Afgelopen jaar is er hard gewerkt door de tuinwerkgroep om de tuin rondom het Laanboomhuis vorm te geven.

Ondertussen is er heel veel werk verzet en horen we steeds vaker dat bezoekers van het Laanboomhuis heel erg onder de indruk zijn van de opzet en de ideeën.

Er zijn gesprekken gaande met o.a de boomteelt opleiding, de provincie en andere partijen om de tuin meer en meer het innovatieve knooppunt van de sector te laten zijn.

Om deze ontwikkelingen goed vorm te kunnen geven zoekt de werkgroep extra ondersteuning.

Tijdens de opendagen begin september hebben 8 boomkwekers zich aangemeld, deze worden zodra het wat rustiger is benaderd om te kijken welke rol ze willen en kunnen vervullen.

Daarnaast zoeken we voor de volgende onderwerpen en werkzaamheden mensen die mee willen uitvoeren maar ook die willen adviseren:

  1. Snoeien
  2. Veredelen
  3. Aanplanten
  4. Onderhouden
  5. Uitleg geven aan studenten, bezoekers, delegaties
  6. Water
  7. Bodem

Dit adviseren kan gaan over thema’s die direct in de tuin voor komen maar ook op onderwerpen die de sector raken.

De werkgroep zal de TCO leden binnenkort actief benaderen om te polsen of zie iets kunnen en willen betekenen.

Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden neem, contact op met de tuinwerkgroep

Geurt Huibers, Teus Willemsen, Izak Maurtiz

Of stuur een mailtje aan secretariaat@treecentreopheusden.nl