Nieuws vanuit de Werkgroep Promotie en Handel
De werkgroep promotie en handel heeft 25-5-23 een werkgroep vergadering gehad, Ruth Verwoert van JWR Boomkwekerij heeft ter oriëntatie deelgenomen aan deze vergadering.
De werkwijze en onderlinge sfeer zijn hem goed bevallen, hij wil de komende maanden als aspirant lid deelnemen aan deze werkgroep om echt te ervaren of dit goed bij hem past.
Welkom Ruth, namens de Werkgroep Promotie en Handel.

Website:
Verder is de planning van de vernieuwing website www.treecentreopheusden.nl besproken.
De voorbereidingen hiervoor gaan nu van start, het technisch bouwen staat vanaf september in de agenda.
De vormgeving en tekstuele inhoud worden vanaf deze zomer ook voorbereid zodat we hopelijk eind dit jaar de site in een nieuw jasje hebben zitten.