Vrijdag 3 februari brachten kandidaten van BBB voor de Provinciale Staten en het Waterschap Rivierenland een werkbezoek aan de laanbomsector. Eerst waren zij te gast bij JD van der Bijl. Waar ze werden bijgepraat over onder andere de containerteelt en de planologische aspecten daarvan. Daarna was de delegatie in het Laanboomhuis voor een gesprek over de ontwikkelingen in de teelt en de rol van de overheid daarin. De onderwerpen bestreken een breed veld. Zo werd stilgestaan bij het nut van bomen voor mens en natuur, en de bijdrage die de laanboomteelt heeft aan de lokale samenleving.

Diverse knelpunten werden niet uit de weggegaan. Er werd bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op de drinkwaterreserveringsgebieden, het Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW), het thema bodem, de financiering van klimaatadaptatie en de vorming van een vakgerichte laanboomteelt opleiding.

Tot slot werd door TCO gepleit voor enerzijds vroegtijdig overleg met de sector om onvoldoende in de praktijk gefundeerde beleidsbeslissingen te voorkomen en anderzijds voor het behoud van aanjaagsubsidies om gewenste ontwikkelingen met een korte impuls te versnellen.