Kees van Rooijen voorzitter Dagelijks Bestuur TCO, stopt volgend voorjaar met zijn werkzaamheden voor TCO. Hij had een contract voor twee jaar, het is drie jaar geworden. De ALV moet dus in februari een nieuwe voorzitter kiezen. De RvT start binnenkort met de werving en selectie en zij zullen hun kandidaat bekend maken. De leden kunnen dan gemotiveerd bezwaar maken. Vooruitlopend daarop kunnen leden die zelf belangstelling hebben dit melden of die een goede kandidaat weten, deze voordragen  tot 1 november  bij een lid van de RvT.

Peter van Boheemen, voorzitter RvT