CDA neemt initiatief
Afgelopen week ontvingen wij een persbericht van het CDA over de afschaffing van de 50 meter spuitvrije respectievelijk teeltvrije zone.  TCO maakt zich al langer sterk voor aanpassing van de wet- en regelgeving op dit punt. Zo heeft de werkgroep RO van TCO al in 2021 een lijst met soorten opgesteld die niet opwaarts gespoten hoeven worden met gewasbeschermingsmiddelen.

Buren
In antwoord daarop heeft de gemeente Buren een aantal kwekers vergunning verleend om de teeltvrije zone met deze soorten te betelen. Helaas heeft de Milieu Werkgroep buren (MWB) gemeend hier tegen in het geweer te moeten komen. In december jl. zijn hierover nog rechtszaken gevoerd (we zijn overigens nog in afwachting van de rechterlijke uitspraak).

Toelichting
TCO is nu dan ook zeer verheugd dat de teeltvrije zone politieke aandacht heeft gekregen van de provinciale staten van Gelderland.
In de toelichting op dit initiatief wordt gewezen op de belemmeringen die deze norm van 50 m al jaren oproept. Enerzijds voor het bedrijfsleven – de laanboomteelt en de fruitteelt – en anderzijds voor de woningbouw.