Boomkwekersvereniging TCO zoekt een vaktechnisch medewerker met ambitie

Taakomschrijving vaktechnisch medewerker

Adviseert en ondersteunt bestuurders en regionale stakeholders over relevante onderwerpen in de boomkwekerij en past de vaktechnische kennis toe op innovatieve wijze in projecten en activiteiten van de sector. Creëert innovatie projecten om niet eerder verkende problematieken samen met andere deskundigen tot een oplossing te brengen.
Signaleert en analyseert ontwikkelingen op het vaktechnische gebied, met als doel opgedane kennis en nieuwe inzichten te gebruiken voor innovatieve oplossingen voor speerpunten/activiteiten gedefinieerd door de portefeuillehouders in de TCO werkgroepen.

 

Verwachtingen

Een opleiding op Hbo-niveau, bijvoorbeeld Hoger Agrarisch Onderwijs, of vergelijkbaar is prachtig. Belangrijker is dat je ‘groen verstand’ hebt; je snapt boomkwekers. Je hebt bij voorkeur interesse op commercieel en bedrijfsmatig gebied. Affiniteit met de sector en/of een specifiek thema is een pre. Je weet anderen te inspireren en te motiveren, bent energiek, punctueel en resultaatgericht en je communiceert op een open en directe wijze. Verder vraagt deze functie om een initiatiefrijke instelling; accuraat werken is essentieel.

Verantwoording

Draagt zorg voor de kennisdeling binnen de organisatie en voor periodieke rapportages (kwantitatief en kwalitatief) over inzet en resultaten op dossiers, zodanig dat het bestuur en de leden optimaal geïnformeerd zijn over de huidige en komende stand van zaken. De vaktechnisch medewerker legt verantwoording af aan de voorzitter van het bestuur.

Tijdsbeslag

De functie van vaktechnisch medewerker omvat een tijdsbeslag van 16 uur per week. Het betreft een duobaan met de secretaresse van de vereniging die ongeveer 8 uur per week werkt. De vaktechnisch specialist vervult een coördinerende rol. TCO bouwt een nieuw kantoor op het bedrijventerrein ABC te Opheusden. Tot die tijd kan de functie deels vanuit huis en deels op het tijdelijke TCO kantoor in Dodewaard worden verricht. Het accent van de functie ligt sterk op het uitvoeren van de projecten. Hier is ook een financiële taakstelling aan gekoppeld die op termijn tevens de omvang van de functie bepaalt.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken bij de voorzitter van TCO,

 

Kees van Rooijen, m. 06 53728346

Voorzitter@treecentreopheusden.nl