelijke ordening gebied veel* op onze sector afkomt de komende jaren, willen we de werkgroep Ruimtelijke Ordening een vaste plek geven in de vereniging.
Hiermee ontlasten we de werkgroep Belangenbehartiging en zorgen we dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de ruimtelijke ordening.
Aangezien het wel of niet instellen van een werkgroep een besluit is van de algemene vergadering (artikel 27.1 statuten), willen we dit besluit de eerstvolgende ALV (algemene leden vergadering) voorleggen aan de leden.
Om toch vast ervaring op te doen en met het ruimtelijke ordening thema aan de slag te kunnen gaan willen we vanaf 13 mei 2020 (na de RvT vergadering) aan de slag met deze werkgroep.
Omdat er nog geen officieel besluit door de leden hierover is genomen is het tot de eerstvolgende ALV “Werkgroep Ruimtelijke Ordening IO” (in oprichting)

Mochten er vragen zijn naar aanleiding dit artikel dan kunt u altijd even contact opnemen met Bjorn Kohlmann 06-24948191 of Goos Cardol 06-38114664

* O.a. omgevingswet en aanpassing van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen maar ook archeologie beleid en spuitvrij zones die voor problemen zorgen.