CTGB laat nieuwe middelen toe voor de boomkwekerijsector

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTG) heeft in haar vergadering van afgelopen woensdag 28 augustus weer enkele nieuwe middelen toegelaten.

 • Het schimmelmiddel Alibi Flora van Syngenta is toegelaten in de teelt van potplanten (bedekte, niet-grond gebonden teelt),
  • boomkwekerijgewassen (bedekte, grond gebonden (container)teelt),
  • boomkwekerijgewassen (bedekte niet-grond gebonden (container)teelt),
  • boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt),
  • vaste plantenteelt (bedekte, niet-grond gebonden (container)teelt),
  • vaste plantenteelt (onbedekte teelt), bloemenzaadteelt (bedekte teelt) en
  • bloemenzaadteelt (onbedekte teelt).
  • potplanten (bedekte, grond gebonden teelt),
  • potplanten (onbedekte teelt),
  • snijbloemen (bedekte teelt m.u.v. substraatteelt),
  • snijbloemen m.u.v. roos (bedekte substraatteelt),
  • roos (bedekte substraatteelt),
  • snijbloemen (onbedekte teelt),
 • Het herbicide Bonalan van Gowan Crop protection is toegelaten in  afrikaantjes (groenbemester), sierteeltgewassen (onbedekte teelt).

 

Informatie over spuitlicentie voor Adviseurs:Nieuwsbericht augusutus 2019
Navraag bij bureau Erkenningen geeft de volgende informatie:

 • Voor adviseurs bestaat er een nieuwe cursus vanaf 01-01-2019.
 • Bijeenkomsten die adviseurs tot nu toe gevolgd hebben voor de bestaande licentie 1, 2 of 3 tellen niet mee voor de licentie voor Adviseurs.
 • Voor deze licentie gelden alleen bijeenkomsten “Adviseren” die door onder auspiciën van Bureau Erkenningen gegeven worden.