Ondanks de toegenomen zorgen over Corona, in het bijzonder de Delta variant, zie je op de weg de vakantie al dichterbij komen met de toename van volgepakte personenauto’s, caravans en campers. Voornamelijk nog het seniore deel van de bevolking. Maar ook de scholen maken zich op voor de grote vakantie, zoals dat vroeger heette.

Ook het TCO bestuur en secretariaat gaat een verlof van enkele weken tegemoet. Hopelijk dat jullie ook wat tijd kunnen vrij maken voor jezelf en je gezin en even – ook al is het bedrijf natuurlijk nooit helemaal uit je gedachte – de aandacht op iets anders kunnen zetten.

Na de zomervakantie hebben we op 8 september de ‘Boomteelt Innovatiedag’, een dag die je eigenlijk niet ongezien voorbij kunt laten gaan. Jammer genoeg hebben we onlangs moeten besluiten de opening van het Laanboomhuis, voorzien voor 24 september, vanwege de onzekerheid omtrent Covid 19 en de daarmee samenhangende overheidsvoorschriften te verzetten naar juni volgend jaar.

Van de straat af is goed te volgen dat de tuin rondom het Laanboomhuis geleidelijk aan wordt klaar gemaakt. De bomen worden dit najaar geplant. In september mogen we op de woensdagen twee groepen Helicon leerlingen verwelkomen, en met andere structurele gebruikers lopen gesprekken. Ook jullie kunnen voor bedrijf of privé ruimte in het Laanboomhuis afhuren
(zie de site: www.laanboomhuis.nl ).

De najaarsvergadering voor de leden is gepland op 11 oktober as. Noteer alvast die datum.

In het Duits heb je het woord Erholung, wat zowel verlof als herstel betekent. Welnu indachtig onze Oosterburen, wens ik namens het bestuur van TCO een ieder een fijne tijd toe om te ontspannen en op te laden.

 

Goos Cardol

Voorzitter TCO