Op dinsdag 14 september heeft de Raad van Toezicht gesproken met bestuursvoorzitter Goos Cardol. Een belangrijk onderwerp vormde de werkzaamheden van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Het budget dat in de begroting beschikbaar is voor ondersteuning, blijkt niet voldoende. Ook in de eerstkomende jaren wordt meer budget nodig geacht, teneinde de belangen van onze leden op ruimtelijk gebied goed te kunnen behartigen. De Raad vindt het een goede zaak om deze situatie te bespreken met de leden in de Algemene Vergadering van 11 oktober.

De TCO Koers 2030 vraagt om een verdere uitwerking. De HAS in Den Bosch gaat nu dieper in kaart brengen hoe de behoeften van de leden zich zullen ontwikkelen en hoe TCO daarop kan inspelen. De Raad van Toezicht onderschrijft het belang van dit onderzoek. Maar ziet ook graag dat onderzoek wordt gedaan naar de markt- en concurrentiepositie van het Laanbomencentrum ten opzicht van andere centra.

De Raad van Toezicht is blij met een verbeterd overzicht met de stand van zaken bij de uitvoering van de jaarplannen door de verschillende werkgroepen Zij kan daardoor beter de vinger aan de pols houden.

Tot slot is besloten een werving in gang te zetten voor een RvT-lid met financieel-juridische expertise in verband met het niet meer verkiesbaar kunnen zijn van RvT-lid Serge Bodde.

Peter van Boheemen
Voorzitter Raad van Toezicht