Teeltondersteunende voorzieningen (TOV’s) worden in diverse sectoren van de tuinbouw gebruikt, waaronder: boomkwekerij, hardfruit, steenfruit, zachtfruit, vollegrondsgroenten en bloemen.
Met teeltondersteunende voorzieningen streven telers naar gecontroleerde productieomstandigheden, vanuit meerdere redenen:
➢ Markttechnisch: verbetering kwaliteit en verlenging teeltseizoen
➢ Milieutechnisch: optimaal toepassen nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, dan wel uitsluiting schadelijke insecten gericht op vermindering inzet gewasbeschermingsmiddelen
➢ Arbeidstechnisch: verbetering arbeidsomstandigheden
➢ Weersinvloeden: bescherming tegen o.a. hagel
In augustus 2010 is de Handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen door het Fruitpact aangeboden aan de Regio Rivierenland.
De handreiking heeft bijgedragen aan het gelijk speelveld voor TOV in de regio, en is uitgegroeid tot dé standaard voor heel Nederland: ‘als ze het in dé fruitregio van Nederland overdacht hebben, wie zijn wij dan om het anders te doen’.
We zijn inmiddels 10 jaar verder en de ontwikkelingen gaan door, ook als het gaat om de TOV. Markt, klimaat en technologie zorgen daar voor. Wil de tuinbouwsector kunnen inspelen op de geschetste ontwikkelingen dan zal een toekomstbestendige vertaling moeten plaatsvinden in het ruimtelijk beleid. Vastgesteld moet ook worden dat er op dit moment grote verschillen ontstaan in de mogelijkheden voor TOV per gemeente.
We willen de TOV actualiseren en daarmee up to date maken zodat deze weer 10 jaar mee kan.
En uiteraard graag weer aanbieden aan de Regio Rivierenland in het vertrouwen dat daarmee er weer een geactualiseerde standaard is als basis voor gemeentelijke wetgeving.

Om input te ontvangen voor deze update wordt ook de boomkwekerij sector betrokken.
Wie wil in een (digitale) bijeenkomst van gedachten wisselen met een aantal (3-4) ondernemers om met hen te bespreken wat de huidige status is, welke ontwikkelingen er zijn, wat de knelpunten zijn waar ze tegen oplopen en misschien ook wel welke innovatieve oplossingen komen zij tegen in de markt, zodat ook de open teelt goed meegenomen wordt in het project.

Graag aanmelden voor 03-05-2021 via secretariaat@treecentreopheusden.nl