Tijdens de Tree Centre Opheusden ALV van 8 februari 2021 is de structuur van het Laanboomhuis besproken.
De huidige structuur is in de afbeelding weergegeven.

Gelukkig hebben Goos Cardol, Wim Crum, Izak Mauritz, Otto van Setten en Kees Sukkel de bestuurstaak van het Laanboomhuis op zich genomen.
Wel is afgesproken om de leden van Tree Centre Opheusden te consulteren m.b.t. deze bestuursfuncties.

Aan de leden van Tree Centre Opheusden de vraag: Ben of Ken jij iemand die geschikt is om de functie van bestuurder Laanboomhuis te vervullen? Laat het dan weten aan Tree Centre Opheusden.

Aanmelden kan via secretariaat@treecentreopheusden.nl

Per begin 2022 komt de eerste bestuursfunctie vrij. Als we mogelijke geschikte kandidaten hebben, zullen we hiermee in contact treden om de mogelijkheden te bespreken.

21-03-17 Totale organogram