U allen wens ik een gezond en voorspoedig 2023 toe voor uzelf, uw gezin, uw medewerkers en uw bedrijf.

In het oude jaar heb ik meerdere huiskamergesprekken met leden mogen voeren. En wat mij daarbij telkens opvalt, is dat TCO zo langzamerhand meer is dan de Beurs. De een verwijst dan naar bemoeienis met innovaties of onderwijs, de ander naar ondersteuning bij onderwerpen als archeologie, drinkwaterreservering en bestemmingsplannen. Weer een ander geeft aan dat de eenheid van kwekers kracht geeft in het politiek-maatschappelijke speelveld; door die eenheid is er ook een duidelijk aanspreekpunt ontstaan voor de “buitenwacht”.

Kort en goed thema’s die in de ogen van de leden de reikwijdte, de tijd en – laten we eerlijk zijn – soms ook het geduld van menig individuele kweker te boven gaan. Maar die in gezamenlijkheid wel degelijk zijn aan te pakken in het belang van de laanboomteelt.

Het is mooi als die inspanningen door onze leden onderkend en gewaardeerd worden. Die erkenning en waardering zijn een compliment aan allen die daaraan hebben bijgedragen! Als bestuur zijn wij een ieder dankbaar voor zijn of haar bijdrage aan de activiteiten van TCO.

Wij hopen dat we in dit nieuwe jaar weer op de steun en betrokkenheid van u allen mogen verder bouwen. Voelt u zich op voor hand al uitgenodigd uw steentje bij te dragen. Soms zal het gaan om een bestuurlijke rol, maar vaak ook om de inbreng van wat extra deskundigheid of wat hand- en spandiensten. Ons motto is niet voor niets: “Van en voor de leden”, ook in 2023.

Goos Cardol