Zoals jullie wellicht hebben gezien als je langs het laanboomhuis bent gekomen de laatste weken, heb je kunnen zien dat de bouw heel voorspoedig loopt.
Binnen wordt hard gewerkt aan de afwerking en het bouwteam is volop bezig met de laatste keuzes voor de afwerking.
Rond de jaarwisseling staat de oplevering van het gebouw in de planning!

Verder is de tuinwerkgroep volop bezig met de voorbereidingen voor de tuin.
Op dit moment is de watervergunning in behandeling bij het waterschap.
De RIF (Regionaal Investering Fonds) subsidie aanvraag is bij het RIF in behandeling en hier volgt medio december uitsluitsel over.

Daarnaast is de Laanboomhuis BV volop bezig met de voorbereidingen om het gebouw in gebruik te gaan nemen en afspraken te maken met o.a. gebruikers.