Provincie Gelderland probeert sectoren te ondersteunen om schade door coronacrisis te beperken.

De Gelderse politiek toont de wil om de laanboomsector te ondersteunen om de effecten van corona crisis te verminderen.
Gedeputeerde Peter Drenth heeft de provincie de opdracht gegeven om op korte termijn zo veel mogelijk bomen te planten en deze bij boomkwekerij uit de provincie af te nemen.
Momenteel wordt er intern in de provincie gekeken of er projecten klaar zijn om aangeplant te worden waar dan evt. bomen van ons naar toe kunnen.
Hierbij wordt gekeken naar natuur ontwikkeling, wegbeplantingen, bosaanleg, voedselbos ontwikkelingen en agroforestry.
Naast het intern kijken of er projecten zijn worden ook terrein beherende instanties zoals Staatsbosbeheer benaderd met het aanbod om voor niets bomen te krijgen van de provincie, die de provincie dan inkoop bij ons.
De bomen wil de provincie dan (tegen kostprijs) kopen om zo de corona schade voor de sector te beperken.

Aangezien de tijd waarop de bomen geplant kunnen worden nog maar heel kort is en het traject van aanplanten vaak lang duurt is het helaas heel onzeker of en hoeveel bomen er vanuit dit plan worden aangeplant de komende weken.

Daarnaast is met de provincie afgesproken om op de iets langere termijn (komend seizoen) te onderzoeken of het mogelijk is om meer bomen vanuit Gelderland in Gelderland te planten.
De provincie staat hier voor open en ziet kansen voor kortere ketens, betere kwaliteit, ondersteuning lokale economie, maar hier moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn m.b.t het aanbestedingsbeleid etc.

Samengevat: Politieke wil om de sector te ondersteunen is er maar, of en hoe dit in de praktijk uitgewerkt wordt is nog even onzeker.

We houden jullie hierover op de hoogte.