In de regio Opheusden wordt een innovatiekring opgezet rond weerbaar telen. Dit gebeurt op initiatief van de LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen in samenwerking met Tree Centre Opheusden.
Belangstellende kwekers kunnen zich opgeven voor deelname.

Wat is een innovatiekring?
De landelijke vakgroep voert in onze sector het pilotproject Weerbaar telen uit. Hierbinnen worden verschillende innovatiekringen met ondernemers opgezet. Iedere innovatiekring zal bestaan uit een aantal kwekers met professionele ondersteuning.

Lees meer:
Bericht innovatiekring Opheusden