Enkele weken geleden werden we verrast op een flink pak sneeuw. Compleet met stuifduinen. TCO leden staken spontaan de koppen bij elkaar om een sneeuwruimte actie te organiseren. Gratis en voor niks. In het bijzonder voor de medeburgers die daar zelf niet meer zo goed toe in staat zijn. En passant werd ook nog het terrein bij een aantal kerken en winkels ‘meegepikt’.

De noeste werkers werden onthaald op woorden en ogen van dankbaarheid van de inwoners, maar ook op allerlei lekkers.

Vanuit TCO willen we onze dank over zoveel belangeloze inzet uitspreken naar allen die hieraan in welke vorm dan ook aan hebben meegedaan. Een groot compliment! Er werd niet alleen geveegd, maar ook gestrooid opdat een ieder veilig de deur uit kon.

Overigens hadden de sneeuwruimers onder elkaar ook veel plezier in het werk, ze vonden het gezellig en het gaf zoals een van het zei “saamhorigheid om eens op een andere manier met elkaar om te gaan”.

Voorzitter, Goos Cardol