De Stimuleringsregeling Waterbesparende maatregelen is opengesteld. Doel van de stimuleringsregeling is boeren en tuinders, waaronder ook boomtelers, in het Gelderse rivierengebied te stimuleren om innovatieve maatregelen te nemen, waardoor zij efficiënter omgaan met oppervlaktewater. De regeling is ontwikkeld voor agrariërs in het Gelderse Rivierengebied. Voor het zuidelijk gelegen deel van de Waal, Rivierenland-Zuid, is vanuit de stimuleringsregeling in totaal 820.000 euro beschikbaar. Voor Rivierenland-Noord is in totaal 650.000 euro beschikbaar. Subsidies worden verstrekt voor nog te nemen maatregelen en daarbij is het uitgangspunt ‘wie het eerste komt, die het eerste maalt’. De Stimuleringsregeling Waterbesparende maatregelen is tot stand gekomen door een samenwerking tussen waterschap Rivierenland, het Deltafonds en ZLTO.

Op de internetsite van Waterschap Rivierenland staat een uitgebreide toelichting, de factsheet per maatregel is te downloaden. Zie: www.wsrl.nl/waterbesparen